Blijenborch, Herman van

Herman van Blijenborch, zoon van (?) Melchior Hermensz van Blijenborch en Marijgen Herman Goesens

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 4 april 1576 verklaart Marichgen Herman van Blijenborchsdr, circa 60 jr, op verzoek van Marichgen Cornelis van Dorpsdr dat 13 jaar geleden ene Michaela Jan Aertsz van Culemborchsdr zei dat Marichgen haar dochter was bij enen Cornelis van Dorp. Michaela is daarna vertrokken te Stocholm in Swedenrijck, getrout en onlangs gestorven. Marichgen van Dorp constitueert nu Henrick Aertsz van Culenborch haar neve ook te Stocholm in verband met de erfenis van moeder weduwe van Geerloff van Emden, coopman van de coning van Zweden.

Overluidingen Domtoren 1562-1614: 1593. Rekening van den kanunnik Johannes van Grovesteijn, aanvangende 1593, remigii. “Item in funere Marie Hermannij de Blijenborch semel pulsatus Martinus, III flor.”

Op 21 november 1628 verklaart Aeltgen Gerritsdr te Utrecht, oud 78 jaar, op verzoek van Balthasar van Putten, chirurgijn, dat zij kende Yda en Marichgen Hermansdrs van Blijenburch, moeijen van Elisabeth Jacobsdr van Blijenburch des producents moeder zaliger, bij wie zij getuige 58 jaar terug woonde.

 

Kinderen:

Jacob Hemansz van Blijenborch

Yda Hermans van Blijenburch

Marichgen Hermans van Blijenburch, geboren ca. 1516, begraven 1593