Meijndertsz, Everd (ca.1700->1773)

Everd Meijndertsz, soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Roelands, geboren ca. 1700, overleden > 3 juni 1773

Ondertrouwd op 14 december 1727 en gehuwd op 1 januari 1728 in de Domkerk te Utrecht (#) met

Johanna van Eck, geboren ca. 1705, overleden 11 januari 1729, begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 29 juni 1738 en gehuwd op 16 juli 1738 in de Domkerk te Utrecht met

Hendrikje van Niekerk, dochter van Jan van Niekerck en Weijntje Schuermans, gedoopt 22 augustus 1693 te Utrecht, overleden 1738-1744

Ondertrouwd op 19 april 1744 en gehuwd op 5 mei 1744 in de Catharijnekerk te Utrecht met

Neeltje Gallee, dochter van Peter Gallé en Dina Verpompen, gedoopt 8 oktober 1701 in de Jacobikerk te Utrecht, begraven 22 mei 1769 in de Buurkerk te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl

Evert is tot tweemaal toe aangetekend in het register van personen die bij de Gereformeerde Nederduijtsche Diaconie werden bedeeld ‘benevens denselven ouderdom, last van Cinderen, winning en inkomsten & soo verre men het zelve heeft kunnen nagaan’. Op 8 december 1768 is Evert extra bedeeld met f 6,- wegens ziekte. Op 2 februari 1769 nog een extra f 6,- (#). Hij is op 15 april 1773 bedeelt met f 5,- en f 3,- extra. Daarbij is aangetekend ‘Geconcludeert tot ’t D.O.M.e.V. huijs (Oude Mannen en Vrouwenhuis) den 3en Junij 1773 (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

Hendrik Evertsz Groenevelt