Kwartierstaat Brouwer – Generatie 8

Generatie 7 <   Namenlijst   > Generatie 9


128  Conraad Kuhn, infanterist in de Compagnie van Mathourne behorende tot het 1e Bataljon van het 2e Regiment Oranje-Nassau, geboren ca. 1730, begraven 16 oktober 1807 te Sint Annaparochie (#). Gehuwd op 8 juli 1759 te Sint Annaparochie (#) met Trijntje Abrahams, gedoopt (?) 19 februari 1730 te Sint Annaparochie, overleden 1762-1763

Gehuwd op 30 juni 1763 te Sint Annaparochie (#) met

129  Ytje Pytters, dochter van Pytter Pytters en Antje Ydes, gedoopt 22 december 1743 te Sint Annaparochie (#), overleden < 1811

De herkomst van Conraad is (vooralsnog) onbekend, hij is mogelijk van Duitse of Zwitserse afkomst. Op 29 september 1752 wordt een groot aantal lidmaten ingeschreven in Sluis (in Zeeuws Vlaanderen), zijnde mannen en vrouwen van het 1e Bataljon van Oranje Nassau (#). Ze worden echter niet afzonderlijk genoemd. Conraad komt in 1759 van Sluis naar Sint Annaparochie. Het is niet duidelijk waarom hij naar Sint Annaparochie komt, maar mogelijk heeft dit te maken met Coenraad Peisel, jager voor de prins van Oranje in Het Bildt (en vernoemt hij zelfs een zoon en dochter naar Coenraad en diens vrouw Janke). Conraad is op 27 januari 1760 opgenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente in St Anna Parochie (#) en is vervolgens in 1769 en 1795 als lidmaat vermeld. Zijn eerste vrouw Trijntje Abrahams heeft op 9 mei 1755 belijdenis gedaan (#).

Conraad en Ytje kopen op 25 juli 1765 de helft van een een ‘deftige huijsinge en hovinge staande en gelegen aan de breede kant van de hoge buurt bij procr Gosling Appeldoorn in leeven bewoond geweest, behorende de wederhelfte aan de old schrijver M. Hulshuis in qualiteit als curator van Anske Claas Hulshuis van Appeldoorn’ voor een bedrag van vierhonderd veertig caroli gulden (#). Op 19 maart 1766 kopen zij een ‘uit der landt, een huijsinge en hovinge staande en geleegen op ‘t oostend’ van St. Anna’ voor een bedrag van tweehonderd vijfentwintig caroli guldens ‘te betalen in een termijn op den 12 maij 1766 met zilveren klinkende munte’ (#). Op 4 mei 1766 kopen ze van Steeven Walings het naastgelegen ‘huisinge hebbende de coopers ten oosten, de smodsgragt ten zuiden, Arjen Gerrits ten westen en den gemeene straat ten noorden’ voor een bedrag van vierhonderd dertig caroli gulden (#). Op 6 mei 1770 kopen ze ook het ten oosten gelegen huis van Coenraad Peisel ‘bestaande in een kamer , schuurtie met de agter erf daar bij behoorende staande en geleegen op ‘t oost end in St Anna, voorts hebbende Lieuwe Jiles ten oosten en de coopers ten westen’ voor een bedrag van driehonderd tweeenveertig caroli gulden (#).

Uit dit huwelijk:

1  Pieter Coenraads Brouwer

2  Coenraad Coenraads, geboren 17 april 1770 en gedoopt 14 juni 1770 te Sint Annaparochie

3  Sjoerd Coenraads, geboren 26 maart 1774 en gedoopt 17 april 1774 te Sint Annaparochie, overleden 1774-1778

4  Janke Koenraads, arbeidster, geboren 12 november 1775 en gedoopt 26 november 1775 te Sint Annaparochie, overleden 27 april 1811 te Sint Annaparochie (#)

5  Sjoerd Coenraads, geboren 25 december 1778 en gedoopt 10 januari 1779 te Sint Annaparochie, overleden 1779-1783

6  Sjoerd Coenraads, geboren 24 december 1783 en gedoopt 22 februari 1784 te Sint Annaparochie


130  Arjen Hendriks Keijzer, zoon van Hendrik Clasen Keijser en Pierkje Arjens, geboren ca. 1735, begraven 6-7 april 1784 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 8 juni 1783 te Vrouwenparochie (#) met Hendrikje Jans

Gehuwd op 20 mei 1758 te Vrouwenparochie (#) met

131  Hendrikje Pieters, dochter van Pytter Ottes en Fopkje Eijntes, gedoopt 14 april 1737 te Vrouwenparochie (#), overleden 1778-1783

Uit dit huwelijk:

1  Hendrik Arjens Keijzer, gedoopt 11 februari 1760 te Vrouwenparochie, overleden 1760-1768

2  Pietje Arjens Keijzer, arbeidster, geboren 1 februari 1761 en gedoopt 12 april 1761 te Vrouwenparochie, overleden 20 december 1824 te Tietjersteradeel. Gehuwd op 5 juni 1785 te Oentsjerk met Pieter Gossens Gosma, geboren 2 februari 1752 te Oentsjerk, overleden 10 augustus 1818 te Oentsjerk

3  Antje Arjens Keijzer, geboren 29 oktober 1762 en gedoopt 5 februari 1763 te Vrouwenparochie, overleden 1763-1764

4  Antje Arjens Keijzer

5  Fopkje Arjens Keijzer, geboren 7 januari 1766 en gedoopt 26 januari 1766 te Vrouwenparochie, overleden 9 mei 1845 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 8 juni 1815 te Ferwerderadeel met Jan Alberts Albertsma, landbouwer te Ferwerd, gedoopt 31 januari 1766 te Ferwerd, overleden 15 november 1828 te Ferwerderadeel

6  Hendrik Arjens Keijzer, slager, gardenier, geboren 8 maart 1768 en gedoopt 24 april 1768 te Vrouwenparochie, overleden 22 juli 1853 te Het Bildt. Gehuwd op 6 september 1801 te Vrouwenparochie met Jeltje Sierds de Jong, werkvrouw, geboren 28 augustus 1775 en gedoopt 17 september 1775 te Sint Annaparochie, overleden 18 juni 1853 te Het Bildt

7  Lijsbet Arjens Keijzer, dienstmeid, geboren 13 oktober 1770 en gedoopt 23 december 1770 te Vrouwenparochie, overleden 1 november 1823 te Het Bildt

8  Pytje Arjens Keijzer, geboren 4 september 1774 en gedoopt 30 oktober 1774 te Vrouwenparochie, overleden 24 mei 1825 te Het Bildt. Gehuwd op 14 mei 1797 te  Sint Annaparochie met Johannes Geerts Santhuizen, agent van politie te Sint Annaparochie, geboren 1 augustus 1768 te Sint Jacobiparochie en gedoopt 25 september 1768 te Sint Annaparochie, overleden 27 augustus 1844 te Het Bildt

9  Trijntje Arjens Keijzer, geboren 23 februari 1778 en gedoopt 12 april 1778 te Vrouwenparochie

10  Arjen Arjensz Keijzer, geboren 4 april 1784 en gedoopt 30 mei 1784 te Vrouwenparochie, overleden 18 januari 1808 en begraven 3 februari 1808 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 11 september 1803 te Vrouwenparochie met Neeltje Kornelis Boterhoek, arbeidster, geboren te Vrouwenparochie


132  Jan Crijne van der Kleij, zoon van Crijn van der Kleij en Adriana Eenhout, gedoopt 20 september 1712 RK St. Joseph te Delft (get: Jannetie Struijs) (#), overleden 5 juni 1794 te Wateringen (#)

Gehuwd met

133  Helena Jillisse van der Speck, dochter van Gillis Hendricks van der Speck en Gerritje Joosten Duijvesteijn, geboren circa 1725, overleden 6 september 1805 te Wateringen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Quirinus van der Kleij, geboren circa 1750. Gehuwd met Adriana van Antwerpen. Gehuwd op 16 mei 1779 RK te Schipluiden met Maria Pieters van der Valk

2  Gerardus van der Kleij, geboren circa 1755, overleden 28 april 1802 te Wateringen. Gehuwd op 5 september 1779 RK te Wateringen met Maria Jacobs van der Hut

3  Maria van der Kleij, geboren circa 1760, begraven 18 maart 1790 in de Nieuwe Kerk te Delft. Gehuwd op 4 september 1785 in de Oude Kerk te Delft met Joannes Jacobus Cornelius Andries

4  Petrus van der Kleij, geboren circa 1765, begraven 11 augustus 1810 te Wateringen. Gehuwd op 3 april 1796 RK te Wateringen met Elizabeth de Heij, geboren 1766-1767, overleden 12 juni 1815 te Wateringen

5  Jillis van der Kleij


134  Arij Willemsz de Brabander, zoon van Willem Sijmonsz de Brabander en Catharina Fransse van der Keuken, geboren te Naaldwijk, gedoopt 12 mei 1734 RK te Monster (get: Arnoldus Kievit, Ariaantje Sijmense de Brabander) (#), overleden 20 juni 1812 te Wateringen (#)

Gehuwd op 4 mei 1760 voor het gerecht te Rijswijk (#) met

135  Catharina Jans van der Spek, dochter van Jan Pouwelsz van der Spek en Cornelia Cornelisse Noordermeer, gedoopt 16 september 1738 RK te Monster (get: Cornelis Paulusse van der Spek, Marij Jans van der Spek) (#), begraven 5 juni 1809 te Wateringen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Frans de Brabander, gedoopt 7 januari 1767 RK te Monster (get: Frans Willemsz Brabander, Kaatje Aris van der Voort). Gehuwd op 1 juni 1806 te Monster met Maria Janse van Noppen, geboren 1 november 1753 te Naaldwijk, overleden 21 augustus 1838 te Naaldwijk

2  Cornelia de Brabander, geboren ca. 1768, overleden 23 februari 1832 te Wateringen (#). Gehuwd op 21 juni 1795 RK te Wateringen met Joannes Wolffers, geboren 1766-1767 te Wateringen, overleden 18 januari 1847 te Wateringen

3  Catharina de Brabander

4  Cornelis de Brabander, werkman, arbeider, geboren 23 mei 1777, overleden 9 november 1856 te Wateringen (#). Gehuwd met Adriana van Klaveren, geboren 1768-1769 te Zoeterwoude, overleden 26 februari 1852 te Wateringen

5  Adrianus de Brabander, arbeider, geboren 1779-1780, overleden 30 mei 1812 te Wateringen (#). Gehuwd op 17 november 1805 RK te Wateringen met Catharina Cornelisse van Alphen, geboren 1786-1787, overleden 1 juli 1829 te Wateringen


136  Bernardus Berendse HoutkampGehuwd met

137  Joanna Martens van den Heuvel

Uit dit huwelijk:

1  Henricus Houtman, gedoopt 4 februari 1736 RK te Bunnik (get: Hendricus Houtman), overleden 1736-1740

2  Martinus Houtman, gedoopt 4 februari 1736 RK te Bunnik (get: Joes van den Heuvel), overleden 1736-1742

3  Nicolaius Houtkamp, gedoopt 12 oktober 1737 RK te Bunnik (get: Hendricus Martens), begraven 9 november 1802 te Bunnik

4  Maria Houtkamp, gedoopt 12 oktober 1737 RK te Bunnik (get: Maria)

5  Hendrik Houtkamp

6  Martinus Holkamp, gedoopt 4 februari 1742 RK te Bunnik (get: Bernardus Holkamp)

7  Petrus Holkamp, gedoopt 18 oktober 1743 RK te Bunnik (get: Johannes Sweserich), overleden 20 oktober 1813 te Loenen. Gehuwd met Dirkje Houtman, geboren ca. 1753 te Loosdrecht, overleden 28 maart 1832 te Loenen

8  Fredericus Houtkamp, gedoopt 9 september 1745 RK te Bunnik (get: Godefridus), overleden 7 december 1819 te Utrecht. Ondertrouwd op 13 september 1767 en gehuwd op 28 september 1767 voor het gerecht te Jutphaas Nedereind met Maria Hooglander, geboren te Jutphaas. Gehuwd op 12 april 1799 voor het gerecht te Utrecht met Beeligje Pieterse, geboren ca. 1768 te Utrecht, overleden 28 juni 1834 te Utrecht

9  Petrus Houtkamp, gedoopt 12 juli 1749 RK te Bunnik (get: Maria)


138  Daniël Verhoeven, soldaat in het regiment van de Hr Collonel de Bedarides (1740), soldaat in het regiment van de Hr Collonel Croije (1746), zoon van Johannes Verhoeven en Adriana Vileers, gedoopt 27 juli 1720 in de Nicolaikerk te Utrecht (#), overleden 15 mei 1795, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht (#). Gehuwd op 10 november 1740 in de Jacobikerk te Utrecht (#) met Bartha de Mond, gedoopt 20 oktober 1717 in de Domkerk te Utrecht, begraven 2 februari 1745 in de Domkerk te Utrecht. Gehuwd op 14 juni 1785 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met Geertruij Essers, geboren te Düsseldorf (D), overleden > 7 augustus 1806

Gehuwd op 7 januari 1746 in de Domkerk te Utrecht (#) met

139  Hillegonda Korver, dochter van Adrianus Curver en Christina Cornelis van Eijck, gedoopt 8 november 1723 RK Drakenburgsteegje te Utrecht (get: Sibilla Curver) (#), overleden 22 november 1784, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht (#)

Zij wonen in de Watersteeg (1746, 1753), in de Ballemakerstraat (1749), in ‘t Drakenborgsteegje (1758), in de Jufferstraat tegenover ‘t suikerhuis, buijten de Wittevrouwenpoort (1760-1795).

Uit dit huwelijk:

1  Adriana Verhoeven

2  Adrianus Verhoeven

3  Barth Verhoeven, gedoopt 26 januari 1758 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden 6 maart 1758 te Utrecht

4  Cornelia Verhoeven, gedoopt 14 december 1760 in de Jacobikerk te Utrecht (get: Francoisa Verhoeven), overleden 16 augustus 1819 te Utrecht. Gehuwd op 30 mei 1782 in de Jacobikerk te Utrecht met Bernardus Bongenaar, gedoopt 5 september 1754 te Vianen, overleden 17 november 1827 te Utrecht

5  Albertus Verhoeven, gedoopt 20 maart 1763 in de Domkerk te Utrecht, overleden 25 juni 1812 te Utrecht. Gehuwd op 5 juni 1787 in de Catharijnekerk te Utrecht met Cornelia van Ruijtenbeek, geboren 1761-1762, overleden 15 maart 1837 te Utrecht

6  Johanna Verhoeven, gedoopt 17 februari 1765 in de Jacobikerk te Utrecht (get: Cornelia Verhoeven), overleden 9 juli 1770, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht


144  Jan Dirksz van Vessem, bouwman, zoon van Dirk Thomasz Beersmans en Catharina Dirks van de Zande, gedoopt 26 september 1725 RK te Sint Michielsgestel (get: Thomas Dirckse Beirmans, Joanna Dirx van de Sande) (#), overleden 15 januari 1817 te Den Dungen (#)

Gehuwd op 19 juli 1750 te Sint Michielsgestel (#) met

145  Joanna Maria Vogels, dochter van Andreas Jansz Vogels en Anna Benedictussen van Deursen, gedoopt 16 mei 1721 RK te Gemert (get: Joannes Godefridus van der Aa, Henricus Janssen, Anna Henrix Vogels) (#), begraven 4 september 1786 te Den Dungen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Catharina van Vessem, landbouwster, gedoopt 22 april 1751 RK te Sint Michielsgestel (get: Theodorus Thoma van Vessem, Henrica Godefridi van den Elsen), overleden 2 oktober 1820 te Den Dungen

2  Andries van Vessem, gedoopt 24 september 1752 RK te Sint Michielsgestel (get: Henricus Andrea Vogels, Antonia Theodori van Vessem), begraven 7 december 1752 te Sint Michielsgestel

3  Joanna Maria van Vessem, kostgangster, gedoopt 22 oktober 1753 RK te Sint Michielsgestel (get: Henricus Andrea Vogels, Antonia Dirx van Vessem), overleden 18 augustus 1828 te Den Dungen

4  Theodora van Vessem, landbouwster, gedoopt 5 juli 1755 RK te Sint Michielsgestel (get: Theodorus Dirck van Vessem, Petronilla Thomea van Vessem), overleden 4 juli 1825 te Den Dungen

5  Andreas van Vessem, gedoopt 16 januari 1757 RK te Sint Michielsgestel (get: Daniel Theodori van Vessem, Elisabeth Andrea van Dijck), overleden 1757-1760

6  NN van Vessem, begraven 6 januari 1758 te Sint Michielsgestel

7  NN van Vessem, begraven 17 maart 1759 te Den Dungen

8  Andreas van Vessem, bouwman, gedoopt 4 mei 1760 RK te Sint Michielsgestel (get: Daniel Theodori van Vessem, Henrica Joannis van Gemert), overleden 5 oktober 1823 te Den Dungen

9  Willem van Vessum

10  Petrus van Vessem, gedoopt 13 januari 1764 RK te Sint Michielsgestel (get: Godefridus van den Elsen, Elisabetha Arnoldi van Schijndel), overleden te Sint Michielsgestel, begraven 2 juli 1785 te Den Dungen

11  Theodorus van Vessem, gedoopt 3 december 1766 RK te Sint Michielsgesteld (get: Henricus Vogels, Antonia Theodori van Vessem), begraven 13 februari 1767 te Den Dungen


146  Maarten Hendriksz Scheelings, zoon van Hendrik Leenderse en Catharina Stevens Aquarius, gedoopt 29 april 1743 RK te Overveen (get: Derck Aquarius, Maritje Leenders) (#), overleden 31 juli 1821 te Heemstede (#). Gehuwd op 4 september 1768 RK te Heemstede (get: Adrianus van Rosse, Helena Swenkels) met Gerritje van Ridderingshof, gedoopt 25 september 1738 RK te Heemstede, overleden 1775-1779

Gehuwd op 16 mei 1779 RK Berkenrode te Heemstede (#) met

147  Jannetje Craijenburg, dochter van Hendrik Janse Craijenburg en Jacomijntje Lammerts, gedoopt 28 juni 1760 RK Berkenrode te Heemstede (get: Jan Flip Pornhagen, Pieternel van der Berg) (#), overleden oktober 1802 (impost 27 oktober 1802 te Heemstede (#))

Zij wonen in het Craijenest in Heemstede.

Uit dit huwelijk:

1  Hendrik Scheelings, gedoopt 5 maart 1780 te Heemstede (get: Gover van Bugno, Anna Craijenburg), overleden 5 januari 1814 te Heemstede

2  Catharina Scheelings

3  Jacomina Scheelings, gedoopt 25 september 1785 te Heemstede (get: Cornelis de Moor, Marijtje van de Putten), overleden 9 januari 1844 te Heemstede. Ondertrouwd op 11 mei 1804 voor het gerecht te Heemstede en gehuwd op 3 juni 1804 RK te Heemstede met Pieter Zwart, tuinier, gedoopt 4 februari 1771 te Delft, overleden 13 september 1850 te Heemstede

4  Petrus Scheelings, gedoopt 20 juli 1788 te Heemstede (get: Pieter Konings, Marijtje Machielsen), overleden juli 1788 (impost 28 juli 1788 te Heemstede)

5  Piet Scheelings, gedoopt 5 oktober 1789 te Heemstede (get: Pieter Konings, Jannetje van de Putten), overleden 6 december 1819 te Hillegom

6  Dirk Scheelings, gedoopt 22 december 1791 te Heemstede (get: Govert van Bugnem, Marijtje Konings)

7  Trijntje Scheelings, gedoopt 25 april 1794 te Heemstede (get: Jan Lubbe, Kniertje Egmond), overleden april-mei 1797 (impost 3 mei 1797 te Heemstede)

8  Jacob Scheelings, gedoopt 5 december 1795 te Heemstede (get: Leendert de Wasdorp, Ariaantje Weijers)

9  Ariaantje Scheelings, gedoopt 15 maart 1797 te Heemstede (get: Leendert Wasdorp, Ariaantje Wijers), overleden 11 februari 1844 te Woubrugge. Gehuwd op 18 mei 1823 te Hillegom met Abraham Antoniusz van der LInden, gedoopt 6 december 1791 te Vogelenzang, overleden 13 januari 1846 te Woubrugge

10  Joannes Scheelings, gedoopt 5 november 1798 te Heemstede (get: Govert Rutten, Kniertje van Egmond), overleden november 1798 of april 1799 (impost 24 november 1798 / 21 april 1799 te Heemstede)

11  Nicolaus Scheelings, gedoopt 5 november 1798 te Heemstede (get: Barend Roosen, Hendrijntje Schelings), overleden november 1798 of april 1799 (impost 24 november 1798 / 21 april 1799 te Heemstede)

12  Helena Scheelings, gedoopt 18 februari 1801 te Heemstede (get: Baren Roose, Henrica Schelings)

13  Stephanus Scheelings, landbouwer, gedoopt 23 mei 1802 te Heemstede (get: Willem van Vessem, Catharina Scheelings), overleden 27 mei 1850 te Zuid-Schalkwijk. Gehuwd op 23 april 1834 te Bloemendaal met Cornelia van Leeuwen, geboren 1803 te Bloemendaal, overleden 16 januari 1846 te Zuid-Schalkwijk. Gehuwd op 14 april 1847 te Zuid-Schalkwijk met Marijtje van Schagen, geboren 1822, overleden 17 juni 1849 te Zuid-Schalkwijk


148  Hendrik Gubbels, landbouwer, zoon van Mathias Gubbels en Catharina Houben, gedoopt 18 maart 1743 RK te Heijthuijsen (get: Godefridus Verkennis, Godefrido Hoeben, Maria Koolen) (#), overleden 7 maart 1822 te Leveroij (#)

Gehuwd op 1 mei 1773 RK te Heijthuijsen (#) en op 2 mei 1773 RK te Leveroij (get: Wilhelmina Deelen, Godefridus Kessels) (#) met

149  Wilhelmina Lemmen, dochter van Bartholomeus Lemmen en Joanna Maria Velter, gedoopt 13 juni 1754 RK te Leveroij (get: Maria Hoolers, Joannes Velter) (#), overleden 17 april 1823 te Leveroij (#)

Uit dit huwelijk:

1  Petrus Gubbels, gedoopt 3 april 1774 RK te Leveroij (get: Joanna Maria Velter, Mathias Gubbels). Gehuwd op 18 oktober 1796 RK te Weert (get: Catharina Boessen, Martinus Stocks) met Joanna Maria Boesen, gedoopt 19 januari 1774 RK te Weert. Gehuwd op 3 september 1827 RK te Beegden met Anna Maria Tilman, gedoopt 20 maart 1778 RK te Horn, overleden 30 augustus 1830 te Horn

2  Catharina Gubbels, gedoopt 20 augustus 1775 RK te Leveroij (get: Maria Lemmen, Petrus Gubbels), begraven 27 augustus 1775 te Leveroij

3  Joannes Gubbels, gedoopt 8 november 1776 RK te Leveroij (get: Joanna Gubbels, Joannes Lemmen), begraven 2 februari 1777 te Leveroij

4  Jan Gubbels

5  Joanna Maria Gubbels, gedoopt 14 december 1782 RK te Leveroij (get: Maria Lemmen, Wilhelmus Gubbels). Gehuwd op 17 april 1807 RK te Baexem met Jacobus Leenders, gedoopt 9 maart 1781 te Itter-Maezeijck

6  Petrus Mathias Gubbels, gedoopt 16 juli 1786 RK te Leveroij (get: Helena Theunissen, Petrus Stocks), begraven 11 oktober 1786 te Leveroij

7  Barbara Gubbels, gedoopt 21 november 1787 RK te Leveroij (get: Helena Theunissen, Petrus Stocks)

8  Catharina Gubbels, gedoopt 16 september 1790 RK te Leveroij (get: Barbara Mous), begraven 22 september 1791 te Leveroij

9  Mathias Gubbels, gedoopt 3 oktober 1797 RK te Leveroij (get: Antonius Velter), begraven 23 september 1801 te Leveroij


150  Petrus Kierkels, landbouwer, zoon van Joannes Kirckels en Johanna Baetsen, gedoopt 27 september 1752 RK te Horn (get: Johanna Krekels, Antonius van de Poort) (#), overleden 6 februari 1832 te Heijthuijsen (#). Gehuwd op 17 april 1774 RK te Baexem (get: Joanna Brouns, Dijmphna Kirckels) met Anna Brouns, gedoopt 16 juni 1749 RK te Baexem, overleden 19 januari 1776 te Haelen. Gehuwd op 8 september 1776 RK te Baexem (get: Gerardus Baetzen, Joannes Brouns) met Petronella Baetsen, gedoopt te Roggel, overleden 23 september 1781 te Heijthuijsen

Gehuwd op 10 februari 1782 RK te Heijthuijsen (get: Martinus Hendrickx, Leonardus Kirckels, Joanna Baetsen, Maria Catharina Deenen) (#) met

151  Petronilla Hendricks, landbouwster, zoon van Matheus Hendrickx en Catherina Vaessen, gedoopt 22 april 1759 RK te Heijthuijsen (get: Elisabetha Vaessen, Gerardus Kaelers) (#), overleden 24 december 1825 te Heijthuijsen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Mathaus Kierkels, gedoopt 26 februari 1783 RK te Heijthuijsen (get: Petronella Prechters, Martinus Hendrixs), overleden 15 juli 1783 te Heijthuijsen

2  Anna Maria Kierkels

3  Mattheus Kierkels, gedoopt 27 november 1787 RK te Heijthuijsen (get: Maria Legen, Henricus Hendrixs), overleden 5 september 1794 te Heijthuijsen

4  Mathias Kierkels, gedoopt 30 maart 1789 RK te Heijthuijsen (get: Elisabetha Vaessen, Mathias Kierkels), overleden 28 oktober 1789 te Heijthuijsen

5  Peter Kierkels, landbouwer, gedoopt 12 januari 1792 RK te Heijthuijsen (get: Maria Leijen, Henricus in Gevelt), overleden 24 juli 1865 te Heijthuijsen. Gehuwd op 23 april 1838 te Heijthuijsen met Hendrina Rijckx, geboren 1 februari 1806 te Heijthuijsen, overleden 15 april 1895 te Heijthuijsen

6  Maria Catharina Kierkels, landbouwster, gedoopt 18 maart 1795 RK te Heijthuijsen (get: Elisabeth Vaessen, Mathias Kierkels), overleden 23 februari 1886 te Heijthuijsen. Gehuwd op 27 april 1830 te Heijthuijsen met Gerardus Veugen, geboren 3 februari 1799 RK te Heijthuijsen, overleden 8 september 1873 te Heijthuijsen

7  Mathieu Kierkels, geboren 23 augustus 1798 RK te Heijthuijsen, overleden 25 november 1798 te Heijthuijsen

8  Nicolaas Kierkels, landbouwer, geboren 26 februari 1800 RK te Heijthuijsen, overleden 30 november 1873 te Heijthuijsen. Gehuwd op 11 februari 1824 te Heijthuijsen met Gertrudis Verhaeg, geboren 1 oktober 1804 te Heijthuijsen, overleden 10 juni 1856 te Heijthuijsen

9  Joanna Elisabeth Kierkels, landbouwster, geboren 3 mei 1806 RK te Heijthuijsen, overleden 20 augustus 1886 te Heijthuijsen. Gehuwd op 26 april 1827 te Heijthuijsen met Pieter Antoon Mooren, landbouwer, geboren 17 juni 1806 RK te Heijthuijsen, overleden 25 maart 1862 te Heijthuijsen. Gehuwd op 19 augustus 1867 te Heijthuijsen met Hendrik Janssen, landbouwer, geboren 28 november 1838 te Baexem, overleden 14 juni 1911 te Nederweert


152  Jan Arentsz Nunning, zoon van Arent Nunning, geboren ca. 1720 te Krommeniedijk, overleden 7 juni 1783 en begraven 11 juni 1783 te Assendelft (#). Gehuwd op 20 februari 1746 voor het gerecht en 26 februari 1746 RK te Assendelft (#) met Geertie Jans

Impost op 8 april 1758 (#) en gehuwd op 29 april 1758 RK te Assendelft met

153  Aentie Willems, geboren ca. 1735 te (?) Westzaan, begraven 1 maart 1801 te Assendelft (#)

Uit dit huwelijk:

1  Gerrit Jansz Nunning, gedoopt 18 februari 1759 RK te Assendelft (get: Pieter Arendsz), overleden 24 maart 1795 (vermoord door Bruin Brinkman) te Assendelft. Gehuwd op 13 mei 1786 RK te Assendelft met Aaltje Claes Brinkman, geboren ca. 1765 te Velsen, overleden 24 maart 1795 (vermoord door Bruin Brinkman) te Assendelft

2  Stijntje Jans Nunning, gedoopt 30 april 1762 RK te Assendelft (get: Trijntje Arends), overleden 8 oktober 1830 te Assendelft. Gehuwd op 7 mei 1785 RK te Assendelft met Hendrik Kuiper, timmerman, geboren ca. 1760 te Sögel (D), overleden 24 november 1841 te Assendelft

3  Antje Jans Nunning, spinster, gedoopt 28 april 1764 RK te Assendelft (get: Grietje Willems), overleden 23 juli 1822 te Assendelft. Gehuwd op 28 augustus 1808 te Graft met Aris Groot, watermolenaar te Graft, geboren 1748-1749 te Graft, overleden 13 mei 1816 te Graft

4  Arend Jansz Nunning

5  Guurtje Jans Nunning, geboren ca. 1770, overleden oktober 1796 (aangegeven 6 oktober 1796 te Westzaan). Gehuwd op 28 augustus 1791 RK te Assendelft (get: Elizabeth Fruchte en Jan Boze) met Gijsbert Pietersz Koning, overleden 29 april 1812 te Westzaan

6  Wilhelmus Jansz Nunning, boerenknecht, gedoopt 29 maart 1776 RK te Assendelft (get: Harmen Arendsz de Nunk), overleden 8 maart 1830 te Krommenie. Gehuwd op 19 mei 1799 RK te Assendelft (get: Guurtje Dirks Bakker en Maartje Dirks Peetam) met Duifje Claes Kroon, gedoopt 10 mei 1760 RK te Assendelft (get: Lijsbeth Engels), overleden 23 maart 1834 te Krommenie


154  Klaas Bruinsz Brinkman, zoon van (?) Bruijn Roelen, geboren ca. 1730 te Vreeland, overleden november 1782 te Wijk aan Duijn, impost 6 november 1782 te Velsen (#)

Impost op 6 juli 1754 (#), huwelijksafkondiging (#) en gehuwd op 28 juli 1754 voor het gerecht (#) te Velsen met

155  Maartje Jans Kroon, dienstmeid in het regthuijs van Tetterode, geboren te Heemskerk

Op 11 november 1799 gingen Coenraad Graman en Cornelis van der Peet, beiden afkomstig uit Beverwijk, voor rekening van Sijmen Bruijns dorsen op diens boerderij, bewoond en in huur bij Gerrit Duijnhoven. Tijdens een “toeback” pauze werden zij benaderd door een zekere Bruijn Brinkman, in de kost bij Gerrit Duijnhoven, die hen wees op een gedeeltelijk uitgebrande hooischuur. Het bevreemdde de 2 getuigen dat Bruijn dit van grote afstand had kunnen zien, terwijl zij, die daar al 4 dagen hadden gedorst en verscheidene malen in die hooischuur waren geweest, daarvan niets hadden bemerkt. Toe zij dit meldden aan hun opdrachtgever Sijmen Bruijns, besloot deze het voorval aan de schout te vertellen. Na Brinkman’s ondervraging werd besloten een nooit opgeloste moordzaak uit 1795 opnieuw te onderzoeken. Op 24 maart van dat jaar had Arend Munnik uit Assendelft verklaard dat zijn broer Gerrit, die van beroep zeilmaker was, diens huisvrouw Aaltje Brinkman en hun 8-jarige dochter Maartje met bijlslagen om het leven waren gebracht. Na diverse ondervragingen bekende Bruijn Brinkman uiteindelijk de moordenaar te zijn van zijn zuster, nichtje en zwager. Hebzucht was het motief. Hij vermoedde dat zij een aanzienlijk geldsbedrag verstopt hadden. Op de desbetreffende dag, zo tegen 6 uur ‘s avonds, vermoordde hij zijn zwager, die buiten stond te urineren, met enkele harde bijlslagen. Daarna ging hij naar hun huis. Hij wachtte tot de buurvrouw die daar nog op de koffie was, vertrokken was. Toen zijn zuster, die aan het koken was, met haar rug naar hem toestond, sloeg hij ook haar de hersenen in. Zijn 8-jarig nichtje Maartje lag nog te slapen. Terwijl hij onder haar bedstee naar geld zocht, ontwaakte zij. Om niet herkend te worden bracht hij Maartje ook om het leven. Twee jongere kinderen liet hij ongemoeid. [Uit de Rekeningen van het Schout Ambt blijkt dat Bruin Brinkman schuldig bevonden was aan moord en bestraft werd met geseling, radbraken en het afhakken van het hoofd met een bijl, gevolgd door tentoonstelling van het hoofd, gestoken op een pen, en van het lichaam. De executie werd uitgevoerd door de Haarlemse scherprechter Jacobus van Aanhout, die daarvoor f 49:12:- in rekening bracht, dwz.: Radbraaken f 6.-, ‘t afslaan van het hoofd f 6.-, ‘t blinden f 3.-. ‘t hangen van een bijl en turf boven ‘t hoofd f 6.-, ‘t binden f 3.-, ‘t hoofd op een pen tezetten f f 3.-, ‘t afnemen van ‘t ligchaam f 3.-, ‘t kisten f 3.-, Adsistentiegeld f 10.- en dag en mijl geld f 6:12-.

Het verhaal van Bruin Brinkman is uitgebreid beschreven in het Biographisch woordenboek van J.A. de Chalmot (#).

Uit dit huwelijk:

1  Aaltje Claes Brinkman, geboren ca. 1765 te Velsen, overleden 24 maart 1795 (vermoord) te Assendelft. Gehuwd op 13 mei 1786 RK te Assendelft met Gerrit Jansz Nunning, gedoopt 18 februari 1759 RK te Assendelft, overleden 24 maart 1795 (vermoord) te Assendelft

2  Bruin Brinkman, tuinder, dagloner, geboren 1767 te Velsen, overleden 1 februari 1800 te Beverwijk (terechtgesteld)

3  Marijtje Claas Brinkman


156  Hendrik Roelofsz Blank, zoon van Roelof Hendriks Blank en Haasje Jacobs, gedoopt 20 november 1752 RK te Assendelft (get: Grietje Jans), overleden 27-28 november 1804 (#), begraven 1 december 1804 te Assendelft

Ondertrouwd op 29 april 1783 (#) en gehuwd op 11 mei 1783 RK te Assendelft met

157  Marijtje Gerrits Rijs, dochter van Gerrit Crelisz Rijs en Maartje Jans, gedoopt 18 augustus 1755 RK te Assendelft (get: Maartje Willems), overleden 25 oktober 1812 (#) en begraven 29 oktober 1812 te Assendelft

Uit dit huwelijk:

1  Roelof Blank

2  Gerardus Blank, gedoopt 16 maart 1786 RK te Assendelft (get: Cornelis Gerritsz Rijs)

3  Maria Blank, gedoopt 25 mei 1787 RK te Assendelft (get: Cornelis Gerritsz Rijs)


158  Baart Jansz Gaal, zoon van Jan Baarte Gaal en Trijntje Jacobs, gedoopt 21 april 1751 RK te Assendelft (get: Claes Baarten), overleden 5 december 1819 te Assendelft (#)

Ondertrouwd op 28 april 1776 (#) en 19 mei 1776 RK te Assendelft met

159  Guurtje Crelis Koning, spinster, dochter van Crelis Claasz Koning en Antje Maartens, gedoopt 20 mei 1753 RK te Assendelft, overleden 22 januari 1817 te Assendelft (#)

Uit dit huwelijk:

1  Anna Gaal, gedoopt 31 maart 1777 te Assendelft (get: Aafje Cornelis Koning), overleden 22 januari 1823 te Assendelft

2  Joannes Gaal, gedoopt 14 februari 1779 te Assendelft (get: Maartje Jansz Gaal), overleden 1779-1782

3  Catharina Gaal, gedoopt 21 februari 1780 te Assendelft (get: Antje Jans Gaal)

4  Joannes Gaal, gedoopt 8 mei 1782 te Assendelft (get: Jakob Jansz Gaal), overleden december 1782 (impost 23 december 1782 te Assendelft)

5  Joannes Gaal, gedoopt 11 juni 1783 te Assendelft (get: Jakob Jansz Gaal), overleden 9 oktober 1833 te Assendelft. Gehuwd op 29 augustus 1811 te Assendelft met Maartje Engels Koning, gedoopt 19 januari 1785 te Assendelft (get: Jan Klaasz Koning), overleden 20 maart 1829 te Assendelft

6  Maria Gaal

7  Cornelis Gaal, gedoopt 26 april 1788 te Assendelft (get: Aafje Cornelis Koning), begraven 29 mei 1810 te Assendelft

8  Maria Gaal, gedoopt 14 januari 1790 te Assendelft (get: Aagje Cornelis Koning)


160  Johannes van Heerden, vuilnisrijder, zoon van Henricus van Heerden en Johanna Burgemeester, gedoopt 31 januari 1767 RK Drakenburgsteegje te Utrecht (get: Anna Maria Burgemeester) (#), overleden 10 april 1823 te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 4 augustus 1797 (#) en gehuwd op 19 augustus 1797 voor het gerecht te Utrecht (#) met

161  Johanna Achterberg, dochter van Albertus Agterberg en Hendrina Swaanenburgh, gedoopt 18 mei 1766 in de Geertekerk te Utrecht (get: Catharina Zwanenburg) (#), overleden 17 mei 1842 te Utrecht (#)

Op 4 november 1823 verklaren Arie, Hendrica, Maria, Neeltje en Jan van Neerden, in het kader van de memorie van aangifte der nalatenschap ‘kiezende domicilium ten huize van ons zelven aan de Pelmolen wijk B No 405 verklare dat de nalatenschap van onze vader Johannes van Neerden overleden den 10 April 1823 te Utrecht en laatst gedomicilieerd geweest te Utrecht Provincie Utrecht, wordt geërfd door ons ondergetekende als kinderen van de overledene. Verklare wij voorts dat tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behooren’. In 1830 woont Johanna Achterberg nog immer aan de Pelmolen wijk B No 405, tezamen met haar zoon Johannes en zoon Arnoldus en diens vrouw en kind. Op 29 augustus 1842 verklaren ‘Cornelis Conijnenburg als in huwelijk hebbende Neeltje van Eerde en voor dezelve de aangifte doende, Driekje van Eerde weduwe van Frans Fergouw, Jacobus Schuurman als in huwelijk hebbende Maria van Eerde, en Johannes van Eerde welke ‘domicilium kiezende ten huize van mijn laatstgenoemde gelegen buiten de Wittevrouwen wijk J No 99, verklaren dat de nalatenschap van onze moeder en behuwd moeder Johanna Agterberg weduwe Johannes van Eerde overleden den 17 Mei 1842 alwaar zij laatst is gedomicilieerd geweest, door genoemde hare vier kinderen bij versterf geërfd wordt. Verklarende voorts, dat tot deze nalatenschap geene onroerende behooren’.

Uit dit huwelijk:

1  Hendrika van Heerden, gedoopt 19 maart 1798 RK Buiten de Weerd te Utrecht, overleden 25 april 1871 te Utrecht. Gehuwd op 16 oktober 1819 te Utrecht met Frans van Tergou, werkman, gedoopt 12 augustus 1800 te Utrecht, overleden 4 september 1832 te Utrecht

2  Maria Antonia van Heerden, werkster, gedoopt 13 april 1800 RK Buiten de Weerd te Utrecht, overleden 15 augustus 1849 te Utrecht. Gehuwd op 29 oktober 1823 te Utrecht met Eduard van Rossum, spinder, gedoopt 2 augustus 1797 in de Domkerk te Utrecht, overleden 18 januari 1824 te Utrecht. Gehuwd op 2 mei 1827 te Utrecht met Jacobus Schuurman, vuilnisrijder, gedoopt 14 mei 1806 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 21 maart 1864 te Utrecht

3  Arnoldus van Heerden

4  Johanna van Heerden, gedoopt 16 februari 1805 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 24 oktober 1805 te Utrecht

5  Cornelia van Heerden, naaister, gedoopt 1 januari 1807 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 23 januari 1849 te Utrecht. Gehuwd op 1 november 1826 te Utrecht met Cornelis Konijnenberg, kuiper, gedoopt 4 maart 1807 in de Domkerk te Utrecht, overleden 1 juni 1882 in het Binnengasthuis te Amsterdam

6  Johanna van Heerden, gedoopt 1 januari 1807 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 7 oktober 1809, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

7  Joannes van Herden, werkman, gedoopt 17 mei 1810 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 11 april 1865 te Utrecht. Gehuwd op 18 november 1840 te Utrecht met Cornelia de Groot, geboren 23 februari 1815 te Utrecht, overleden 1 maart 1906 te Utrecht


162  Hendrik Clarenbeek, zoon van Jan Jansz Clarenbeek en Grietje Gerrits Hanenbergh, geboren te Maarsseveen, gedoopt 4 april 1744 RK te Maarssen (get: Dirkje van Sandtwijk) (#), begraven 2 mei 1808 te Westbroek (#). Ondertrouwd op 28 september 1770 en gehuwd op 21 oktober 1770 te Westbroek (#) met Marijtje Cornelis Dorland, gedoopt 11 september 1740 te Tienhoven, overleden > 2 mei 1808

Relatie met

163  Annigje Kibbeling, dochter van Dirk Kibbeling en Judith van der Wielen, gedoopt 9 januari 1779 RK te Bunnik (get: Geert van Schaik) (#), overleden 19 maart 1872 te Utrecht (#). Gehuwd op 24 mei 1808 in de Catharijnekerk te Utrecht met Albert Vermeulen, geboren ca. 1775 te Leusden, overleden 8 december 1827 te Utrecht

Op 31 mei 1770 vindt de scheiding plaats van de boedel van Jan Jansz Clarenbeek, weduwenaar van Grietje Gerritsz Hanenbergh en wonende te Oude Maarsseveen, en zijn overleden vrouw. Kinderen en erven ab intestato zijn Jan Jansz Klarenbeek, Gerrit Jansz Clarenbeek, Leendert Jansz Clarenbeek, Jacob Jansz Clarenbeek, Hendrik Jansz Clarenbeek, Jannetje Jansz Klarenbeek, Maria Jansz Clarenbeek, Evert Jansz Klarenbeek onmondig, Dirk Jansz Klarenbeek onmondig, Anthonij Jansz Klarenbeek onmondig, Aart Jansz Klarenbeek onmondig en Nicolaas Jansz Klarenbeek. De onmondige kinderen worden bijgestaan door de voogden Aalbert van der Vliet en Eldert van Loenen, schepenen van Oud Maarsseveen. De boedel bestaat uit onroerend goed, betreffende een camp lands, groot 2 mergen, en 2 halff mergens, beide gelegen in ‘t Binnenwegh te Maarsseveen, met een totale waarde van f 1350. De waarde van de gereedschappen en dieren bedraag f 380-14 en van het meubilair en sieraden f 90-9. De totale schulden en lasten bedragen f 1001-10, waarmee de saldo waarde van de erfenis bedraagt f 819-13. De helft is voor Jan Jansz Clarenbeek, te weten f 409-16-8, en de andere helft voor de kinderen. De doodschulden (kosten voor de begrafenis) wordt afgetrokken van de erfenis van de kinderen, waardoor deze uitkomt op f 305-3-8 (#).

Op 21 juni 1793 wordt Hendrik Klaarenbeek aangewezen als erfgenaam door zijn broer Leendert Klaarenbeek, wonende aan de Groenekantsesteeg te Oostveen. Op 7 september 1799 is Hendrik Clarenbeek koper van een tiend in Eemnes bij een openbare verkoping.

Op 9 juni 1799 betaalt Hendrik Clarenbeek, wonende te Achtienhoven, f 150-0-0 ter voldoening van alle aanspraken inzake vaderschap van het kind dat door Annigje Kibbelingh ter wereld is gebracht (#). Annigje woont in Vechten (1799) bij haar moeder en stiefvader, in de Wijsstraat in het Watersteegje (1800-1810) en in de Wijde Doelen B315 (1824-1827) te Utrecht.

Buitenechtelijk kind:

1  Henrica Kibbeling


164  Jan Dons, musquetier in ‘t Regiment van Kolonel Grave van Dam te Doesburg (1788), zoon van (?) Evert van Dulken en Dorothea Dons, geboren ca. 1755, overleden 1 oktober 1789, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd 7 juni 1788 te Doesburg (#) en gehuwd op 1 juli 1788 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

165  Willemina van Rijnsbergen, breidster, dochter van Johannes Rijnberg en Lijsbet van Harlingen, gedoopt 28 november 1752 in de Catharijnekerk te Utrecht (#), overleden 26 november 1832 te Utrecht (#)

Willemina is in 1786 in ‘t openbaar bestraft vanwege een vijfde onecht kind. Zij wonen in de Groot Eliesteeg (1789) en Willemina na de dood van Jan op de Agterweg wijk A No 177 (1824-1832) in huis bij haar zoon Laurens en diens vrouw Maria Schram. In het memorie van successie is op 16 februari 1833 door de wethouder ambtenaar van de burgelijke stand aangetekend dat Wilhelmina van Rijnberge ‘voor zoo veel hem bekend is, niets heeft nagelaten en hare alhier wonende erfgenamen bij versterf, zijnde hare dochter Johanna Dons, in de Agterweg A 177, in zoodanige behoeftigen toestand verkeren, dat de kosten van vervolging wegens verzuimde aangifte, op haar niet kunnen worden verhaald, en het zegel van de aangifte niet kan bekosten’.

Voor en uit dit huwelijk:

1  Dorothea Dons, gedoopt 27 oktober 1778 in de Catharijnekerk te Utrecht (doophefster Johanna van Rijmberg, huijsvrouw van Lourens van Linschooten), overleden 23 mei 1853 te Utrecht. Gehuwd op 5 september 1797 in de Catharijnekerk te Utrecht met Johan Peter Stemmelaar, geboren, 1769-1770, overleden 20 november 1818 te Utrecht. Gehuwd op 16 januari 1828 te Utrecht met Frans van Lint, gedoopt 20 november 1767 in de Domkerk te Utrecht, overleden 11 augustus 1832 te Utrecht

2  Johannes Dons, gedoopt 12 september 1780 in de Catharijnekerk te Utrecht (doophefster de moeder selve), overleden 29 mei 1854 te Utrecht. Gehuwd met Antonia van Lingen, geboren 1786-1787, overleden 6 juli 1866 te Utrecht

3  Cornelia Dons, gedoopt 7 oktober 1783 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (get: Swaantie van Harlingen), overleden 13 januari 1864 te Utrecht. Gehuwd op 1 september 1813 te Utrecht met Willem van Vonderen, gedoopt 27 oktober 1773 in de Domkerk te Utrecht, overleden 19 oktober 1840 te Utrecht

4  NN Rijnbergen, overleden 1 juli 1785, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

5  Lourens Dons, gedoopt 19 september 1786 in de Catharijnekerk te Utrecht (doophefster sij self), overleden (?) 16 februari 1789, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht

6  Elisabeth Dons, gedoopt 26 oktober 1788 in de Geertekerk te Utrecht (de vader doopheffer)

7  Willem Dons, overleden 13 juni 1789, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

8  Laurens Dons


166  Pieter Schram, soldaat in het Regiment van Kolonel Grave van Dam te Willemstad (1791), houtschilder, sjouwer, zoon van Cors Schram en Maria Kolleman, gedoopt 10 mei 1761 in de Catharijnekerk te Utrecht (#), overleden 22 mei 1835 te Utrecht (#)

Ondertrouwd te Willemstad en gehuwd op 25 januari 1791 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

167  Berendina Hofman, breidster, dochter van Frans Hofman en Gerarda de Kruijff, gedoopt 5 augustus 1764 in de Geertekerk te Utrecht (#), overleden 3 september 1840 te Utrecht (#)

Zij wonen in het Paijenburgsteegje (1790), de Wijde Doelen (1792), in de Spinderspoort wijk A No 191 (1824-1825), op de Achterweg A No 281 (1835) en op de Achterweg A No 176 (1840).

Uit dit huwelijk:

1  Maria Schram

2  Franciscus Schram, kleermaker, gedoopt 21 oktober 1792 in de Geertekerk te Utrecht (get: Maria Kolleman), overleden 30 juli 1883 te Utrecht. Gehuwd op 25 december 1811 te Utrecht met Leena Felix, gedoopt 11 maart 1788 te Utrecht, overleden 25 mei 1858 te Utrecht


168  Leendert Jacobsz Koning, zoon van Jacob Leendertsz Koning en Sijtje Volkers Groen, gedoopt 23 januari 1763 te Zandvoort (get: Peter Leenderts Koning, Engeltje Willems Molenaar) (#), overleden 19 januari 1848 te Zandvoort (#)

Ondertrouwd 17 juni 1786 en gehuwd op 2 juli 1786 te Zandvoort (#) met

169  Marijtje Arends Groen, dochter van Arent Ewoutsz Groen en Dirckje Willems Koper, gedoopt 1 november 1761 te Zandvoort (get: Willemijntje Ewouts Groen) (#), overleden 23 oktober 1851 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Sijtje Koning, geboren 11 augustus 1787 en gedoopt 12 augustus te Zandvoort (get: Annetje Jacobsdr Koning), begraven 3 mei 1788 te Zandvoort

2  Sijtje Koning, viskoopster, geboren en gedoopt 26 december 1788 te Zandvoort (get: Anna Jacobsdr Koning), overleden 13 november 1857 te Zandvoort. Gehuwd op 12 juni 1814 te Zandvoort met Jacob Kerkman, visser, geboren 6 augustus 1785 te Zandvoort, overleden 22 augustus 1849 te Zandvoort

3  Jacob Koning, geboren 24 december 1790 en gedoopt 25 december 1790 te Zandvoort (get: Annetje Jacobsdr Koning), overleden 11 september 1855 te Zandvoort

4  Arendje Koning, viskoopster, geboren en gedoopt 18 november 1792 te Zandvoort (get: Aagtje Jacobsdr Koning), overleden 16 april 1866 te Zandvoort. Gehuwd op 19 mei 1816 te Zandvoort met Jan van der Mije, geboren 8 juni 1792 te Zandvoort, overleden 19 juli 1876 te Zandvoort

5  Pieter Koning, visser, geboren 12 oktober 1794 en gedoopt 19 oktober 1794 te Zandvoort (get: Antje Jacobsdr Koning), overleden 12 juni 1876 te Zandvoort. Gehuwd op 24 juli 1814 te Zandvoort met Willempje Koning, geboren 5 oktober 1792 te Zandvoort, overleden 10 juni 1871 te Zandvoort

6  Willem Koning

7  Volkert Koning, visser, geboren 1 augustus 1804 en gedoopt 12 augustus 1804 te Zandvoort (get: Jannetje Volkerz Groen), overleden 31 januari 1891 te Zandvoort. Gehuwd op 18 juni 1826 te Zandvoort met Dirkje Koper, viskoopster, gedoopt 2 april 1801 te Zandvoort, overleden 3 maart 1855 te Zandvoort


170  Jaane Willemsz Paap, visser, zoon van Willem Jane Paap en Guurtje Cornelisse Slagveldt, gedoopt 10 februari 1760 te Zandvoort (get: Claartje Ewitz Molenaar) (#), overleden 1 augustus 1829 te Zandvoort (#)

Ondertrouwd 10 mei 1788 en gehuwd op 24 mei 1788 te Zandvoort (#) met

171  Annetje Jacobs Groen, dochter van Jacob Maartensz Groen en Teunisje Arijs Loos, gedoopt 15 november 1761 te Zandvoort (get: Maartje Jacobs Kerkman) (#), begraven 27 september 1800 te Zandvoort

Uit dit huwelijk:

1  Guurtje Paap, geboren 13 december 1788 en gedoopt 14 december 1788 te Zandvoort (get: Maartje Willemsdr Paap)

2  Maartje Paap, geboren en gedoopt 12 december 1790 te Zandvoort (get: Jannetje Rocusdr van Duin), overleden 7 augustus 1849 te Zandvoort. Gehuwd op 9 februari 1817 te Zandvoort met Engel Kerkman, geboren 5 december 1791 te Zandvoort, overleden 1 augustus 1849 te Zandvoort

3  Jaapje Paap, geboren en gedoopt 15 september 1793 te Zandvoort (get: Trijntje Maartensdr Groeneveld), overleden 22 december 1850 te Zandvoort. Relatie met Francois Nicolaas Requier, rijksdouanebeambte, geboren ca. 1788, overleden < 1850

4  Teunisje Paap

5  Willempje Paap, viskoopster, geboren 11 januari 1799 en gedoopt 13 januari 1799 te Zandvoort (get: Trijntje Maartensdr Groeneveld), overleden 23 mei 1863 te Zandvoort. Gehuwd op 14 oktober 1821 te Zandvoort met Willem Koning, visser, geboren 10 november 1797 en gedoopt 12 november 1797 te Zandvoort, overleden 23 februari 1875 te Zandvoort


172  Teunis Jacobsz Keur, arbeider, zoon van Jacob Cornelisz Keur en Dina Gijse Haasnoot, gedoopt 24 april 1763 te Zandvoort (get: Marijtje Gijze Hazeneut) (#), overleden 23 oktober 1827 te Zandvoort (#)

Ondertrouwd 16 februari 1787 en gehuwd op 4 maart 1787 te Zandvoort (#) met

173  Aaltje Engelen Kemp, dochter van Engel Arendsz Kemp en Krijntje Aris Kraaij, gedoopt 22 juli 1764 te Zandvoort (get: Guurtje Arends Kemp) (#), overleden 22 februari 1848 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Krijntje Keur, geboren en gedoopt 9 september 1787 te Zandvoort (get: Annetje Engelen Kemp), overleden 13 november 1859 te Zandvoort. Gehuwd op 20 januari 1811 met Willem Pieters Koning, visser, gedoopt 26 oktober 1755 te Zandvoort, overleden 2 april 1845 te Zandvoort

2  Jacob Keur, fuselier bij de 4e Compagnie van het Bataljon Infanterie, geboren 19 november 1789 en gedoopt 22 november 1789 te Zandvoort, overleden 20 augustus 1817 te Utrecht (aan zenuwtering)

3  Engel Keur, visser, geboren 17 juli 1792 en gedoopt 22 juli 1792 te Zandvoort (get: Arendje Engele Kemp), overleden 13 januari 1847 te Zandvoort. Gehuwd op 8 januari 1815 te Zandvoort met Jobje Jeroens Mat, geboren 1 april 1789 en gedoopt 5 april 1789 te Zandvoort, overleden 25 mei 1870 te Zandvoort

4  Cornelis Keur

5  Guurtje Keur, geboren 12 oktober 1798 en gedoopt 14 oktober 1798 te Zandvoort (get: Arendje Engele Kemp)

6  Dijna Keur, geboren 13 maart 1800 en gedoopt 16 maart 1800 te Zandvoort (get: Ariaantje Jacobs Keur), overleden 30 maart 1869 te Zandvoort. Gehuwd op 30 september 1827 te Zandvoort met Cornelis Keur, geboren 15 september 1804 en gedoopt 16 september 1804 te Zandvoort, overleden 12 mei 1878 te Zandvoort

7  Guurtje Keur, geboren 11 september 1803 en gedoopt 18 september 1803 te Zandvoort (get: Arentie Engelsz Kemp), overleden 24 september 1819 te Zandvoort


174  Teunis Volkertsz Koper, zoon van Volkert Willems Koper en Hendrikje Volkerse Groen, gedoopt 1 oktober 1768 te Zandvoort (get: Annetje Volkers Groen) (#), overleden 12 december 1812 te Zandvoort (#)

Ondertrouwd 2 juli 1791 en gehuwd op 17 juli 1791 te Zandvoort (#) met

175  Trijntje Aris Schaap, dochter van Arij Hendriksz Schaap en Jannetje Arijs Schuijten, gedoopt 8 juli 1764 te Zandvoort (get: Klaasje Dirks Molenaar) (#), overleden 6 oktober 1835 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Maartje Koper

2  Jannetje Koper, geboren 22 november 1793 en gedoopt 24 november 1793 te Zandvoort (get: Jannetje Arijsdr Schuite)

3  Volkert Koper, geboren 14 augustus 1795 en gedoopt 16 augustus 1795 te Zandvoort (get: Jannetje Volkerts Kooper). Gehuwd op 4 juni 1835 te Oosterhout met Eliesebeth van den Broek, geboren 23 oktober 1788 te Amsterdam

4  Jannetje Koper, dienstbode, geboren 15 november 1798 en gedoopt 18 november 1798 te Zandvoort (get: Ariaantje Arisz Schaap). Gehuwd op 1 februari 1826 te Haarlem met Jacobus Uilenburg, koopman, geboren 1797-1798 te Haarlem

5  Gertje Koper, geboren 27 maart 1801 en gedoopt 29 maart 1801 te Zandvoort (get: Jannetje Volkers Kooper)

6  Arij Koper, geboren 14 maart 1804 en gedoopt 18 maart 1804 te Zandvoort (get: Klaasje Arijz Schaap), overleden 17 april 1874 te Zandvoort

7  Willem Koper, arbeider, geboren 29 oktober 1807 en gedoopt 1 november 1807 te Zandvoort (get: Jannetje Volker Koper), overleden 13 augustus 1849 te Zandvoort. Gehuwd op 11 mei 1834 te Zandvoort met Guurtje Paap, visverkoopster, geboren 8 mei 1812 te Zandvoort, overleden 18 september 1873 te Zandvoort


176  Nicolaas van Meteren, spinder, daghuurder, zoon van Gijsbert Harmensz van Meteren en Catharina de Wijs, gedoopt 8 november 1750 te Amersfoort (#), overleden 13 februari 1833 te Amersfoort (#)

Gehuwd op 26 mei 1782 te Amersfoort (#) met

177  Helena van der Velde, dochter van Cornelis van der Velde en Burgje Aalte van Bikkelenburg, gedoopt 10 mei 1761 te Amersfoort (#), overleden 5 januari 1848 te Amersfoort (#)

Helena van der Velde krijgt voor huwelijk een buitenechtelijk kind met Hendrik Baalandt, genaamd Barend Baalandt (gedoopt 12 november 1780 te Amersfoort).

In 1779 is ingeschreven in de Weeskamer te Amersfoort Klaas van Meteren, broer van Aartje van Meteren. In april 1812 is Klaas van Meteren aangetekend in het lidmatenregister van de Hervormde Gemeente te Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

1  Gijsbert van Meeteren

2  Burgje van Meteren, gedoopt 7 oktober 1784 te Amersfoort, overleden 2 juli 1837 te Amersfoort. Gehuwd op 4 mei 1809 te Amersfoort met Paulus van der Poel, soldaat, geboren 1758-1759, overleden 5 juni 1819 te Zwolle. Gehuwd op 9 oktober 1822 te Amersfoort met Peter Pauw, spinder, gedoopt 22 juli 1780 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Gerritje Hendriks), overleden 10 mei 1857 te Amersfoort

3  Catharina van Meteren, gedoopt 5 augustus 1787 te Amersfoort, begraven 22 augustus 1787 te Amersfoort

4  Cornelis van Meteren, militair (flankeur tegen de Fransen 1814-1816, en 1817-1824), daghuurder, gedoopt 10 juli 1788 te Amersfoort, overleden 12 mei 1872 te Amersfoort. Gehuwd op 2 augustus 1809 voor het gerecht van Amersfoort met Elisabeth Koenen, gedoopt 5 november 1789 te Amersfoort, overleden 11 december 1843 te Amersfoort

5  Johannes van Meteren, daghuurder, gedoopt 1 januari 1792 te Amersfoort, overleden 2 mei 1847 te Amersfoort. Gehuwd op 27 oktober 1819 te Amersfoort met Geertrui de Groot, gedoopt 20 juni 1786 te Amersfoort, overleden 7 maart 1849 te Amersfoort

6  Gerarda van Meteren, spinster, gedoopt 21 september 1794 te Amersfoort, overleden 2 februari 1815 te Amersfoort

7  Catharina van Meteren, gedoopt 31 augustus 1797 te Amersfoort, begraven 6 november 1802 te Amersfoort

8  Klaas van Meteren, wever, gedoopt 26 januari 1800 te Amersfoort, overleden 4 augustus 1831 te Mol (B). Gehuwd op 31 maart 1824 te Amersfoort met Dirkje Louwen Schoonderbeek, spinster, gedoopt 20 augustus 1799 te Hoevelaken, overleden 12 december 1867 te Amersfoort

9  Catharina van Meteren, spinster, gedoopt 13 februari 1803 te Amersfoort, overleden 13 juni 1839 te Amersfoort. Gehuwd op 27 augustus 1823 te Amersfoort met Johannes van Naarden, spinder, daggelder, gedoopt 12 april 1798 te Amersfoort, overleden 17 april 1865 te Amersfoort

10  NN van Meteren, begraven 5 juni 1805 te Amersfoort


178  Johannes Mulder, fabrikeur, zoon van Simon Mulder en Anna Maria Lammerts, gedoopt 5 oktober 1760 te Amersfoort (#), overleden 28 juli 1816 te Amersfoort (#)

Gehuwd op 28 juli 1786 voor het gerecht (#) en RK ‘t Zand (#) te Amersfoort met

179  Antonia Eeling, dochter van Jan Janse Eling en Maria Wijmans, gedoopt 10 mei 1765 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Lamberta Wijmans) (#), overleden 10 mei 1816 te Amersfoort (#)

Op 14 februari 1804 verkoopt IJsbrand van Engelen, gerechtsbode, namens Johannes Mulder en zijn vrouw Anthonia Eeling voor 1612 gulden aan Nicolaas van den Bergh een boerenhofstede met huis, twee korenbergen, wagenschuur, schapenhok en 40 morgen bouw- en weiland, genaamd Wellom, onder Leusden. Procuratie op IJsbrand van Engelen voor notaris Anthonij Voskuijl te Amersfoort dd 20 november 1802.

Zij wonen in de Slijkstraat wijk Breul No 17 (1816). Op 6 augustus 1816 wordt de inventaris opgemaakt van de boedel, de verkoop vindt plaats op 2 november 1816 en de boedelscheiding op 27 juni 1817. De boedel bestaat uit een linnen- of garenbleek met woonhuis c.a. en weiland even buiten Sint Andriespoort tegenover Luijaard aan de Beek (Camp buiten 651), drie woningen onder een dak Kreupelstraat (Camp 418), huis tegenover vorig perceel aan Kreupelstraat (Camp 413), huis aan Langegracht hoek Swaanhalssteegje (Breul 297), huis in Kleine Schotse Haag (Breul 209) en zes woningen onder een dank erbij, huis in Slijkstraat (Breul 117), huis op Breedestraat bij Lieve Vrouwetoren (Breul 384), huis aan oostzijde Breedestraat bij Paternosterstraatje (Breul 374), huis in Breedestraat (Breul 358), huis in Hellesteegje (Breul 460), huis in Slijkstraat (Breul 120), huis agter de Kamp tegenover Kreupelstraat (Camp 420), huis in Krankeledenstraat (derde huis van de Lieve Vrouwetoren) (Breul 425), huis op het Spoeij in de bogt van Guiné (Breul 173), huis aan Lieve Vrouwekerkhof (Breul 526), huis in wijk Camp (C57), huis in Hellestraat (Breul 542), huis op ‘t Spoeij in de bogt van Guiné (Breul 72), huis in Hellestraat schuin tegenover de Molensteeg (Breul 543), huis in Paternosterstraat (Breul 360 en 361), huis in Slijkstraat (Breul 121), allen in Amersfoort. Daarnaast een boerenhofstede aan de Beekdijk in de buurtschap Stoutenburg onder Hoevelaken, vanouds genaamd De Tweede Kopere Molen.

Op 2 september 1816 worden in het Burgerweeshuis opgenomen Gijsbertus, Joannes en Anna Mulder. Gijsbertus is in maart 1830 in dienst gegaan door loting en op 1 december 1831 gestorven in het hospitaal te Utrecht. Joannes is op 7 december 1822 door heeren regenten uit het huis gezet weegens wangedrag met weinig uitzet. Anna Maria is op 1 mei 1822 uit het huis gegaan met volle uitzet.

Uit dit huwelijk:

1  Simon Mulder, gedoopt 10 juni 1787 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammerts), begraven 24 november 1790 te Amersfoort

2  Maria Mulder, gedoopt 13 december 1788 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Maria Wijmans), begraven 6 januari 1789 te Amersfoort

3  Maria Mulder

4  Sijmon Mulder, metselaar, gedoopt 27 juni 1793 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammertz), overleden 22 juli 1850 te Amersfoort. Gehuwd op 6 september 1816 te Amersfoort met Maria Louisa Koelensmidt, gedoopt 5 november 1780 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden 28 juni 1828 te Amersfoort

5  Johannes Mulder, timmerman, gedoopt 14 maart 1797 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammers), overleden 17 augustus 1870 te Amersfoort. Gehuwd op 24 november 1819 te Amersfoort met Joanna Maase, gedoopt 20 juli 1799 RK te Hoogland, overleden 12 juli 1876 te Amersfoort

6  Anna Maria Mulder, gedoopt 23 januari 1800 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammers), begraven 11 juni 1800 te Amersfoort

7  Anna Maria Mulder, gedoopt 16 augustus 1801 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammers), overleden 29 maart 1877 te Amersfoort. Gehuwd op 18 april 1827 te Amersfoort en gescheiden op 11 december 1833 te Utrecht met Joannes Franciscus van Swam, dienstknecht, gedoopt 6 april 1802 RK te Leeuwen, overleden 9 juli 1851 te Haarlem. Gehuwd op 21 december 1836 te Amersfoort met Everardus Bijleveld, gedoopt 23 januari 1764 RK Kromme Elleboog te Amersfoort, overleden 19 mei 1841 te Amersfoort. Gehuwd op 5 juni 1850 te Hoogland met Gijsbert van den Berg, gedoopt 24 juni 1797 RK te Hoogland, overleden 2 maart 1883 te Hoogland

8  Joannes Mulder, timmerman, gedoopt 22 februari 1803 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammers), overleden 4 december 1869 te Amersfoort. Gehuwd op 29 juni 1825 te Amersfoort met Heijltje Speekhoven, gedoopt 2 juni 1806 RK Kromme Elleboog te Amersfoort, overleden 21 februari 1863 te Amersfoort

9  Antonius Mulder, gedoopt 4 juni 1807 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Anna Maria Lammers), begraven 28 september 1809 te Amersfoort

10  Gijsbertus Mulder, fuselier bij de 4e Compagnie, 1e Bataljon der 5e Afdeling Infanterie, gedoopt 5 september 1808 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Maria Mulder), overleden 2 december 1831 in het Groot Rijkshospitaal te Utrecht


180  Jan Thomasse, zoon van Willem Thomasse en Maria Hendriks van Leuninge, gedoopt 10 augustus 1747 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Gertrudis van Leuninge) (#), overleden 12 januari 1812 te Amersfoort (#)

Ondertrouwd op 14 april en gehuwd op 2 mei 1788 voor het gerecht (#) en RK ‘t Zand (#) te Amersfoort (get: Willem Thomasze) met

181  Barbara Brans, aanplakster (1815), dochter van Pieter Gijsberts Brandse en Jannetje Hendricks van Woudenberg, gedoopt 24 mei 1756 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Barbara Brans) (#), overleden 16 april 1826 te Amersfoort (#)

Op 5 mei 1826 stelt de wethouder ambtenaar van de gemeente Amersfoort dat Barbara Brandsen ‘voor zoo veel hem bekend is, niets heeft nagelaten; en dat zijne alhier wonende erfgenamen bij versterf, zijnde hare kinderen, in zoodanige behoeftigen toestand verkeren, dat de kosten van vervolging wegens verzuimde aangifte, op hen niet kunnen worden verhaald’ (#).

Uit dit huwelijk:

1  Willem Thomasse

2  Petrus (Peter) Thomasse, opperman, koopman, gedoopt 20 juni 1790 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Willemijn Brandtze), overleden 22 november 1851 te Amersfoort. Gehuwd op 22 juli 1823 te Amersfoort met Maria van Sprinkelaar, gedoopt 26 september 1793 RK ‘t Zand te Amersfoort, overleden 8 juli 1857 te Amersfoort

3  Maria Thomasse, gedoopt 15 mei 1792 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Jannetje Sandertse), overleden 9 januari 1848 te Amersfoort. Gehuwd op 6 november 1816 te Amersfoort met Johannes van Gellekom, metselaar, daghuurder, gedoopt 31 maart 1785 RK Kromme Elleboog te Amersfoort, overleden 4 mei 1859 te Amersfoort

4  Joanna Thomasse, gedoopt 21 januari 1795 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Elizabeth Tomasse), begraven 26 juni 1797 te Amersfoort

5  Joannes Thomasse, militair, gedoopt 1 oktober 1796 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Wilhelmina Brandse), overleden (?) 7 juli 1816 te Middelburg

6  Joanna (Jannetje) Thomasse, dubbeleerster, gedoopt 29 mei 1799 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Wilhelmina Brandse), overleden 11 januari 1869 te Amersfoort. Gehuwd op 29 mei 1822 te Amersfoort met Willem van de Wakker, wever, daghuurder, gedoopt 12 maart 1797 te Nijkerk, overleden 15 december 1869 te Amersfoort


182  Bart Steenbeek, zoon van Coenraad van Steenbeek en Hendrina Fennes, gedoopt 22 november 1754 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Judith van Steenbeeck) (#), overleden 7 januari 1806 (#) en begraven 10 januari 1806 te Amersfoort

Ondertrouwd op 14 juli 1780 en gehuwd op 31 juli 1780 voor het gerecht (#) en RK Kromme Elleboog (#) te Amersfoort met

183  Jannetje Meijs, dochter van Dirk Berents Meijs en Cornelia van den Nort, gedoopt 10 februari 1752 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Adriana Antonisse) (#), overleden 12 maart 1806 te Amersfoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Coenraad Steenbeek, gedoopt 2 juni 1781 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Cornelia van den Noord), begraven 9 juni 1781 te Amersfoort

2  Cornelia Steenbeek

3  Hendrijntje Steenbeek, gedoopt 28 september 1783 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Antonia Meijs), begraven 3 juni 1785 te Amersfoort

4  Dirkje Steenbeek, gedoopt 4 november 1784 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Tonia Meijs), begraven 16 mei 1786 te Amersfoort

5  Coenraad Steenbeek, gedoopt 4 december 1786 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Tonia Meijs), begraven 3 september 1787 te Amersfoort

6  Dirk Steenbeek, gedoopt 31 oktober 1789 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Maria Meijs)

7  Antonia Steenbeek, gedoopt 27 mei 1794 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Maria Meijs), begraven 18 augustus 1795 te Amersfoort


188  Klaas de Haar, soldaat in de Compagnie van de Heer Baron van Reede, behorende tot het 2e Bataljon van Luitenant-Generaal De Malparade, onderkuiper en korporaal bij de VOC, zoon van Otto Johannes de Haerdt en Johanna Verhoef, gedoopt 30 november 1749 in de Geertekerk te Utrecht (#), overleden 26 mei 1785 in ‘t Bataljon Hospitaal in Oost-Indië

Ondertrouwd op 31 mei 1770 en gehuwd op 17 juni 1770 te Montfoort (#) met

189  Sara van Welsum, dochter van Leendert van Welsum en Jannigje Jans van de Graaff, gedoopt 16 maart 1752 te Montfoort (get: weduwe Philip Pally) (#), overleden 8 januari 1833 te Utrecht (#). Gehuwd op 8 april 1788 in de Catharijnekerk te Utrecht met Johannes Hensbroek, geboren 18 januari 1749 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht, overleden 10 januari 1816 te Utrecht

Nicolaas treedt op 19 juli 1778 in dienst van de VOC als hulp van de opperkuiper op het schip de Honkoop naar Batavia. Ze arriveren op 1 mei 1779 in Batavia na een tussenstop op De Kaap. Hij gaat op 12 januari 1780 met het schip de Venus terug naar Amsterdam, waar ze op 30 juni 1780 arriveren (#). Op 23 augustus 1780 wordt hij korporaal op het schip Trompenburg van de VOC op reis naar Indie, waar hij op 26 mei 1785 overlijdt. Op 13 maart 1788 betaalt de VOC f 72.17.15 aan Sara van Welson, zijn weduwe, en gerechtigd tot de helft zijner nalatenschap en nog als door Heeren weesmeesteren deezer stad gequalificeert voor Johanna Maria en Johannes Leendert de Haar, zijn minderjarige kinderen en erffgenamen (#).

Zij wonen in de Geertesteeg (1774) en Agter de Wal (1777). Sara woont met haar tweede man op de Agterweg (1789), in ‘t Roosendaal (1793), Achter de Wal wijk B No 416 (1824-1825), aan de Pelomolen wijk B No 445 (1833). Op 9 mei 1833 is in de memorie van successie aangetekend door de wethouder ambtenaar van de burgerlijke stand dat Sara vanm Welsum ‘voor zoo veel hem bekend is, niets heeft nagelaten, en hare alhier wonende erfgenamen bij versterf, zijnde hare zoon Johannes Hensbroek, aan de Pelmolen B 445, in zoodanige behoeftige toestand verkeren, dat de kosten van vervolging, wegens verzuimde aangifte, op haar niet kunnen worden verhaald, en het zegel voor de aangifte niet kan bekostigen’.

Uit dit huwelijk:

1  Johanna Maria de Haart, gedoopt 6 juli 1769 te Montfoort (get: Maria van Welsum)

2  Johannes Leendert de Haart

3  Sara de Haart, gedoopt 30 april 1777 in de Domkerk te Utrecht, overleden 2 mei 1777, begraven in de Geertekerk te Utrecht


190  Franciscus Overbeek, tegeltjesbakker, soldaat, zoon van Hendrik Overbeek en Johanna Wilhelmina Kramaat, gedoopt 22 juni 1755 in de Geertekerk te Utrecht (#), overleden 10 april 1794. Gehuwd op 16 september 1777 te Utrecht (#) met Johanna Sophia Hoorn, gedoopt 22 april 1759 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 4 februari 1778, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Ondertrouwd 30 oktober 1778 (#) en gehuwd op 17 november 1778 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

191  Catharina Wijne, geboren ca. 1755, overleden 7 oktober 1798 te Utrecht, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht (#)

Frans heeft gediend in het Staatsleger en is op 9 januari 1786 gepasporteert. Op 25 maart 1793 heeft hij zich voor de tijd van 2 jaar en 7 maanden verbonden aan het 19e Bataljon Infanterie (#). Hij is op 28 mei 1793 te Zierikzee gedeserteerd, op 8 juni 1793 gearresteerd en vervolgens weer in ere hersteld binnen de compagnie. Op 30 december 1793 heeft hij zich aan het leger verbonden voor de tijd van 6 jaar en 9 maanden, alwaar hij op 10 april 1794 overleed (#).

Franciscus woont met zijn eerste vrouw agter ‘t Wijsstraat in de Moolensteeg. Met Catharina woont hij aan de Tolsteegpoort onder de moolen (1779-1784), aan het Geertekerkhof (1787) en bij de Volderbrug (1798).

Uit dit huwelijk:

1  Johanna Wilhelmina Overbeek, gedoopt 22 augustus 1779 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 12 februari 1780, begraven in de Geertekerk te Utrecht

2  Jannigje Overbeek

3  Willem Overbeek, overleden 7 oktober 1787, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht

4  Johanna Wilhelmina Overbeek, gedoopt 23 mei 1784 in de Domkerk te Utrecht. Gehuwd op 2 april 1804 in de Janskerk te Utrecht met Pieter van Leeuwen

5  Hendrik Overbeek, gedoopt 6 mei 1787 in de Geertekerk te Utrecht


192  Harmen Geurtsz Gaasenbeek, zoon van Geurt Hendriksz Gaasbeek en Jannetje Jans Jonker, gedoopt 29 augustus 1734 te Bunschoten (get: Hilletje) (#), begraven 15 december 1787 te Woudenberg (#)

Ondertrouwd op 28 september 1759 en gehuwd 14 oktober 1759 te Scherpenzeel (#) met

193  Jannetje Gerrits van Mandersloot, dochter van Gerrit Jacobsz Mandersloot en Evertje Gerritse Fransen, gedoopt 26 februari 1736 te Scherpenzeel (#), begraven 4 oktober 1809 te Scherpenzeel (#)

Uit dit huwelijk:

1  Geurt Gaasbeek

2  Harm Geurt Gaasbeek, gedoopt 9 januari 1763 te Woudenberg (get: Lutje Jansz)

3  Gerrit Gasenbeek, meester metselaar, gedoopt 2 augustus 1767 te Woudenberg (get: Evertie Tijsze), overleden 20 april 1827 te Woudenberg. Gehuwd op 21 oktober 1787 te Woudenberg met Jacomijntje Diedenhoven, gedoopt 4 april 1762 te Woudenberg, overleden 10 maart 1817 te Woudenberg


194  Hendrik Everts Groenevelt, zoon van (?) Everd Meijnersen en Johanna van Eck, gedoopt 7 januari 1729 in de Domkerk te Utrecht (#), overleden 10 oktober 1783 in de Rodeloop te Beekbergen en begraven 11 oktober 1783 te Beekbergen (#). Gehuwd op 18 juni 1775 te Beekbergen met Elsken Eeftink, geboren ca 1739, overleden 14 november 1814 te Beekbergen

Gehuwd op 17 oktober 1753 te Beekbergen (#) met

195  Janna Jansen Brunes, geboren ca. 1725, overleden 30 januari 1774 en begraven 4 februari 1774 te Beekbergen (#). Gehuwd met Peter Harms

Uit dit huwelijk:

1  Jan Hendriksz Groenevelt, gedoopt 13 oktober 1754 te Beekbergen

2  Harmen Hendriksz Testerink, landman, gedoopt 26 december 1756 te Beekbergen, overleden 20 oktober 1831 te Beekbergen

3  Bartje Hendriks Groenevelt

4  Hanna Hendriksdr Groenevelt, gedoopt 21 augustus 1763 te Beekbergen, overleden 1800-1802. Gehuwd op 21 mei 1786 te Scherpenzeel met Aart Willemsz Schuilenburg, gedoopt 23 februari 1766 te Scherpenzeel, overleden 21 april 1808 te Woudenberg, begraven 23 april 1808 te Scherpenzeel


196  Hendrik Evertze de Groot, zoon van Evertje Hendriks van Garderen, gedoopt 26 december 1705 te Garderen (#), overleden > 1750

Ondertrouwd op 2 april 1733 en gehuwd op 29 april 1733 te Garderen (#) met

197  Machteltje Hendriks van Hilgum

Uit dit huwelijk:

1  Hendrik Hendriksz de Groot, gedoopt 24 januari 1734 te Garderen (get: Woutertje Hendriks)

2  Evertje Hendriks de Groot, gedoopt 18 september 1735 te Garderen (get: Cornelis Aarts)

3  Evert Hendriksz de Groot, gedoopt 27 januari 1737 te Garderen

4  Wouter Hendriksz de Groot, gedoopt 5 juli 1739 te Garderen

5  Hendrikje Hendriks de Groot, gedoopt 1 oktober 1741 te Garderen

6  Peeter Hendriksz de Groot, gedoopt 16 juni 1743 te Garderen. Gehuwd op 25 februari 1785 te Scherpenzeel met Marritje Everts van Hoevelaar, gedoopt 9 maart 1760 te Woudenberg

7  Aart Hendriksz de Groot, gedoopt 22 augustus 1745 te Garderen

8  Aertje Hendriks de Groot, gedoopt 26 december 1747 te Garderen

9  Aart Hendriksz de Groot


198  Evert Wulferz van Hoevelaken, zoon van Wulfer Evertz van Hoeflaken en Lijsje Gerritz de Kruijf, geboren ca. 1725 te Woudenberg, overleden > 16 oktober 1774

Ondertrouwd op 14 oktober 1756 en gehuwd op 31 oktober 1756 te Scherpenzeel (get: Leijsje Gerrits de Kruijf, Willem Daenen) (#) met

199  Geertie Willems van Barnevelt, dochter van Willem Daenen en Teunisje Paulssen, gedoopt 3 augustus 1732 te Barneveld (#), overleden > 16 oktober 1774

Evert woont ten tijde van zijn huwelijk in 1756 op Klein Coefschoten, Geertje woont dan op Groot Schaick. Zij wonen in 1757 op Couwenhoven.

Uit dit huwelijk:

1  Teunisje Everts van Hoevelaken

2  Martie Everts van Hoevelaken, gedoopt 9 maart 1760 te Woudenberg (get: Geurtie Claasz). Gehuwd op 25 februari 1785 te Scherpenzeel met Peter Hendriksz de Groot, gedoopt 16 juni 1743 te Garderen

3  Willempje Everts van Hoevelaken, gedoopt 1 augustus 1762 te Woudenberg (get: Maria Aartsz van der Wetering)

4  Lijsbeth Everts van Hoevelaken, gedoopt 28 oktober 1764 te Woudenberg (get: Maria Jansz)

5  Claas Evertsz van Hoevelaken, gedoopt 21 februari 1768 te Woudenberg (get: Maria Jansz)

6  Niesje Everts van Hoevelaken, gedoopt 15 februari 1770 te Woudenberg (get: Niesje Willemz van Barnevelt)

7  Claas Evertsz van Hoevelaken, arbeider, dagloner, gedoopt 28 maart 1773 te Woudenberg (get: Geertje Paulusdr), overleden 23 maart 1845 te Leersum. Gehuwd op 30 maart 1800 te Scherpenzeel met Hendrikje Everts van de Meent, gedoopt 20 maart 1776 te Leersum, overleden 15 maart 1830 te Scherpenzeel

8  Willem Evertsz van Hoevelaken, gedoopt 16 oktober 1774 te Woudenberg (get: Niesje Willemsdr van Barnevelt)


200  Wouter Emans, weeshuisbeheerder in Rhenen (1749-1782), zoon van Brant Lambertsz Emans en Belitje Harmens, gedoopt 30 maart 1707 te Rhenen (#), begraven 24 februari 1782 te Rhenen (#/#). Gehuwd op 26 november 1737 te Rhenen met Dirckje Tol, gedoopt 20 juni 1697 te Amerongen, overleden 1737-1743

Ondertrouwd 11 januari 1743 en gehuwd op 10 februari 1743 te Rhenen (#) met

201  Hendrikje van der Oosterkamp, dochter van Dirk Cornelisz van de Oosterkamp en Christijn Jans van der Does, gedoopt 1 december 1706 te Rhenen (#), begraven 1 september 1784 te Rhenen (#/#)

Uit dit huwelijk:

1  Beeligjen Emans, gedoopt 23 februari 1744 te Rhenen

2  Dirck Emans, gedoopt 30 januari 1746 te Rhenen, begraven 10 mei 1779 of 20 augustus 1781 op het kerkhof te Rhenen. Gehuwd op 4 juni 1769 te Rhenen met Margrieta Willemans

3  Willem Emans

4  Sopheija Emans, gedoopt 1 november 1750 te Rhenen, begraven 24 november 1750 te Rhenen

5  Jurjen Emans, gedoopt 31 oktober 1751 te Rhenen, begraven 20 december 1751 te Rhenen

6  Fijga Emans, gedoopt 26 juni 1754 te Rhenen, begraven 9 september 1754 te Rhenen


202  Hendrik Vermeer, zoon van Gerlach Vermeer en Aletta Everts, geboren ca. 1720 te Elden, begraven 16 november 1771 te Rhenen (#)

Ondertrouwd 30 oktober 1744 en gehuwd op 15 november 1744 te Amerongen (#) met

203  Catharina Boers, dochter van Claas Cornelisz Boers en Petronella van Wijckersloot, gedoopt 12 januari 1708 te Amerongen (#), begraven 8 april 1757 te Rhenen (#)

Catharina Boers verschijnt op 19 oktober 1744 samen met haar tante Catharina van Wijckersloot voor notaris Diedenhoven om te procederen over de nalatenschap van haar overleden oom Arnoldus van Wijckersloot (#).

Uit dit huwelijk:

1  Pieternella Vermeer

2  Aletta Vermeer, gedoopt 1 oktober 1747 te Amerongen

3  Kuiniera Vermeer, gedoopt 19 maart 1752 te Amerongen


204  Cornelis Jacobsz van den Berch, zoon van Jacob Janze van den Berg en Geertruij Cornelisse Baars, gedoopt 4 juli 1720 te De Bilt (#), overleden ca. 10 augustus 1748 te De Bilt (getroffen door de bliksem)

Ondertrouwd 18 oktober 1743 en gehuwd op 30 november 1743 te De Bilt (#) met

205  Jacoba Jans Geijtenbeek, dochter van Jan Cornelisz en Weijntje Geurts, gedoopt 11 januari 1722 te Woudenberg (get: Marij Rijkz) (#), begraven 7 februari 1805 te De Bilt (#). Gehuwd op 11 mei 1749 te De Bilt met Gerrit Cornelisz van den Hoeve, gedoopt 16 november 1721 te De Bilt, begraven 21 februari 1804 te De Bilt

Op 10 augustus 1748 heeft Christiaen Sanderson, schout van Oostbroek en de Bilt, ‘kennisse gegeven dat Cornelis van den berg, oud omtrent 30 jaren, aan de Steenstraat onder een boom staende door den donder is geslagen’. Een dag lager geeft het Hof Provintiaal van Utrecht toestemming om hem ‘sonder schouwe te mogen begraven’.

Op 6 juni 1803 compareren voor de schout van Oostbroek en de Bilt ‘Gerrit van den Hoeve en Jacoba Jansse van Gijtenbeek, echtelieden, woonende op deezen Dorpe, zijnde de comparanten gezond van verstand en tot het passeeren deezes volkomen in staat, als ons klaar bleek’ voor het opstellen van hun testament. Zij wijzen de langstlevende van hen aan als erfgenaam. Zij verklaren verder dat bij het vooroverlijden van Gerrit hun zoon Cornelis van den Hoeve ‘alle de Meubilen, Huisraden en inboedel, tafel en beddegoed, mitsgaders alle de kleederen tot der testateuren lijf behooren, zoo van linnen als wollen, gouden, zilvers en voords alles wat naar scherpheid van rechten onder huisraad, inboedel, kleederen en lijfcieraad begreepen kan worden alsmeede nog een somma van Vijf Honderd Guldens Holland Courant’. Verder verklaren zij ‘tot hunne eenige en algeheele Ergenamen in hunne natelatene goederen, roerende en onroerende, mitsgaders actien en crediten, bij deezen te nomineren en institueeren Jacobus van den Berg en Weijntje van den Berg, zijnde kinderen van de testatrice in eerder Huwelijk geprocreeerd, mitsgaders Cornelia van den Hoeve, Jannetje van den Hoeve, Cornelis van den Hoeve en Willen van den Hoeve, aan de testateuren in echte verwekt, en zulks ieder voor een gerechte zesde part” (#).

Uit dit huwelijk:

1  Jacobus van den Berg

2  Wijntje van den Berg, gedoopt 26 maart 1747 te De Bilt, overleden 28 januari 1820 te Huizen. Gehuwd met Hendrik Lustig, werkman, gedoopt 3 november 1748 te Huizen, overleden 28 januari 1824 te Huizen


207  Maria Hendriks van Doorn, dochter van Hendrik Elissen en Jannigje Jans van Hoevelaak, gedoopt 3 augustus 1727 te Doorn (#), begraven 30 augustus 1764 te Doorn

Buitenechtelijke kinderen:

1  Teunis van Doorn, gedoopt 12 september 1751 te Doorn

2  Jannigje van Doorn


208  Maarten Jasperse Kool, zoon van Jasper Meertense Kool en Aaltje Meertense de Jong, gedoopt 23 april 1729 te Zijderveld (#), begraven 7 maart 1796 te Zijderveld (#). Ondertrouwd op 16 oktober 1778 te Vreeswijk en gehuwd 3 november 1778 te Utrecht met Hilligjen ten Broeke, geboren 1729 te Utrecht, overleden 31 december 1815 te Utrecht

Gehuwd op 29 april 1759 te Zijderveld (#) met

209  Antonia Tukker, dochter van Willem Jansen Tucker en Neeltje Geerlofs Cool, gedoopt 1719 te Zijderveld (#), overleden 22 december 1775 te Schoonderwoert. Gehuwd op 9 februari 1739 te Zijderveld met Gijsbert Jansen Bronkhorst, overleden 13 juni 1757 te Zijderveld

Maarten Jaspersze Kool en Hilligje ten Broeke zijn ingeschreven in het lidmatenregister van Vreeswijk. Maarten woont in 1778 aan de Vaart. Op 12 februari 1779 vertrekt zij naar Heikoop.

Op 14 maart 1778 wordt te Utrecht een overeenkomst opgesteld tussen Maarten Jaspertsz Kool, weduwenaar van Anthonia Tuckers (overleden den 22e December 1775 onder den gerechte van Schoonderwoert), wonende De Vaart, en Jasper Kool, zoon, met betrekking tot gemaakt kosten voor de aankoop van een hofsteede groot 4 mergen op Bolgerij. De kosten zullen niet ten laste van zijn zoon komen en deze zoon zal zijn vader jaarlijks f 20-0-0 moeten betalen en het huis niet mogen verkopen.

Uit dit huwelijk:

1  Jasper Kool


210  Claas Janssen van den Berg, zoon van Jan Henricksen en Cunera Claassen, gedoopt 26 januari 1695 te Rhenen (#), begraven 7 december 1763 te Jutphaas (#). Ondertrouwd op 17 februari 1725 en gehuwd op 4 maart 1725 te De Bilt met Geertruijd Janssen van Manen, gedoopt 6 december 1693 te Bennekom, begraven 27 september 1737 te Jutphaas

Ondertrouwd op 3 november 1743 te Utrecht (#) en gehuwd op 17 november 1743 te Vreeswijk (#) met

211  Engeltje Halboers, begraven 1 oktober 1753 te Vreeswijk (#)

Claas Janssen gebruikt de naam Van den Berg. De naam verwijst naar de Grebbeberg waar hij vandaan komt.

Uit dit huwelijk:

1  NN van den Berg, gedoopt 18 oktober 1744 te Vreeswijk (get: Vrouw Scheers), begraven 25 november 1744 te Vreeswijk

2  Johannis van den Berg, gedoopt 20 maart 1746 te Vreeswijk (get: Clasina van Buiten), begraven 4 mei 1748 te Vreeswijk

3  Gerrit van den Berg, gedoopt 13 juli 1749 te Vreeswijk (get: Annigje Terweij), begraven 18 juli 1749 te Vreeswijk

4  Geertruij van den Berg

5  NN van den Berg, begraven 5 september 1753 te Vreeswijk

6  Kaatje van den Berg, gedoopt 9 september 1753 te Vreeswijk (get: Vrouw van den Daal), begraven 8 oktober 1753 te Vreeswijk


212  Dirk Massop, zoon van Rijk Massop en Gerarda Hartman, gedoopt 9 april 1719 RK te Oud-Zevenaar (get: Theodorus Leenerts, Anna Massop) (#), begraven 24 augustus 1782 te Vianen (#)

Gehuwd op 7 mei 1747 RK te Arnhem (get: Gertrudis Hermse, Aldegundis van Walsteijn) (#) met

213  Jannigje Berents, dochter van (?) Bernardus Berntsen en Swaentie Jans, geboren ca. 1720 te Arnhem, begraven 20 november 1777 te Vianen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Gerardus Massop, gedoopt 15 februari 1748 RK te Arnhem (get: Susanna Swaentje Jans), begraven 28 juli 1753 te Arnhem

2  Barent Massop

3  Richardus Massop, gedoopt 16 maart 1753 RK te Arnhem (get: Gerardus Massop, Hermina Gerritse), overleden 6 januari 1831 te Laagnieuwkoop. Gehuwd op 26 augustus 1788 te Laagnieuwkoop met Anna Cromwijck, gedoopt 23 juli 1765 te Teckop, overleden 13 november 1833 te Laagnieuwkoop


214  Hendrik Sweeren Sieters, zoon van Sweer Sieters en Mechtelt NN, geboren ca. 1710, begraven 21 mei 1766 te Vianen (#)

Gehuwd op 31 juli 1734 voor het gerecht te Hagestein (#) en 18 augustus 1734 RK te Hagestein met

215  Maria van der Wurff, dochter van Anthonij Willemsz van der Wurff en Gijsbertje Cornelis Middelweert, gedoopt 20 april 1711 RK te Utrecht (get: Jacomina Cornelis) (#), begraven 9 november 1755 te Vianen (#)

Zij wonen in Helsdingen (1737), Hagestein (1739 en 1743-1747, 1755, 1766) en Tienhoven (1741). Op 30 september 1756 staat Hendrik Sieters borg voor Jan van Pelt bij de koop van een huijs in Hagenstein.

Uit dit huwelijk:

1  Sweer Sieters, gedoopt 20 maart 1734 RK te Vianen (get: Otje Sweere), overleden 1734-1735

2  Assuerus (Sweer) Sieters, gedoopt 30 augustus 1735 RK te Schalkwijk, begraven 1783 / 1784 / 1804 te Vianen. Gehuwd in 14  ovember 1765 RK te Vianen met Petronella de Jong, begraven 8 augustus 1780 te Hagestein

3  Antoni Sieters, gedoopt 18 juli 1737 RK te Vianen (get: Cornelia van de Wurp). Gehuwd op 28 april 1776 voor het gerecht te Vianen met Maria de Bode, begraven 18 september 1795 te Hagestein

4  Willem Sieters, gedoopt 5 januari 1739 RK te Vianen (get: Cornelia van de Worp). Gehuwd op 6 november 1764 RK en voor het gerecht te Hagestein met Maria Ida Pardou

5  Gijsbert Sieters, gedoopt 8 mei 1741 RK te Vianen (get: Marie Gijsberde)

6  Mechtelt Sieters, gedoopt 6 juni 1743 RK te Vianen (get: Hannes Sieters)

7  Jacobus Sieters, gedoopt 31 december 1745 RK te Vianen (get: Aeltje Schoonderwoert), begraven 21 december 1801 te Vianen

8  Aeltje Sieters, gedoopt 17 december 1747 RK te Vianen (get: Aeltje ter Horst), overleden 6 april 1829 te Oukoop. Gehuwd met Pieter van Weerdenburg, geboren 1748-1749, overleden 13 augustus 1812 te Loenen

9  Johanna Citers


220  Reijer Willemse Copier, schepen van Everdingen, zoon van Willem Jansen Copier en Annighje Joosten, gedoopt 13 april 1749 te Zijderveld (#), begraven 15 april 1790 in de kerk te Everdingen (#)

Gehuwd op 10 januari 1773 te Everdingen (#) met

221  Jannigje van Sinderen, dochter van Jan van Sinderen en Wijntje van Schoonderwoerd, gedoopt 27 maart 1751 te Everdingen (#), begraven 7 oktober 1793 in de kerk te Everdingen (#)

Op 5 augustus 1784 draagt Everard Kol, secretaris van den Lekkendijk Benedendams, twee obligaties van elk f 1000 ten laste van Holland en West-Friesland, over aan de minderjarige kinderen van Reijer Willemze Copier en Jannigje van Sinderen.

Uit dit huwelijk:

1  Anna Copier, gedoopt 14 maart 1773 te Zijderveld, overleden 12 juni 1847 te Culemborg. Gehuwd op 13 april 1794 te ’t Waal met Rijk van Maurik, arbeider, geboren 1755-1756 te Overlangbroek, overleden 7 april 1824 te Culemborg

2  Wijntje Copier, gedoopt 25 september 1774 te Zijderveld, begraven 21 oktober 1774 te Zijderveld

3  Wijntje Copier, gedoopt 15 oktober 1775 te Zijderveld, overleden 2 september 1828 te Nieuwer-Amstel. Gehuwd met Roelof de Jong, timmerman, geboren 1779-1780, overleden 31 juli 1814 te Nieuwer-Amstel. Gehuwd op 2 juni 1815 te Nieuwer-Amstel met Klaas Plomp, timmerman, gedoopt 11 februari 1787 te Vinkeveen, overleden 22 december 1833 te Nieuwer-Amstel

4  Aaltje Copier, geboren te Goilberdingen, gedoopt 4 januari 1778 te Everdingen (get: Grietje Copier), overleden < 1808. Gehuwd op 5 december 1798 te Everdingen met Willem van Gulik, gedoopt 23 juli 1775 te Hagestein, overleden 7 mei 1817 te Vianen

5  Jan Copier, gedoopt 31 oktober 1779 te Everdingen, overleden 27 augustus 1829 te Everdingen ()

6  Willem Coppier

7  Neeltje Copier, gedoopt 19 september 1784 te Everdingen, overleden 15 april 1848 te Culemborg. Gehuwd augustus 1805 te Everdingen met Willem Cornelisse Peek, gedoopt 24 februari 1771 te Everdingen, overleden 12 januari 1838 te Culemborg

8  Tonia Copier, gedoopt 3 september 1786 te Everdingen, overleden 10 oktober 1859 te Leiden. Gehuwd op 11 maart 1819 te Leiden met Johannes van Wingen, gedoopt 21 juli 1785 te Leiden, overleden 21 mei 1860 te Leiden

9  Jannigje Copier, gedoopt 9 november 1788 te Everdingen

10  Reijer Copier, broodbakker, gedoopt 12 september 1790 te Everdingen, overleden 25 februari 1821 te Culemborg. Gehuwd op 18 januari 1815 te Culemborg met Aaltje van Buren, broodbakster, gedoopt 10 december 1786 te Beusichem


222  Pieter van Loon, zoon van Hendrick Jansz van Loon en Jannigje Pieters van Loon, gedoopt 17 juni 1742 te Hei- en Boeikop (#), begraven 30 oktober 1800 te Hei- en Boeikop

Ondertrouwd 23 februari 1770 en gehuwd op 11 maart 1770 te Hei- en Boeikop (#) met

223  Maagje de Stigter, dochter van Cornelis de Stigter en Aaltje van Kempen, gedoopt 5 september 1751 te Hei- en Boeikop (#), begraven 8 november 1804 te Hei- en Boeikop

Uit dit huwelijk:

1  Aaltje van Loon, gedoopt 2 mei 1773 te Hei- en Boeikop, overleden 1 oktober 1813 te Lexmond (#). Gehuwd op 24 april 1796 te Hei- en Boeikop met Bastiaan Langerak, geboren 13 februari 1774 te Jaarsvelderkapel en gedoopt 13 februari 1774 te Lopikerkapel, overleden 5 april 1814 te Delft

2  Beligje van Loon, tapster, gedoopt 8 juni 1777 te Hei- en Boeikop, overleden 19 december 1841 te Vianen (#). Gehuwd met Jan Veen, gedoopt 25 juli 1771 te Hei- en Boeikop, overleden 2 juli 1812 te Vianen. Gehuwd op 20 maart 1819 te Vianen (#) met Aart van Bentem, boerenknecht, geboren 21 oktober 1794 en gedoopt 26 oktober 1794 te Lexmond, overleden 11 december 1855 te Vianen

3  Cornelis van Loon, bouwman, gedoopt 22 november 1778 te Hei- en Boeikop, overleden 25 juli 1842 te Leerbroek (#). Gehuwd op 4 juli 1804 te Leerbroek met Annigje Kortlever, gedoopt 23 mei 1773 te Leerbroek, overleden 14 januari 1850 te Leerbroek

4  Christina van Loon, gedoopt 3 december 1780 te Hei- en Boeikop

5  Petronella van Loon

6  Arie van Arkel van Loon, arbeider, gedoopt 22 oktober 1786 te Hei- en Boeikop, overleden 6 november 1835 te Vianen (#). Gehuwd met Cornelia Hak, geboren 1780-1781 te Tienhoven, overleden 6 juni 1819 te Vianen. Gehuwd op 23 oktober 1819 te Vianen (#) met Jannigje Molenaar, gedoopt 24 augustus 1777 te Vianen, overleden 11 december 1860 te Vianen

7  Aafje van Loon, gedoopt 9 augustus 1789 te Hei- en Boeikop

8  Christiaan van Loon, gedoopt 20 maart 1791 te Hei- en Boeikop

9  Gerrit van Loon, gedoopt 15 oktober 1793 te Hei- en Boeikop


224  Derck Theunisse Kuus, zoon van Theunis Hendricksen Kuijs en Maritjen Jans, gedoopt 10 december 1702 te Lunteren (#), overleden 13 november 1770 en begraven 19 november 1770 te Lunteren (#). Gehuwd ca. 1726 met Claasje Peters, gedoopt 25 oktober 1705 te Scherpenzeel, begraven 1739-1742

Gehuwd op 8 juli 1742 te Lunteren (#) met

225  Breunisje Peterze, dochter van Peter Cornelissen en Gerbregje Hendricks, gedoopt 13 september 1716 te Veenendaal (#), overleden > 1761

Derck woont met zijn eerste vrouw op de Vlierd (1732, 1736-1739) en in ‘t Lage Veen (1734).

Uit dit huwelijk:

1  Claasje Dirkse Kuus, gedoopt 21 juli 1743 te Lunteren, overleden 17 augustus 1835 te Renswoude. Gehuwd op 30 september 1768 te Lunteren met Cornelis van Engelenburg, gedoopt 17 maart 1737 te Veenendaal, begraven 24 november 1790 te Renswoude

2  Gerritje Dirkse Kuus, gedoopt 17 februari 1745 te Lunteren, overleden 1769-1770. Ondertrouwd op 4 november 1768 en gehuwd op 20 november 1768 te Woudenberg met Peter Albertsz van Koesvelt, gedoopt 29 maart 1739 te Veenendaal

3  Peter Dirkse Kuus, gedoopt 7 mei 1747 te Lunteren, , begraven 30 december 1773 te Lunteren

4  Hendrik Dirkse Kuus

5  Aaltje Dirkse Kuus, gedoopt 5 december 1751 te Lunteren, overleden 19 december 1817 te Amersfoort. Ondertrouwd op 24 mei 1776 en gehuwd op 16 juni 1776 te Woudenberg met Cornelis Hendrikse van Appeldoorn, gedoopt 31 mei 1750 te Woudenberg, overleden 13 november 1821 te Leusden

6  Teunisje Dirkse Kuus, gedoopt 24 februari 1754 te Lunteren

7  Gijsbert Dirkse Kuus, gedoopt 18 januari 1756 te Lunteren, overleden 18 november 1764 en begraven 21 november 1764 te Lunteren

8  Janna Dirkse Kuus, gedoopt 29 oktober 1758 te Lunteren, , overleden 15 april 1773 en begraven 19 april 1773 te Lunteren

9  Willemtje Dirkse Kuus, gedoopt 1 april 1761 te Lunteren, overleden 6 november 1832 te Lunteren. Gehuwd op 29 juni 1783 te Lunteren met Aart Jacobsen van de Kaa, landman, geboren 24 september 1746 te Doesburgerachterveen en gedoopt 30 september 1746 te Lunteren, overleden 16 december 1819 te Lunteren


226  Bart Teunisse van Lunteren, boer op Klein Donkelaar en Couwenhoven onder Scherpenzeel en vanaf 1765 op Engelaer onder Renswoude, zoon van Teunis Berendsen en Teuntje van Ravenhorst, gedoopt 20 januari 1732 te Scherpenzeel (#), begraven 11 mei 1801 te Renswoude (#)

Gehuwd maart-april 1753 (3e gebod 25 maart 1753) te Scherpenzeel (#) met

227  Neeltje Jans van Geitenbeek, dochter van Jan Jansen van Geitenbeek en Weijmpje Aarts Kooij, gedoopt 10 maart 1737 te Woudenberg (get: Aeltje Aertz) (#), begraven 23 augustus 1806 te Renswoude (#)

Zij wonen op Klein Donkelaar onder Leusden (1753), op Couwenhoven onder Scherpenzeel (1756), den Biesbos op Emmikhuizen (1757-1763) en op de Engelaer (1765-1801).

Uit dit huwelijk:

1  Jan Bartsz van Lunteren, gedoopt 15 april 1754 te Scherpenzeel, begraven 22 september 1807 te Leersum. Gehuwd op 26 februari 1786 te Veenendaal met Aaltje Hardeman, gedoopt 5 oktober 1760 te Veenendaal, begraven 26 januari 1808 te Veenendaal

2  Teunis Bartsz van Lunteren, gedoopt 25 januari 1756 te Scherpenzeel

3  Tonia Barten van Lunteren, gedoopt 7 augustus 1757 te Renswoude, overleden 6 december 1826 te Renswoude. Gehuwd op 29 december 1782 te Renswoude met Evert Hendriksen van Ravenhorst, gedoopt 4 maart 1759 te Renswoude, overleden 15 juni 1826 te Renswoude

4  Willemtje Barten van Lunteren, gedoopt 9 maart 1760 te Renswoude, overleden 13 september 1818 te Scherpenzeel. Gehuwd met Jan van Overeem, gedoopt 1 april 1764 te Scherpenzeel, overleden 11 augustus 1846 te Scherpenzeel

5  Jannigje Barten van Lunteren

6  Hendrikje Barten van Lunteren, gedoopt 22 december 1763 te Renswoude, overleden 12 februari 1848 te Leersum

7  Itje Barten van Lunteren, gedoopt 6 december 1765 te Renswoude, overleden 22 juni 1806 te Lunteren. Gehuwd op 10 november 1793 te Scherpenzeel met Evert Morren van de Kamp, gedoopt 27 juli 1766 te Garderen, overleden 15 april 1831 te Leusden

8  Truijtje Barten van Lunteren, gedoopt 3 juni 1768 te Renswoude, overleden 25 februari 1838 te Amerongen. Gehuwd op 19 maart 1790 te Renswoude met Gerrit Janse van Egdom, gedoopt 17 februari 1760 te Woudenberg, overleden 23 januari 1840 te Amerongen

9  Hendrik Bartsz van Lunteren, gedoopt 5 april 1771 te Renswoude


228  Cornelis van Dijk, zoon van Cornelis Cornelisz van Dijk en Elisje Gerrits van Woudenberg, geboren ca. 1718, overleden ca. 1784 te Maartensdijk

Gehuwd op 17 december 1752 te Blauwkapel met

229  Geertruij Grootveld, dochter van Hermanus Bartsz Grootveld en Hendrikje Gerrits Woudenberg, gedoopt 6 april 1725 te Amersfoort (#), begraven 3 februari 1803 te Maartensdijk (#)

Cornelis woont in 1752 in De Bilt. Geertruij woont dan aan de nieuwe Wetering in Blauwkapel onder Oostveen. Op 23 februari 1754 huurt Cornelis van Dijk, een hofstede met huijsinge met 24 mergen soo bouw als weijland aan de Nieuwe Wetering onder Oostveen en De Bilt, van Cornelia Clazina Borrebagh, weduwe van Willem Hendrick Scheffer (#). De huur wordt verlengd op 16 augustus 1760 en 1 maart 1766.

Uit dit huwelijk:

1  Kornelis van Dijk, gedoopt 13 januari 1754 te Blauwkapel

2  Jannetje van Dijk, gedoopt 25 december 1754 te Maartensdijk (get: Bartje Grootveld)

3  Hendrikjen van Dijk, gedoopt 5 september 1756 te Blauwkapel (get: Bartje Grootveld), overleden 11 oktober 1830 te De Bilt

4  Elisje van Dijk, gedoopt 2 juli 1758 te Blauwkapel (get: Bartje Grootveld)

5  Hermanus van Dijk, gedoopt 23 maart 1760 te Blauwkapel (get: Maria van Dijk), begraven 29 oktober 1789 te Maartensdijk

6  Evertje van Dijk, gedoopt 17 januari 1762 te Maartensdijk (get: Maria van Dijk)

7  Gerrit van Dijk, gedoopt 18 september 1763 te Maartensdijk (get: Maria van Dijk)

8  Bart van Dijk

9  Jan van Dijk, gedoopt 22 februari 1767 te Maartensdijk, overleden 7 april 1845 te Hilversum. Gehuwd op 8 mei 1796 te Maartensdijk met Maria Woutersen

10  Elis van Dijk, landbouwer, gedoopt 18 december 1768 te Maartensdijk (get: Maria van Dijk), overleden 6 april 1848 te De Bilt. Gehuwd op 23 maart 1812 te De Bilt met Jacobje Roele, geboren 1781 te Maartensdijk, overleden 2 juli 1833 te De Bilt


230  Hendrik van Beerschoten, boer, schaapherder, zoon van Arien Hendrikse Beerschoten en Hendrikje Wouters van Bredesteeg, gedoopt 16 november 1704 te De Vuursche (#), overleden 1770-1772

Ondertrouwd op 18 februari 1752 en gehuwd op 12 maart 1752 te De Bilt (#) met

231  Gerrigje van Dijk, dochter van Arij Huijbertse van Dijk en Fijtje Hendriks van Corlaar, gedoopt 11 januari 1722 te De Bilt (#), overleden 1798-1799

Op 21 oktober 1751 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk van Hendrik en Gerrigje, waarin de moeder van de bruid toestemming geeft.

Hendrik huurt op 28 november 1761 van Nicolaas van Overmeer ‘seven mergen weij en bouwland gelegen aan de Maartensdijk onder Oostveen, strekkende uijt den Dijk zuijdwaarts op tot in de nieuwe wetering’ voor een jaarlijkse huurprijs van zeventig gulden (#). Hij huurt op 3 maart 1764 samen met collega schaapherder Harmen Roele een ‘partije bouwland’ in het Ridderdorp onder De Bilt van Philip Jan van Baerle voor de jaarlijkse som van zesentwintig gulden. Hiervan zal Hendrik ‘hebben ende gebruijken het eene gedeelte met de aanhorige Heetvelden, strekkende uit de Zeijster duijnen tot aen de Martensdijkze Vaart’. Daarbij mogen de huurders ‘geen plaggen noch turff uit deze landen sticken, als den Heer verhuurder die ten behoeve van zijn naast aangelege Hofstede aan zig reserverende, ook behoudt den Heer verhuurder aan zig al het Houtgewas’ (#). In 1765 is Hendrik voogd over zijn nicht Waantje of Weijntje Japiken van Beerschoten, dochter van Japik van Beerschoten.

Hendrik en Gerrigje sluiten op 10 januari 1770 een testament af. Hendrik is op dat moment ziekelijk maar ‘zijn verstand en uijtspraaken volkomen magtigh en gebruijkende’ (#). Op 2 januari 1773 is Gerrigje van Dijk weduwe van Hendrik van Beerschoten en huurt zij van Adriaan van Bronckhorst ‘acht mergen bouw- en weijland’ gelegen in Oostveen ‘tusschen de Nieuwe Wetering en de Martensdijk’ (#).

Zij wonen in de hofstede “de Hooge Wooning” in het Ridderdorp, gerechtelijk onder De Bilt en kerkelijk onder De Vuursche. De hofstede is vanouds eigendom van het klooster Oostbroek. Gerrigje is de laatste erfpachtster die de jaarlijkse canon van f 60 betaald heeft aan de door de Staten van Utrecht aangestelde rentmeester over de goederen van het voormalige Convent van Oostbroek. Op 13 januari 1798 koopt zij met f 1500 deze erfpachtscanon af en verwerft zich daarmee het zogenaamde dominium directum van'”de Hofsteede de Hooge Wooning met de Heivullinge en Velden en wat daar op geplant staat”. Zij heeft maar kort van het volle eigendom genoten, want zij is voor 3 september 1799 overleden, want op die datum wordt haar nalatenschap tussen haar vier kinderen gescheiden. De zoons Arie en Cornelis krijgen “de boere huijsinge, schuur en schaaphok en twee bergen en landerijen en heetvelden …zoodat van den boedel niets blijft uitgesondert als de 99 vluijsen wol welke blijft ter dijling over in vier eegaale porsie’. Als zoon Cornelis overlijdt ‘estimeren schout en schepenen op verzoek van zijn erfgenamen de helft in een hofsteede, bestaande in een huis, twee bergen met aanhorige landerijen en heijvelden, vanouds genaamd de Hooge Wooning, geleegen onder deezen Gerechte in het Ridderdorp, strekkende uit de Zeister Duinen tot het harde van de Vuursche, … op f 1000’.

Uit dit huwelijk:

1  Arie van Beerschoten, gedoopt 2 juli 1752 te De Vuursche (get: Fijgje van Dijk), overleden 29 maart 1812 te De Bilt. Gehuwd op 13 november 1803 te De Vuursche met Aaltje van Vuurst, gedoopt 5 februari 1769 te De Vuursche, overleden 6 februari 1838 te Maartensdijk

2  Cornelis van Beerschoten, gedoopt 21 april 1754 te De Vuursche (get: Maria Gerritz van Harderwijk), overleden 1799-1802

3  Hendrik van Beerschoten, gedoopt 18 april 1756 te De Vuursche (get: Maria van Harderwijk). Gehuwd op 3 oktober 1784 te Maartensdijk met Jacoba Everts van Woudenberg

4  Hendrikje van Beerschoten


232  Elbert Petersen,  overleden 20 maart 1775 en begraven 24 maart 1775 te Putten (#)

Gehuwd met

233  Rikje Morren, dochter van Mor Hendriksz en Aeltje Eerssen, gedoopt 8 september 1737 te Barneveld (#), overleden 6 november 1766 en begraven 9 november 1766 te Barneveld (#)

Uit dit huwelijk:

1  (?) Lambert Elbertsen

2  Jan Elbertsen, gedoopt 27 november 1757 te Barneveld


234  Jan Evertsz, zoon van Evert Besselsen en Gerritje Teunissen, gedoopt 25 juni 1724 te Barneveld (#)

Gehuwd op 4 oktober 1744 te Barneveld (#) met

235  Marritje Cornelis, dochter van Kornelis Huijbertsen en Fijtje Jacobs, gedoopt 6 februari 1724 te Barneveld (#)

Uit dit huwelijk:

1  Cnelis Jansen, gedoopt 19 maart 1747 te Lunteren

2  Elbert Jansen, gedoopt 29 april 1753 te Barneveld

3  Harmen Jansen, gedoopt 8 februari 1756 te Barneveld

4  Marritje Jans

5  Evertje Jans, gedoopt 7 april 1765 te Barneveld


236  Cornelis Rijkse van Ee, geboren ca. 1705 te Ede, overleden > 6 oktober 1764

Gehuwd op 25 mei 1733 te Maartensdijk (#) met

237  Maagje Gerrits, dochter van Gerrit Saren en Aaltje Dirks van Es, gedoopt 22 april 1708 te Maartensdijk (get: Gerrit Saren), overleden > 1746

Op 6 oktober 1764 ontvangt Cornelis van Ee, wonende te Maartensdijk, roerende goederen in bruikleen van Hendrik Lucas van den Berg, wonende te Maartensdijk.

Uit dit huwelijk:

1  Rijk Cornelisz van Ee, gedoopt 24 april 1735 te Maartensdijk (get: Aaltje Gerrits)

2  Aaltje Cornelis van Ee, gedoopt 14 april 1737 te Maartensdijk (get: Aaltje Dirks). Gehuwd op 10 november 1765 te Maartensdijk met Arien Gijsberts van Schaik, gedoopt 17 januari 1740 te Maartensdijk

3  Gerrit Cornelisz van Ee, gedoopt 7 juni 1739 te Maartensdijk (get: Aaltje Dirks)

4  Jan Cornelisse van Ee

5  Hendrik Cornelisz van Ee, gedoopt 19 april 1744 te Maartensdijk (get: Aaltje Dirkse)

6  Judith Cornelis van Ee, gedoopt 28 augustus 1746 te Maartensdijk (get: Aaltje Dirkse)


238  Cornelis Bastiaan van Snellenberg, zoon van Bastiaan van Snellenberg en Willemijntje Cornelis Keulhorst, gedoopt 16 maart 1732 te Westbroek (#) (get: Swaantje), begraven 19 december 1809 te Westbroek (#)

Gehuwd op 26 november 1752 te Westbroek (#) met

239  Lijsbeth Jans van Sporenburgh, dochter van Jan Claassen van Sporenburg en Claasje Pieters, gedoopt 17 oktober 1728 te Westbroek (get: Aaltje Teunis) (#), begraven 10 november 1809 te Westbroek (#)

Lijsje wordt op 30 oktober 1752 opgenomen in een codicil als erfgenaam van haar oudoom Christiaan Jansz van Sporenburg. Zij krijgt toegewezen de ‘huijsinge met werff annex’ gelegen aan de Kerkeijndsevaart in Westbroek (#). Op 27 januari 1753 tekenen Cornelis en Lysje een kwitantie voor voldoening van dit legaat waaronder een huis in Westbroek (#).

Op 25 oktober 1755 Cornelis Snellenberg en verdere erfgenamen Claes Jans Sporenburg transporteren aan Hendrik Cremer een huijs (#). Op 25 oktober 1755 verkopen de erfgenamen van Jan Claassen van Sporenburgh en Claasje Pieters ‘sekeren huijsinge en erve staende ende glegen in dese geregte van Westbroek’ aan Hendrik Cremer voor ‘driehonderd guldens en dartig gulden’.

Cornelis tekent op 24 januari 1757 een schuldbekentenis voor een bedrag van f 56-15 ten behoeve van Cornelis van Dulken, lakenkoopman. BIj de bekentenis is een procuratie opgenomen op Gosen van Schaijk, bode te Westbroek, om bij gebreke van betaling het huis van Cornelis te verpanden (#).

Uit dit huwelijk:

1  Willemijntje Cornelisse (Mijntje) Snellenbergh

2  Jan Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 4 juli 1756 te Maartensdijk, overleden 23 september 1826 te Westbroek. Gehuwd op 2 maart 1783 te Westbroek met Aaltje Daniëlse Sliep, geboren 1765-1766, overleden 17 augustus 1828 te Westbroek

3  Pietertje Cornelis van Snellenberg, gedoopt 18 februari 1759 te Westbroek (get: Willemijntje)

4  Hendrik Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 28 september 1760 te Westbroek (get: Willemijntje)

5  Christiaan Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 23 mei 1762 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst)

6  Klaasje Cornelis van Snellenberg, gedoopt 6 januari 1765 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst), begraven 9 augustus 1798 op het St. Anthoniuskerkhof te Amsterdam. Gehuwd op 2 december 1783 te Tienhoven met Dirk Barendse Klijn, gedoopt 23 januari 1751 te Tienhoven, begraven 24 augustus 1795 te Tienhoven

7  Johannes Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 16 oktober 1768 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst)

8  Johanna Cornelis van Snellenberg, gedoopt 1 december 1771 te Westbroek (get: Willemijntje Cramer). Gehuwd op 27 februari 1791 te Westbroek met Harmen de Haan, geboren te Tienhoven, overleden 1800-1803. Gehuwd op 20 november 1803 te Westbroek met Peter Juriaans Schaik, geboren 1772-1773 te Westbroek, overleden 15 februari 1842 te Westbroek