Andriesz, Hein

Hein Andriesz, landbouwer op Klein Overeem

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel, 2) archiefeemland.nl

Op 22 oktober 1458 oorkonden Ghisebert van Glashorst, schout van Renswoude, Goethen Berts, Hein Scerp, Geriit Scerp en Aert Ghodens, landgenoten en buren, dat Deriick van Dolre heeft overgedragen aan de schout het erve Groot Overeem waar Gheriit de Ru nu woont, aan de noordzijde begrensd door de Beek, aan de oostzijde Wolter Verbeken goed geheten Appelre laer, aan de zuidzijde Gheriits goed van Culenborch, aan de westzijde Hein Andriess met Klein Overeem, conform het vonnis van het gerecht; waarop Ghisebert het erve weer overgedragen heeft aan Hughe Bulle, gasthuismeester, ten behoeve van het suncter Claes [!] gasthuis bij het Spui te Amersfoort.

 

Kinderen:

Andries Heinen van Overeem