Kwartierstaat Brouwer – Generatie 7

Generatie 6 <   Namenlijst   > Generatie 8


64  Pieter Coenraads Brouwer, bierbrouwer / brasseur, meester brouwer, gardenier, zoon van Conraad Kuhn en Ytje Pytters, geboren 12 september 1765 en gedoopt 15 september 1765 te Sint Annaparochie (#), overleden 1 december 1828 te Sint Annaparochie (#)

Gehuwd op 19 juni 1791 te Sint Annaparochie (#) met

65  Antje Arjens Keijzer, dochter van Arjen Hendriks Keijzer en Hendrikje Pieters, gedoopt 5 februari 1764 te Vrouwenparochie (#), overleden 24 juni 1825 te Sint Annaparochie (#).

Na aanvankelijk als brouwersknecht te hebben gewerkt, wordt Pieter in 1800 genoemd als meester brouwer. Hij gebruikt vanaf dat moment ook Brouwer als achternaam. Hij is opgenomen in de ‘registres civiques’, een lijst met stemgerechtigden voor het kiezen van leden van de municipaliteit (soort gemeenteraad).

Pieter en Antje zijn redelijk vermogend, wat blijkt uit verschillende aankopen van onroerend goed tussen 1800 en 1807. In 1800 kopen ze ‘één en een vierden morgen kostelijk guardeniers land, gelegen aan de Noorderweg onder St. Anna ‘ voor en bedrag van 600 Carolus guldens (foto, Noorderweg begin 20e eeuw). In 1806 kopen ze van Baukje Claes een ‘huijsinge waar in twee kamers en een gang, een ruime schure en verder gerijflijkheden, mitsgarens een bleekveld, een agter erve met bomen en plantagie, en zulks met alle losse en vaste goederen, daar bij en aan de huijsinge behoorende’ voor een bedrag van eenduizend en vijfendertig Carolus guldens. Ze verhuren het huis nog tot mei 1807 aan Baukje Claes voor 5½ stuiver per jaar.

Ergens tussen 1807 en 1818 verruilt Pieter het brouwerschap voor het beroep van gardenier. Op 17 april 1816 koopt Pieter Coenraads Brouwer bouwland te Sint Annaparochie van Johannes Geerts Santhuisen voor de koopsom van fl 500. Op 25 november 1816 koopt hij twee huizen te Sint Annaparochie van Johannes Jacobs Brouwer, toehaak fl 550. Op 13 november 1817 verkoopt hij land te Sint Annaparochie aan Jan Klasen de Jong en zijn echtgenote Lijsbet Sijmens voor de koopsom van fl 450. Op 6 december 1817 verkopen Pieter Coenraads Brouwer te Sint Annaparochie en Yttje Filippus te Vrouwenparochie land te Vrouwenparochie aan Tijs Pieters Hoekstra en Pier Tijssen Hoekstra te Oudebildtzijl. Pieter Coenraads Brouwer, wonende te Sint Jacobiparochie, koopt op 12 september 1818 …? van Johan Valentijn Wilhelm en Etje Post. Op 4 september 1819 verkoopt hij een huis te Sint Annaparochie aan Pieter Jentzes Holwerda voor een koopsom van f 1050. Op 9 mei 1821 verkoopt Pieter Coenraads Brouwer, wonende te Sint Annaparochie en gehuwd met Antje Arjens Keier, ene huizinge c.a. voor de koopsom van fl 1000 aan Hendrik Martens Smit, wonende te Sint Annaparochie, gehuwd met Antje Reimers Dijkstra. Op 6 mei 1821 koopt Pieter Coenraads Brouwer een huis met erf voor de koopsom van fl 675 van Pieter Jentjes Holwerda.

Hij staat genoemd in het bevolkingsregister van 1825 (#).

Uit de memorie van nalatenschap van Pieter, opgemaakt na zijn dood in 1828, blijkt hij na te laten ‘een huijsinge No. 109, bestaande uit eene kamer’ en ‘bouwland groot een bunden en ruim veertig roeden’ allen staande aan de Noorderweg onder Sint Annaparochie. De erfenis wordt verdeeld onder Coenraad en Hendrikje en kleindochter  Lijsbet Arjens.

Uit dit huwelijk:

1  Ytje Pieters Brouwer, naaister, geboren 3 september 1792, gedoopt 30 september 1792 te Sint Annaparochie, overleden 17 januari 1826 te Sint Annaparochie (#). Gehuwd op 10 mei 1818 te Sint Annaparochie (#/#) met Minne Gerbens Dijkstra, gardenier, landbouwer, zoon van Gerben Minnes Dijkstra en Tjitske Jacobs, geboren 5 mei 1792 te Sint Annaparochie, overleden 9 februari 1850 te Leeuweradeel (#)

2  Arjen Pieters Brouwer, brouwersknecht (1817), gardenier (1824), winkelier (1825), geboren 12 oktober 1794, gedoopt 2 november 1794 te Sint Annaparochie, overleden 12 maart 1828 te Sint Annaparochie (#). Gehuwd op 18 juli 1824 te Sint Annaparochie (#/#) met Albertje Aukes Bakker, dochter van Auke Nolles Bakker en Trijntje Jacobs, geboren 25 maart 1787 te Sint Annaparochie, overleden 27 september 1830 te Het Bildt (#)

3  Coenraad Pieters Brouwer

4  Hendrikje Pieters Brouwer, boerenmeid, naaister (1839), werkvrouw (1841), geboren 3 oktober 1799, gedoopt 27 oktober 1799 te Sint Annaparochie, overleden 10 oktober 1842 te Sint Annaparochie (#). Gehuwd op 21 mei 1826 te Sint Annaparochie (#/#) met Pieter Hendriks van Dijk, boerenknecht, zoon van Hendrik Gaukes van Dijk en Ybeltje Jilkes, gardenier, geboren 9 december 1800 en gedoopt 4 januari 1801 te Sint Annaparochie, overleden 3 juni 1836 te Het Bildt (#)


66  Jillis van der Kleij, zoon van (?) Jan Crijne van der Kleij en Helena Jillisse van der Speck, geboren ca. 1770, begraven 8 november 1808 te Pijnacker (#)

Gehuwd op 12 augustus 1798 RK te Wateringen (#) met

67  Catharina de Brabander, dochter van Arij Willemsz de Brabander en Catharina Jans van der Spek, gedoopt 10 juli 1770 te Wateringen, overleden 3 maart 1856 te Wateringen (#). Relatie met Willem van Leeuwen

Catharina is samen met haar dochter Johanna vermeld bij de volkstelling / bevolkingsregister in Wateringen in 1829 (#), 1839 (#) en 1850 (#). Ze wonen in het Roomskatholieke armenhuis aan de Heerenstraat in Wateringen.

Uit dit huwelijk:

1  Joanna van der Kleij, gedoopt 13 december 1798 RK te Wateringen (get: Gerardus van der Kleij, Maria Margarita van der Hutt), begraven 18 januari 1799 te Wateringen

2  Joanna van der Kleij, werkster, gedoopt 1 december 1799 RK te Wateringen (get: Gerardus van der Kleij, Maria van der Kleij), overleden 9 februari 1849 te Wateringen (#)

3  Quirinus van der Kleij, gedoopt 3 februari 1801 RK te Wateringen (get: Quirinus van der Kleij, Helena van der Spek), begraven 24 februari 1801 te Wateringen

4  NN van der Kleij, begraven 15 juli 1802 te Wateringen

5  Wilhelmus van der Kleij, flankeur, gedoopt 26 september 1803 RK te Wateringen (get: Joannes Wilfurs, Cornelia de Brabander), overleden 12 februari 1826 te ’s Gravenhage

6  NN van der Kleij, begraven 18 maart 1806 te Wateringen

7  Maria van der Kleij


68  Hendrik Houtkamp, zoon van Bernardus Berendse Houtkamp en Joanna Martens van den Heuvel, gedoopt 8 maart 1740 RK te Bunnik (get: Bernardus) (#), overleden 27 november 1808 en begraven 30 november 1808 op het Buurkerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 5 april 1776 (#) en gehuwd op 7 mei 1776 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

69  Adriana Verhoeven, dochter van Daniël Verhoeven en Hillegonda Korver, gedoopt 20 juli 1749 in de Jacobikerk te Utrecht (#) (get: Pieternella Martens), overleden 6 september 1815 te Utrecht (#)

Zij wonen in de Heerestraat (1777-1792), in de Jerusalemsteeg (1795), in de Jufferstraat bij de Wittevrouwepoort (1800) en op de Oude Gragt bij de Bezembrug (1808).

Uit dit huwelijk:

1  Daniël Houtkamp, soldaat, gedoopt 9 mei 1777 te Utrecht

2  Michael Henricus Houtkamp, tuinman, gedoopt 29 september 1778 te Utrecht, overleden 2 maart 1863 te ’s Gravenhage. Ondertrouwd op 1 augustus 1802 en gehuwd op 19 augustus 1802 in de Jacobikerk te Utrecht met Antje Halder, geboren 1770-1771 te ’s Hertogenbosch, overleden 29 september 1829 te Utrecht. Gehuwd op 27 april 1836 te ’s Gravenhage met Gertrudis Haring, geboren 21 maart 1800 RK te Woerden, overleden 6 maart 1880 te ’s Gravenhage

3  Elisabeth Houtkamp, gedoopt 9 september 1780 te Utrecht, overleden 16 februari 1828 te Utrecht. Gehuwd op 25 september 1811 te Utrecht met Hendrik Pieter van Tendt, gedoopt 12 november 1786 te Utrecht, overleden 11 februari 1845 te Utrecht

4  Joanna Hillegonda Houtkamp, gedoopt 7 juli 1782 te Utrecht, overleden 11 juli 1783 te Utrecht

5  Antonus Houtkamp, gedoopt 2 april 1784 te Utrecht, overleden 1 oktober 1800, begraven in de Buurkerk te Utrecht

6  Joannes Houtkamp, gedoopt 23 januari 1786 te Utrecht, overleden 2 april 1843 te Ommerschans

7  Everardus Houtkamp, schoenmaker, gedoopt 21 januari 1788 te Utrecht. Ondertrouwd op 24 februari 1809 te Amsterdam en gehuwd op 25 februari 1809 voor het gerecht te Utrecht met Elisabeth Klaasen, geboren 1792-1793 te Kleef (D). Gehuwd op 26 september 1832 te Amsterdam met Wilhelmina Jacoba Jobst, gedoopt 25 februari 1810 RK te Amsterdam

8  Adrianus Houtkamp

9  Cornelis Leonardus Houtkamp, gedoopt 28 juli 1792 te Utrecht. Gehuwd op 31 maart 1826 te Venlo met Maria Josepha Munsters, gedoopt 27 oktober 1790 RK te Geldern (D)

10  Christiaan Gerardus Houtkamp, kleermaker, gedoopt 21 juli 1795 te Utrecht, overleden 15 juli 1861 te Zutphen. Gehuwd op 24 augustus 1825 te Utrecht met Johanna Christina Sievers, geboren 4 maart 1803 te Zutphen, overleden 26 juni 1857 te Zutphen


70  Adrianus Verhoeven, hoedenmaker, zoon van Daniël Verhoeven en Hillegonda Korver, gedoopt 29 mei 1753 in de Catharijnekerk te Utrecht (#), overleden 30 maart 1829 te Utrecht (#)

Gehuwd op 1 november 1774 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

71  Jannetje Kuijt, geboren ca 1745 te (?) Maarssen, overleden 11 februari 1826 te Utrecht (#)

Jannetje woont in 1774 in Maarssen. Zij wonen na hun huwelijk op de Zeedijk buijten de Weerdpoort (1775), in de Telingstraat (1777), in ’t Haringsteegje (1778), in de Drakenburgsteeg (1813), aan de Neude in een poortje (1820, zie volkstelling: #) en in de Ballemakerstraat wijk H No 266 (1826). In het kader van de aangifte van nalatenschap verklaart ‘Maria Verhoeffen, huisvrouw van Adrianus Houtkamp zonder beroep wonende te Utrecht Provincie Utrecht, ten deze domicilium kiezende ten huize van denzelve gelegen in de Ballemakerstraat wijk H No 266, dat de nalatenschap van mijne moeder Johanna Kuijt, huisvrouw van Adrianus Verhoeffen overleden te Utrecht den 11 Februarij 1826, alwaar zij laatst is gedomicilieerd is geweest, door mij, hare eenige dochter geërfd wordt’. Adrianus overlijdt in het oudemannen- en vrouwenhuis aan de Jansbrug.

Uit dit huwelijk:

1  Maria Elisabetta Verhoeven, gedoopt 24 september 1775 in de Jacobikerk te Utrecht

2  Hillegonda Verhoeven, dienstmeid, gedoopt 12 februari 1777 in de Domkerk te Utrecht, overleden 29 september 1862 te Zuilen. Gehuwd op 28 maart 1816 te Zuilen met Johannes Bos, werkman, gedoopt 11 augustus 1782 te Utrecht, overleden 5 december 1838 te Zuilen

3  Daniël Verhoeven, gedoopt 25 november 1778 in de Domkerk te Utrecht

4  Maria Elisabetta Verhoeven


72  Willem van Vessum, tuinder, arbeider, zoon van Jan Dirksz van Vessem en Joanna Maria Vogels, geboren te Den Dungen, gedoopt 24 oktober 1761 RK te Sint Michielsgestel (get: Joannes Theodori van der Zande, Elisabetha Joes van Dijck) (#), overleden 25 mei 1832 te Hillegom (#). Gehuwd < 23 maart 1784 met Joanna Cornelis Janse. Gehuwd op 26 november 1786 RK te Vogelenzang (Bloemendaal) (get: Matthias Vink, Gertrudis den Bisschop) (#) met Grietje Pieterse Prins, gedoopt 12 april 1733 RK te Overveen, begraven 27 mei 1801 te Hillegom

Gehuwd op 24 januari 1802 RK te Hillegom (#) met

73  Catharina Scheelings, dochter van Maarten Hendriksz Scheelings en Jannetje Craijenburg, gedoopt 14 september 1782 RK te Heemstede (get: Hendrik Schelings, Fijtje Zegers) (#), overleden 21 april 1827 te Hillegom (#)

Zij wonen in Wijk A No 2 in Hillegom (1812-1826). Het gezin komt voor in de volkstelling te Hillegom van 1829 (#).

Uit dit huwelijk:

1  Joannes van Vessum, gedoopt 16 oktober 1802 RK te Hillegom (get: Jan van Vessem, Catharina van Vessem)

2  Johanna van Vessum, gedoopt 5 januari 1804 RK te Hillegom (get: Maarte Scheelings, Jacomijntje Scheelings), overleden 5 december 1872 te Hillegom (#). Gehuwd op 20 mei 1821 te Hillegom (#) met Theodorus Jansz Klinkenberg, tuindersknecht, tuinier, gedoopt 27 september 1795 RK te Hillegom, overleden 13 december 1859 te Hillegom

3  Maria van Vessum, gedoopt 10 oktober 1805 RK te Hillegom (get: Barend Voore, Hendrijntje Scheelings), overleden 30 april 1827 te Hillegom

4  Gertrudis van Vessum, gedoopt 27 juli 1807 RK te Hillegom (get: Hendrik Scheelings, Trijntje Visser), overleden 7 augustus 1828 te Hillegom

5  Joës (Jan) van Vessum, tuinier, blekersknecht, gedoopt 10 december 1808 RK te Hillegom (get: Maerte Visser, Jansie Jans), overleden 30 april 1861 te Haarlem. Gehuwd op 3 januari 1847 te Bloemendaal met Maria Smits, blekersdienstbode, geboren 24 september 1820 te Budel

6  Hendricus van Vessem

7  Pieter van Vessum, geboren en RK gedoopt 15 april 1812 te Hillegom (#), overleden 17 februari 1837 te Heemstede

8  Martinus van Vessum, geboren 12 december 1814 te Hillegom, overleden 22 maart 1827 te Hillegom

9  Cornelis van Vessum, arbeider, tuindersknecht, geboren 1 september 1816 te Hillegom (#), overleden 1 juni 1859 te Haarlem. Gehuwd op 24 juli 1856 te Velsen met Maria Magdalena Bosveld, blekersbediende, geboren 29 juni 1827 te Haarlem, overleden 16 februari 1875 te Haarlem

10  Catharina van Vessum, geboren 1 december 1817 te Hillegom (#), overleden 23 juli 1877 te Hillegom. Gehuwd op 3 februari 1850 te Noordwijkerhout (#) met Pieter Weijers, arbeider, gedoopt 19 augustus 1809 RK te Vogelenzang, overleden 22 januari 1866 te Noordwijkerhout. Gehuwd op 3 maart 1867 te Noordwijkerhout met Johannes Gerardus van der Meij, arbeider, geboren 25 januari 1825 te Lisse, overleden 4 november 1867 te Hillegom

11  Dirk van Vessum, geboren 13 januari 1819 te Hillegom (#), overleden 7 april 1871 te Vogelenzang. Gehuwd op 9 februari 1851 te Bloemendaal met Francijntje Klaassen, geboren 28 april 1814 te Vogelenzang, overleden 17 augustus 1887 te Haarlem

12  Gerrit van Vessum, geboren 16 mei 1822 te Hillegom, overleden 10 oktober 1822 te Hillegom

13  Adriana van Vessum, geboren 1 januari 1824 te Hillegom, overleden 26 december 1826 te Hillegom

14  Willem van Vessum, geboren 13 maart 1826 te Hillegom, overleden 11 februari 1854 te Hillegom


74  Jan Gubbels, landbouwer, zoon van Hendrik Gubbels en Wilhelmina Lemmen, gedoopt 21 maart 1778 RK te Leveroij (get: Joanna Elisabeth Lemmen, Joannes Gubbels, Maria Lemmen) (#), overleden 12 mei 1830 te Leveroij (#)

Gehuwd op 27 juli 1808 RK te Heijthuijsen met

75  Anna Maria Kierkels, dagloonster, landbouwster, dochter van Petrus Kierkels en Petronilla Hendricks, gedoopt 30 oktober 1784 RK te Heijthuijsen (get: Digna Kierkels, Martinus Hendrixs), overleden 7 februari 1862 te Nederweert (#)

Uit dit huwelijk:

1  Pieter Gubbels, geboren 30 augustus 1808 RK te Heijthuijsen, overleden 8 september 1808 te Heijthuijsen

2  Maria Catharina Gubbels, blekersdienstbode, gedoopt 22 september 1809 RK te Ell (get: Petronella Hendriks, Hendricus Gubbels), overleden 6 juli 1869 te Heemstede. Gehuwd op 26 augustus 1846 te Heemstede met Joannes Bernardus Bierman, werkman, gedoopt 3 februari 1801 RK te Heemstede, overleden 8 juni 1848 te Heemstede. Gehuwd op 31 juli 1850 te Heemstede met Johan Limbach, aardwerker, gedoopt 4 januari 1807 RK te Heemstede, overleden 19 januari 1886 te Heemstede

3  Pieter Hubert Gubbels, landbouwer, geboren 19 september 1812 te Weert, overleden 5 januari 1900 te Heijthuijsen. Gehuwd op 4 februari 1847 te Nederweert met Gertrudis Thijssen, landbouwster, geboren en gedoopt 8 maart 1796 te Heijthuijsen, overleden 15 september 1869 te Nederweert. Gehuwd op 25 april 1870 te Nederweert met Hendrina van Goor, landbouwster, geboren 2 mei 1832 te Nederweert, overleden 3 maart 1923 te Heijthuijsen

4  Maria Elisabeth Gubbels

5  Barbara Gubbels, geboren 1816-1817, overleden 5 september 1824 te Nederweert

6  Maria Barbara Gubbels, diensmeid, geboren 13 juni 1821 te Weert, overleden 31 maart 1868 te Nederweert. Gehuwd op 16 april 1846 te Grathem met Peter Brentjes, dienstknecht, geboren 20 februari 1808 te Wessem, overleden 24 februari 1866 te Nederweert

7  Petronella Gubbels, geboren 15 mei 1824 te Nederweert, overleden 29 oktober 1903 te Heijthuijsen. Gehuwd op 23 november 1855 te Heijthuijsen met Jan Antoon Ververs, veldwachter, geboren 29 april 1822 te Heijthuijsen, overleden 4 juli 1899 te Heijthuijsen

8  Barbara Gubbels, geboren 10 juni 1827 te Nederweert, overleden 12 februari 1834 te Nederweert


76  Arend Jansz Nunning, wever, zoon van Jan Arentsz Nunning en Aentie Willems, gedoopt 5 september 1767 RK te Assendelft (get: Marijtje Arends) (#), overleden 6 september 1830 te Assendelft (#)

Gehuwd op 9 mei 1795 RK te Assendelft (get: Anna Maria Bellot en Anna Catharina Crajenschot Amstelodamenses) (#) met

77  Marijtje Claas Brinkman, dochter van Klaas Bruinsz Brinkman en Maartje Jans Kroon, geboren ca. 1770 te Velsen, overleden 5 november 1846 te Assendelft (#)

Uit dit huwelijk:

1  Maria Nunnink, spinster, gedoopt 7 december 1795 RK te Assendelft (get: Jakop Pietersz van Beek, Weifje Crelisse Boom), overleden 1 augustus 1849 te Assendelft. Gehuwd op 29 november 1818 te Assendelft met Hendrik Betjes, gedoopt 1 april 1786 RK te Assendelft, overleden 6 augustus 1835 te Assendelft. Gehuwd op 28 januari 1838 te Assendelft met Hendrik Blank, wever, geboren 15 juni 1812 te Assendelft, overleden 29 juni 1838 te Assendelft. Gehuwd op 16 mei 1847 te Assendelft met Gerrit Oudt, wever, geboren 7 november 1812 te Assendelft, overleden 20 februari 1849 te Assendelft

2  Anna Nunnink, gedoopt 25 augustus 1797 RK te Assendelft (get: Antie Jansse Nunning), begraven 9 december 1801 te Assendelft

3  Jannetje Nunnink, dienstbode, gedoopt 22 november 1799 RK te Assendelft (get: Duifje Klasse Kroon), overleden 2 november 1859 te Assendelft. Gehuwd op 17 februari 1822 te Assendelft met Klaas Welboren, zeildoekwever, gedoopt 16 maart 1791 te Krommenie, overleden 4 februari 1870 te Assendelft

4  Jan Nunnink, gedoopt 6 november 1802 RK te Assendelft, overleden 27 april 1856 te Assendelft. Gehuwd op 12 juni 1836 te Assendelft met Antonia Jansen van Schooten, gedoopt 25 augustus 1798 te Wijhe, overleden 11 september 1853 te Rotterdam

5  Antje Nunnink, gedoopt 27 maart 1805 RK te Assendelft (get: Jan Gerritse Nunning), overleden 21 maart 1885 te Krommenie. Gehuwd op 8 februari 1835 te Assendelft met Klaas Winter, wever, gedoopt 8 januari 1806 te Assendelft, overleden 8 januari 1858 te Limmen

6  Aaltje Nunnink, gedoopt 26 november 1808 RK te Assendelft, overleden 24 november 1835 te Assendelft. Gehuwd op 8 februari 1835 te Assendelft met Petrum Bliemer, kleermaker, gedoopt 19 mei 1795 te Haarlem, overleden 8 juni 1885 te Assendelft

7  Klaas Nunnink, geboren 28 september 1812 te Assendelft, overleden 3 oktober 1812 te Assendelft

8  Klaas Nunnink, geboren 3 maart 1814 te Assendelft, overleden 9 maart 1814 te Assendelft

9  Gerrit Nunnink


78  Roelof Blank, wever, zeildoekwever, zoon van Hendrik Roelofsz Blank en Marijtje Gerrits Rijs, gedoopt 1 november 1783 RK te Assendelft (get: Jacob Roelofsz Blank) (#), overleden 27 oktober 1843 te Assendelft (#)

Gehuwd op 23 december 1810 RK te Assendelft (get: Stijntje Smits, Maartje Bos) met

79  Maartje Gaal, dochter van Baart Jansz Gaal en Guurtje Crelis Koning, gedoopt 25 december 1785 RK te Assendelft (get: Albert Hendriksz Stor) (#), overleden 17 juli 1830 te Assendelft (#)

Uit dit huwelijk:

1  Hendrik Blank, gedoopt 21 januari 1811 te Assendelft (get: Grietje Roelofse Blank), overleden 1811

2  Hendrik Blank, wever, gedoopt 15 juni 1812 te Assendelft (get: Grietje Roelofse Blank), overleden 29 juni 1838 te Assendelft. Gehuwd op 28 januari 1838 te Assendelft met Maria Nunnink, gedoopt 7 december 1795 te Assendelft, overleden 1 augustus 1849 te Assendelft

3  Cornelis Blank, geboren 2 februari 1816 te Assendelft, overleden 19 februari 1816 te Assendelft

4  Guurtje Blank

5  Cornelis Blank, zeildoekwever, geboren 5 september 1820 te Assendelft, overleden 24 oktober 1877 te Assendelft. Gehuwd op 4 mei 1845 te Assendelft met Aaltje Nunning, geboren 26 juli 1823 te Assendelft, overleden 8 april 1849 te Assendelft. Gehuwd op 5 mei 1850 te Assendelft met Maartje Oomen, geboren 9 september 1826 te Assendelft, overleden 1 september 1867 te Assendelft

6  Marijtje Blank, geboren 31 augustus 1823 te Assendelft, overleden 13 mei 1866 te Assendelft. Gehuwd op 7 mei 1848 te Assendelft met Dirk Omen, wever, geboren 16 maart 1822 te Assendelft, overleden 1 september 1906 te Assendelft

7  Baart Blank, geboren 2 maart 1826 te Assendelft, overleden 5 april 1826 te Assendelft

8  Trijntje Blank, geboren 5 september 1829 te Assendelft, overleden 29 december 1842 te Assendelft


80  Arnoldus (Arie) van Heerden, fuselier bij 3e compagnie der 5e afdeling Infanterie (1825), werkman, zoon van Johannes van Heerden en Johanna Achterberg, gedoopt 24 oktober 1802 RK Walsteeg te Utrecht (#), overleden 4 december 1831 te Utrecht (#)

Gehuwd op 29 juni 1825 te Utrecht (#/#/#) met

81  Henrica Kibbeling, naaister, dochter van Hendrik Clarenbeek en Annigje Kibbeling, gedoopt 17 maart 1799 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (#), overleden 6 juni 1867 te Utrecht (#). Gehuwd op 13 september 1837 te Utrecht (#) met Abraham Boshuijsen, gedoopt 23 april 1809 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 8 september 1864 te Utrecht

Arie is in 1821 onder nummer 8735 ingeschreven bij de 5e Afdeling Infanterie als lotenverwisselaar met Petrus Marinus Jongeneel (#). Zijn signalement luidt dan aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus ordinair, mond idem, kin rond, haar blond, wenkbraauwen idem, lengte 1 el 6 palm 1 duimen 3 streek. In 1825 is hij fuselier bij de 3e Compagnie van de 5e Afdeling Infanterie.  Zijn signalement luidt dan aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, mond breed, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem, lengte 1 el 6 palm 1 duim. Op 10 maart 1826 verlaat hij de dienst en ontvangt hij een paspoort.

Zij wonen in 1828 bij de Pelmolen B No 407 (zie tekening links in 1816) en in 1831 Agter de Wal bij het Rosendaal B No 411. In het kader van de aangifte voor nalatenschap, verklaart Henrica Kibbeling op 27 juni 1832 ‘als moeder en voogdesse over mijn minderjarig kind Johannes van Eerden wonende te Utrecht Provincie Utrecht, ten deze domicilium kiezende ten huize van mij zelve gelegen in het Roosendaal wijk B No 411, dat de nalatenschap van mijnen man Arnoldus van Eerden overleden te Utrecht den 4 December 1831 alwaar hij laatst is gedomicilieerd geweest, door voornoemd zijn eenigen minderjarig kind geërfd wordt’. De heer S.C. van Musschenbroek, burgemeester van Utrecht, verklaart dat ‘voor zoo veel hem bekend is, de overledene geene onroerende goederen heeft nagelaten’. Henrica woont na haar huwelijk met Abraham Boshuijsen in de Vinkenburgsteeg G No 86 (1864, 1867).

Uit dit huwelijk:

1  Johannes van Heerden


82  Laurens Dons, werkman (1812-1815), winkelknecht (1816), houtschilder (1818-1824), zakkendrager (1828-1830), turfdrager (1849), zoon van Jan Dons en Willemina van Rijnsbergen, gedoopt 27 december 1789 in de Geertekerk te Utrecht (doophefster Anna Legra) (#), overleden 16 augustus 1849 te Utrecht (#)

Gehuwd op 2 december 1810 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

83  Maria Schram, breidster, dochter van Pieter Schram en Berendina Hofman, gedoopt 7 december 1790 in de Catharijnekerk te Utrecht (get: Maria Kolman) (#), overleden 6 november 1859 te Utrecht (#)

Zij wonen op het Nicolaaskerkhof A 122 (1812-1816), Klaaskerkhof A 191 (1817), op de Achterweg A 177 (1818-1840) en op het Nicolaikerkhof A No 202 (1849-1859). In de memorie van successie op 28 maart 1850 verklaart Maria Schram ‘den moeder en voogdesse over de minderjarige Maria en Johannes van Eerde als in huwelijk hebbende Johanna Wilhelmina Dons allen wonende te Utrecht, kiezende ten deze domicilie ten woonhuize van mij eerste aangeverse gelegen aan het Klaaskerkhof wijk A No 202, dat de nalatenschap van onzen man en behuwd vader Laurens Dons, overleden te Utrecht den 16 Augustus 1849, alwaar hij laatst is gedomicilieerd geweest, volgens het versterfregt geërfd wordt door genoemde zijne kinderen’.

Uit dit huwelijk:

1  Theodora Dons, geboren 20 oktober 1812 te Utrecht, overleden 23 oktober 1812 te Utrecht

2  Berendina Dons, geboren 18 juli 1814 te Utrecht, overleden 14 september 1814 te Utrecht

3  Jan Dons, geboren 30 augustus 1815 te Utrecht, overleden 11 november 1815 te Utrecht

4  Willemina Dons, geboren 23 september 1816 te Utrecht, overleden 23 april 1817 te Utrecht

5  Laurens Dons, geboren 9 juni 1818 te Utrecht, overleden 21 oktober 1818 te Utrecht

6  Theodora Dons, geboren 25 oktober 1819 te Utrecht, overleden 5 februari 1820 te Utrecht

7  Pieter Dons, geboren 30 augustus 1820 te Utrecht, overleden 18 augustus 1849 te Utrecht

8  Johanna Wilhelmina Dons

9  Maria Dons, geboren 28 augustus 1828 te Utrecht, overleden 8 september 1829 te Utrecht

10  Maria Dons, geboren 9 augustus 1830 te Utrecht, overleden 16 oktober 1917 te Utrecht. Gehuwd op 10 juli 1861 te Utrecht met Willem Frederik Kraaijmaat, geboren 8 januari 1823 te Utrecht, overleden 13 april 1877 te Utrecht

11  Laurens Dons, geboren 25 november 1833 te Utrecht, overleden 7 augustus 1835 te Utrecht


84  Willem Koning, visser, zoon van Leendert Jacobsz Koning en Marijtje Arends Groen, geboren 10 maart 1797 en gedoopt 12 maart 1797 te Zandvoort (get: Anna Jacobsdr Koning) (#), overleden 19 juni 1877 te Zandvoort (#)

Gehuwd op 8 augustus 1819 te Zandvoort (#/#/#) met

85  Teunisje Paap, dochter van Jaane Willemsz Paap en Annetje Jacobs Groen, geboren 24 juni 1796 en gedoopt 26 juni 1796 te Zandvoort (get: Lijsbetje Jacobs Groeneveld) (#), overleden 15 maart 1876 te Zandvoort (#)

Het signalement van Willem in 1819 luidt lengte 5 voet 5 duim, aangezigt rond, voorhoofd breed, oogen bruine, neus ordinaire, mond groote, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem.

Uit dit huwelijk:

1  Leendert Koning, viskoper, geboren 28 maart 1820 te Zandvoort, overleden 15 januari 1887 te Zandvoort. Gehuwd op 23 december 1849 te Zandvoort met Grietje Berendregt, geboren 23 juni 1826 te Zandvoort, overleden 12 november 1872 te Zandvoort

2  Jane Koning, geboren 17 november 1821 te Zandvoort, overleden 27 november 1825 te Zandvoort

3  Arend Koning

4  Antje Koning, geboren 8 mei 1827 te Zandvoort, overleden 9 maart 1907 te Zandvoort. Gehuwd op 24 februari 1848 te Zandvoort met Jan Jacobsz Zwemmer, geboren 7 november 1811 te Zandvoort, overleden 10 juli 1875 te Zandvoort

5  Marijtje Koning, geboren 1 december 1828 te Zandvoort, overleden 6 december 1832 te Zandvoort

6  Willempje Koning, geboren 3 maart 1831 te Zandvoort, overleden 20 januari 1833 te Zandvoort

7  Marijtje Koning, geboren 11 maart 1833 te Zandvoort, overleden 15 maart 1921 te Zandvoort. Gehuwd op 2 april 1854 te Zandvoort met Arie van Duijvenboden, geboren 24 december 1830 te Zandvoort, overleden 18 mei 1900 te Zandvoort

8  Willemtje Koning, geboren 30 augustus 1834 te Zandvoort, overleden 8 juni 1914 te Bloemendaal

9  Geertje Koning, geboren 21 februari 1836 te Zandvoort, overleden 13 december 1889 te Zandvoort

10  Dirkje Koning, geboren 30 december 1837 te Zandvoort, overleden 11 januari 1839 te Zandvoort


86  Cornelis Keur, vislooper (1823), werkman (1826), arbeider (1834), zoon van Teunis Jacobsz Keur en Aaltje Engelen Kemp, geboren 19 juli 1795 en gedoopt 26 juli 1795 te Zandvoort (get: Ariaantje Jacobs Keur) (#), overleden 11 juli 1834 te Zandvoort (#)

Gehuwd op 14 september 1823 te Zandvoort (#/#/#) met

87  Maartje Kooper, visloopster (1823), dochter van Teunis Volkertsz Koper en Trijntje Aris Schaap, geboren 29 december 1791 en gedoopt 1 januari 1792 te Zandvoort (get: Teunis van Duivenbode, Jannetje Volkertsz Groen) (#), overleden 18 augustus 1849 te Zandvoort (#)

Het signalement van Cornelis in 1823 luidt lengte 1 el 6 palm 3 duim 2 streek, aangezigt ovaal, voorhoofd ordinair, oogen blaauw, neus ordinair, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem.

Uit dit huwelijk:

1   Teunis Keur, geboren 8 juli 1824 te Zandvoort, overleden 14 juli 1824 te Zandvoort

2  Trijntje Keur

3  Aaltje Keur, geboren 19 februari 1829 te Zandvoort, overleden < 1894. Gehuwd op 2 december 1849 te Zandvoort met Arij Keur, geboren 18 december 1822 te Zandvoort, overleden 20 mei 1910 te Zandvoort

4  Teunis Keur, arbeider, geboren 12 oktober 1831 te Zandvoort, overleden 1 augustus 1912 te Zandvoort. Gehuwd op 6 november 1853 te Zandvoort met Aagje Drommel, geboren 16 november 1833 te Zandvoort, overleden 3 januari 1919 te Zandvoort


88  Gijsbert van Meeteren, wever, zoon van Nicolaas van Meteren en Helena van der Velde, gedoopt 22 september 1782 te Amersfoort (#), overleden 6 augustus 1835 te Amersfoort (#)

Gehuwd in augustus 1807 (1e gebod 14 augustus 1807) voor het gerecht (#) en 29 augustus 1807 RK ’t Zand te Amersfoort (#) met

89  Maria Mulder, dochter van Johannes Mulder en Antonia Eeling, gedoopt 8 september 1790 RK ’t Zand (get: Maria Wijmans) (#), overleden 17 februari 1850 te Amersfoort (#). Gehuwd op 26 oktober 1836 te Amersfoort (#) met Roelof Alfing, gedoopt 16 augustus 1801 te Peize, overleden 15 februari 1850 te Amersfoort

Op 1 februari 1850 verklaart een arts dat Maria Mulder “meermalen door hem is behandeld en dat deze persoon door verzwakking der verstandelijke vermogens in de onmogelijkheid verkeer harte toestemming tot het huwelijk van haren zoon Gijsbertus van Meeteren uit te brengen”.

Uit dit huwelijk:

1  Antonia van Meeteren, gedoopt 12 april 1808 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Antonia Elink), overleden 20 november 1813 te Amersfoort

2  Klaasje van Meeteren, gedoopt 21 augustus 1810 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Antonia Elink)

3  Magdalena van Meeteren, dienstbode, geboren 3 januari 1813, overleden 9 april 1870 te Amersfoort. Gehuwd op 24 april 1844 te Amersfoort met Gerardus van Groenestein, wever, geboren 7 december 1819 te Amersfoort, overleden 4 oktober 1854 te Amersfoort

4  Johannes van Meeteren

5  Nicolaas van Meeteren, geboren 8 mei 1817 te Amersfoort, overleden 30 september 1818 te Amersfoort

6  Nicolaas van Meeteren, schoenmaker, geboren 13 december 1818 te Amersfoort, overleden 9 oktober 1882 te Amersfoort. Gehuwd op 28 augustus 1844 te Amersfoort met Johanna Roozendaal, naaister, geboren 26 mei 1816 te Amersfoort, overleden 28 januari 1869 te Amersfoort. Gehuwd op 18 oktober 1876 te Amersfoort met Diliana Wilhelmina van ’t Hoogland, geboren 2 oktober 1829 te Amersfoort, overleden 17 juni 1906 te Amersfoort

7  Anna Maria van Meeteren, dienstbode, geboren 15 augustus 1821 te Amersfoort, overleden 8 december 1889 te Amersfoort. Gehuwd op 4 december 1861 te Amersfoort met Dirk Sas, timmerman, gedoopt 21 mei 1797 te Amersfoort, overleden 23 maart 1872 te Amersfoort. Gehuwd op 11 juli 1877 te Amersfoort met Johannes Kuijer, wever, geboren 19 november 1831 te Amersfoort, overleden 25 december 1890 te Amersfoort

8  Johanna van Meeteren, geboren 1 september 1823 te Amersfoort, overleden 9 september 1823 te Amersfoort

9  Gijsbertus van Meeteren, wever, geboren 28 september 1824 te Amersfoort, overleden 12 oktober 1900 te Amersfoort. Gehuwd op 6 februari 1850 te Amersfoort met Agneta Emond, haarspinster, geboren 4 maart 1822 te Amersfoort, overleden 25 juni 1888 te Amersfoort

10  Johannes Antonius van Meeteren, geboren 20 juni 1827 te Amersfoort, overleden 14 januari 1905 te Amersfoort

11  Anthonie van Meeteren, geboren 22 april 1830 te Amersfoort, overleden 9 april 1832 te Amersfoort


90  Willem Thomasse, bleker, wever, schoorsteenveger, zoon van Jan Thomasse en Barbara Brans, gedoopt 6 maart 1789 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Geertruij Toomassen) (#), overleden 16 december 1840 te Amersfoort (#)

Gehuwd op 11 januari 1815 te Amersfoort (#/#) met

91  Cornelia Steenbeek, dochter van Bart Steenbeek en Jannetje Meijs, gedoopt 6 juni 1782 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Cornelia van der Horst) (#), overleden 16 februari 1853 te Amersfoort (#)

In het register van de Nationale Garde Amersfoort is vermeld Quillaume Thomasse, geboren 6 maart 1789 te Amersfoort, ongehuwd, moeder (oud) leeft, van beroep bleker, vermogen arm, lengte 1,64 m, stotteraar.

Zij wonen op Het Havik (1816) en de Slijkstraat wijk Breul No 124 (1840). Willem Thomasse laat op 16 december 1840 om half 10 ’s ochtends zijn testament opstellen. Dat gebeurt bij hem thuis in de Slijkstraat in wijk Breul numero 124, waar hij ‘ziek van ligchaam maar volkomen bij zijn verstand’ in ‘eene achterkamer, het uitzigt hebbende op de plaats, alwaar de testateur ziek te bedde ligt’. Hij stelt zijn vrouw Cornelia aan als erfgenaam ‘in alles wat hij testateur met den dood zal nalaten, zonder eenige uitzondering, onder aftrek nogthans van dat gedeelte zijner nalatenschap, hetwelk op den dag van zijn overlijden blijken mogt volgens de wet onbeschikbaar te wezen en alzoo als wettig erfdeel aan zijne wettige nakomelingen zal moeten worden uitgekeerd’ (#). Hij overlijdt dezelfde avond om half acht. Cornelia heeft op 9 januari 1841 het memorie van aangifte der nalatenschap van Willem laten opstellen en op 10 april 1841 ingeleverd (#).

Uit dit huwelijk:

1  Johannes Thomasse, geboren 24 augustus 1816 te Amersfoort, overleden 23 november 1823 te Amersfoort

2  Bartholomeus Thomasse, geboren 25 november 1818 te Amersfoort, overleden 2 juli 1826 te Amersfoort

3  Barbara Thomasse

4  Johanna Thomasse, arbeidster, geboren 20 maart 1824 te Amersfoort, overleden 14 april 1857 te Veenhuizen. Gehuwd op 20 juli 1853 te Amersfoort met Matthijs van Dashorst, katoenspinner, geboren 5 september 1821 te Amersfoort, overleden 6 januari 1892 te Utrecht


94  Johannes Leendert de Haart, glazenmaker, spinder, houtschilder, zoon van Klaas de Haar en Sara van Welsum, gedoopt 30 januari 1774 in de Geertekerk te Utrecht (#), overleden 3 december 1838 te Utrecht (#). Gehuwd op 7 december 1823 te Utrecht (#) met Johanna Hartman, gedoopt 3 juli 1782 in de Domkerk te Utrecht, overleden 3 februari 1853 te Utrecht

Gehuwd op 4 februari 1800 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

95  Jannigje Overbeek, dochter van Franciscus Overbeek en Catharina Wijne, gedoopt 8 december 1780 in de Domkerk te Utrecht (#), overleden 4 mei 1815 te Utrecht (#)

Johannes woont ten tijde van zijn huwelijk in 1800 in het Rosendaal, Jannigje woont dan bij de Tolsteegpoort. Na het huwelijk wonen ze bij het Geertekerkhof in de Tinnegieterspoort (1802) en bij de Tolsteegpoort agter de Wal (1804). Johannes woont in 1838 aan de werf bij de Bakkerbrug wijk G No 26. Op 2 april 1839 verklaren  Jan Bouwhuizen ‘in naam en als dirigerende der gemeenenboedel van mij en mijne huisvrouw Willemina de Haart’ en Gerardus Johannes van der Brink ‘als dirigerende der gemeenteboedel van mij en mijne huisvrouw Johanna de Haart’ dat de nalatenschap van Johannes Leendert de Haart ‘door genoemde zijne twee kinderen geërfd wordt. Verklarende voorts, dat tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behooren’.

Uit dit huwelijk:

1  Nicolaas de Haart, spinner, soldaat te Oost-Indië, gedoopt 14 april 1802 in de Domkerk te Utrecht

2  Franciscus de Haart, koekkramer, gedoopt 24 oktober 1804 in de Domkerk te Utrecht, overleden 9 augustus 1833 te Roelofarendsveen (#). Gehuwd op 9 november 1825 te Utrecht met Carolina Maria van de Burg, geboren 1799-1800 te Utrecht, overleden 28 mei 1862 te Utrecht

3  Johanna de Haart, gedoopt 25 november 1807 in de Domkerk te Utrecht, overleden 27 november 1854 te Utrecht. Gehuwd op 23 juli 1834 te Utrecht met Gerardus Johannes van der Brink, geboren 1798-1799 te Utrecht, overleden 3 januari 1856 te Utrecht

4  Johannes Leendert de Haart, geboren 19 november 1809 en gedoopt 22 november 1809 in de Domkerk te Utrecht, overleden 23 februari 1818 te Utrecht

5  Pieternella Wilhelmina de Haart


96  Geurt Gaasbeek, wolkammer, metselaar, zoon van Harmen Geurtsz Gaasenbeek en Jannetje Gerrits van Mandersloot, gedoopt 23 augustus 1761 te Woudenberg (#) (get: Catrijntje Gerritz van Mandersloot), overleden 2 augustus 1825 te Woudenberg (#). Gehuwd op 4 mei 1783 te Scherpenzeel met Maria Veenbrink, gedoopt 14 september 1760 te Scherpenzeel, overleden 1784-1788. Gehuwd op 17 maart 1811 te Woudenberg (#) met Geertje van Marrewijk, geboren 1763, overleden 17 november 1834 te Woudenberg

Gehuwd op 2 november 1788 te Woudenberg (#) met

97  Bartje Hendriks Groenevelt, dochter van Hendrik Everts Groenevelt en Janna Jansen Brunes, gedoopt 31 augustus 1760 te Beekbergen (#), overleden 27 juli 1809 in Woudenberg (#), begraven 1 augustus 1809 te Scherpenzeel (#)

Geurt en Bartje wonen in ’t Dorp in Scherpenzeel en vertrekken op 26 december 1799 met attestatie naar Woudenberg. Op 6 februari 1800 wordt Geurt tot lid voor de gemeente Woudenberg aangenomen, op 17 december 1800 Betie Groeneveld. Op 21 februari 1826 laten de erfgenamen van Geurt Gaasbeek het memorie der nalatenschap opstellen. Zij verklaren dat in de nalatenschap ‘geene roerende of onroerende goederen behoren, dan een daghuur ders woning N 209 staande en gelegen onder de gemeente van Woudenberg in de Knopstraat bij de Holevoet staande op erfpagtgrond van Aart Breeschoten’. De memorie passeert op 25 februari 1826, geen van de erfgenamen kan tekenen (#).

In 1834 verkoopt Geertje Jansdochter Marrelweijk, eerder weduwe Jan Corneliszoon van Geijtenbeek, nu weduwe Geurt Gaasbeek, spinster in de Knopstraat onder Woudenberg, een daggeldershuis nr 209, erf en tuin in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 155, 156, aan Albertus Sterk te Scherpenzeel voor f 175.

Uit dit huwelijk:

1  Jantje Gaasbeek, geboren 19 april 1789 en gedoopt 3 mei 1789 te Scherpenzeel (get: de moeder zelve), overleden 3 mei 1875 te Woudenberg. Gehuwd op 12 februari 1836 te Scherpenzeel met Dirk Vlaanderen, wolkammer, arbeider, geboren 6 januari 1805 te Scherpenzeel, overleden 26 januari 1871 te Scherpenzeel

2  Hendrik Gaasbeek, geboren 17 april 1791 en gedoopt 1 mei 1791 te Scherpenzeel (get: de moeder zelve), begraven 19 juni 1794 te Woudenberg

3  Hermannus Gaasbeek, daghuurder, wolkammer, geboren 28 maart 1792 en gedoopt 15 april 1792 te Scherpenzeel, overleden 10 november 1865 te Woudenberg. Gehuwd op 3 augustus 1816 te Woudenberg met Jannetje Geitenbeek, geboren 1 mei 1794 en gedoopt 18 mei 1794 te Woudenberg, overleden 2 juni 1855 te Amersfoort

4  Maria Gaasbeek, spinster, geboren 16 maart 1793 en gedoopt 24 maart 1793 te Scherpenzeel, overleden 3 mei 1868 te Veenendaal. Gehuwd op 31 december 1825 te Veenendaal met Jan Slotboom, wever, spinner, gedoopt 1 februari 1767 te Veenendaal, overleden 15 januari 1833 te Veenendaal

5  Hendrik Gaasenbeek

6  Janna Gaasbeek, geboren 29 juni 1798 en gedoopt 15 juli 1798 te Scherpenzeel (get: de moeder), begraven 21 december 1809 te Scherpenzeel

7  Jan Gaasbeek, geboren 3 september 1799 en gedoopt 8 september 1799 te Woudenberg (get: Jannigje Gaasbeek), overleden (?) 17 juni 1802 te Woudenberg

8  Gerrit Gaasbeek, geboren 17 januari 1804 en gedoopt 5 februari 1804 te Woudenberg (get: Jacomijntje Diedenhoven), overleden 23 maart 1874 te Woudenberg. Gehuwd op 22 januari 1825 te Woudenberg met Aaltje van de Kuil, geboren 4 januari 1799 en gedoopt 20 januari 1799 te Scherpenzeel, overleden 17 december 1837 te Woudenberg. Gehuwd op 21 april 1838 te Woudenberg met Klara Wagensveld, geboren 20 februari 1803 en gedoopt 25 februari 1803 te Opheusden, overleden 23 januari 1840 te Woudenberg. Gehuwd op 4 november 1848 te Woudenberg met Jannetje van Zanten, geboren 5 november 1822 te Veenendaal, overleden 21 januari 1887 te Amersfoort

9  Johanna Gaasbeek, geboren 19 juni 1805 en gedoopt 7 juli 1805 te Woudenberg (get: de moeder), overleden 20 maart 1850 te Woudenberg. Gehuwd op 22 januari 1825 te Woudenberg met Gerrit van Kooten, geboren 2 januari 1798 en gedoopt 20 januari 17 te Woudenberg, overleden 17 augustus 1873 te Woudenberg


98  Aart Hendriksz de Groot, zoon van Hendrik Evertze de Groot en Machteltje Hendriks van Hilgum, gedoopt 13 december 1750 te Garderen (#), overleden 16 augustus 1803, begraven 20 augustus 1803 te Barneveld (#)

Gehuwd op 2 juni 1782 te Woudenberg (#) met

99  Teunisje Everts van Hoevelaken, dochter van Evert Wulferz van Hoevelaken en Geertie Willemsz van Barnevelt, gedoopt 18 september 1757 te Woudenberg (get: Teunissie Paulusz) (#), begraven 10 maart 1803 te Scherpenzeel

Aart Hendriksz de Groot hoort bij zijn overlijden in 1803 ’tot den Armen van Garderen’.

Uit dit huwelijk:

1  Mechteltje de Groot, geboren 30 maart 1783 en gedoopt 6 april 1783 te Woudenberg (get: Marritje Evertse)

2  Evert de Groot, geboren 15 mei 1785 en gedoopt 22 mei 1785 te Woudenberg (get: de moeder zelve), overleden 27 juni 1842 te Woudenberg

3  Hendrik de Groot, geboren 5 april 1787 en gedoopt 15 april 1787 te Woudenberg (get: Maartje Everts), begraven 9 december 1790 te Scherpenzeel

4  Geertje de Groot, geboren 10 oktober 1788 en gedoopt 2 november 1788 te Woudenberg (get: de ouders zelve), overleden 1788-1797

5  Hendrik de Groot, geboren 13 mei 1791 en gedoopt 22 mei 1791 te Woudenberg (get: Marrijtje Evertse)

6  Geertje de Groot


100  Willem Emans, zoon van Wouter Emans en Hendrikje van der Oosterkamp, gedoopt 14 augustus 1748 te Rhenen (#), begraven 21 februari 1801 te Wageningen (#)

Gehuwd op 15 september 1770 te Rhenen (#) met

101  Pieternella Vermeer, dochter van Hendrik Vermeer en Catharina Boers, gedoopt 27 maart 1746 te Amerongen (#), begraven 4 november 1786 te Rhenen (#). Gehuwd op 19 november 1769 te Rhenen met Willem van Veenendaal, overleden 1770

Uit dit huwelijk:

1  NN Emans, begraven 19 juli 1773 te Rhenen

2  Wouter Emans, gedoopt 16 april 1775 te Rhenen, overleden 6 augustus 1849 te Leersum. Ondertrouwd op 7 februari 1800 en gehuwd op 2 maart 1800 te Amerongen met Gerrigje van Soest, gedoopt 3 maart 1776 te Amerongen, overleden 23 december 1840 te Leersum

3  Hendrik Emans, gedoopt 22 februari 1778 te Rhenen, begraven 30 juli 1789 op het kerkhof te Rhenen

4  Peter Emans, gedoopt 5 september 1779 te Rhenen, begraven 8 oktober 1779 op het kerkhof te Rhenen

5  Hendrik Emans

6  Dirkje Emans, gedoopt 20 juni 1784 te Rhenen, overleden 30 maart 1860 te Rhenen


102  Jacobus van den Berg, daghuurder, zoon van Cornelis Jacobsz van den Berch en Jacoba Jans Geijtenbeek, gedoopt 11 oktober 1744 te De Bilt (#), overleden 6 maart 1822 te De Bilt (#)

Ondertrouwd op 8 mei 1778 te De Bilt (#) met

103  Jannigje van Doorn, turfvulster, dochter van Maria Hendriks van Doorn, gedoopt 20 juni 1756 te Doorn (#), overleden 11 juli 1826 te De Bilt (#)

Op 1 april 1785 wordt Jannigje van Doorn door de Ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt aangesteld als turfvulster ‘mits zij gehouden zal zijn alle getrouwheid in ’t vullen der Turf, zig te gedraagen zonder iemand gunst of wangunst daar in toe te brengen en voor ’t vullen van ijders Ton niet meer te genieten dan twee duijten samentlijk eene duijt van den Turfboer en eene duijt van de geene die de Turf in slaat, sullen de zij daar op aan kunde van onse Schout den Eed van Getrouwigheid moeten afleggen’. Vervolgens verklaren schout en schepenen van Oostbroek en de Bilt ‘dat Jannigje van Doorn, huisvrouw van Jacobus van den Bergh, den Eed van Getrouwheijd aan onze handen heeft gepreesteerd op den 30e Maij 1785’.

Op 20 september 1822 verklaart de schout van de gemeente de Bilt dat Jacobus van den Berg ‘geene roerende of onroerende goederen heeft nagelaten en dat de erfgenamen buiten staat zijn eenige kosten van vervolging te dragen’ (#). In het memorie van nalatenschap van Jannigje van Doorn verklaren haar erfgenamen dat tot de nalatenschap van Jannigje ‘geene roerende en onroerende goederen behoren’ (#).

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis van den Berg, gedoopt 4 april 1779 te De Bilt (get: Jannigje van den Hove), overleden 25 oktober 1853 te Beverwijk. Gehuwd met Catharina van Rijn, geboren 1770-1771 te Beverwijk, overleden 19 november 1847 te Beverwijk

2  Maria van den Berg, gedoopt 28 mei 1780 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden 13 mei 1818 te Utrecht. Gehuwd met Wijnand Stomp, gedoopt 1 september 1782 te Utrecht, overleden 27 april 1837 te Utrecht

3  Jacoba van den Berg, gedoopt 3 februari 1782 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden < 1795

4  Theunis van den Berg, gedoopt 27 april 1783 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden < 1795

5  Gerrigje van den Berg

6  Wijntje van den Berg, geboren 13 juli 1787 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden < 1795

7  Jan van den Berg, gedoopt 21 september 1788 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden 17 augustus 1848 te Jutphaas. Gehuwd op 1 mei 1816 te Utrecht met Johanna Klee, geboren 1788-1789 te Utrecht, overleden 8 juli 1831 te Jutphaas. Gehuwd op 1 februari 1832 te Jutphaas met Jacoba Helena Geerling, gedoopt 14 april 1793 te Oudewater, overleden 26 juni 1866 te Utrecht


104  Jasper Kool, mandenmaker, zoon van Maarten Jasperse Kool en Antonia Tukker, gedoopt 6 januari 1760 te Hei- en Boeikop (#), overleden 10 maart 1829 te Meerkerk (#)

Ondertrouwd 18 juni 1778 en gehuwd op 5 juli 1778 te Jutphaas (#) met

105  Geertruij van den Berg, dochter van Claas Janssen van den Berg en Engeltje Halboers, gedoopt 6 september 1750 te Vreeswijk (get: Annigje Terweij) (#), overleden 2 juni 1829 te Langerak (#)

Uit dit huwelijk:

1  Antonia Kool, gedoopt 12 september 1779 te Hei- en Boeikop

2  Nicolaas Kool

3  Engelina Kool, gedoopt 13 maart 1784 te Meerkerk, overleden 31 oktober 1867 te Schoonhoven (#). Gehuwd op 26 juni 1831 te Schoonhoven (#) met Wiggert Jansz Stout, zilversmid, gedoopt 31 maart 1785 te Ouderkerk aan den IJssel, overleden 5 november 1854 te Schoonhoven

4  Antonie Kool, gedoopt 10 september 1786 te Vianen

5  Jan Jacob Kool, gedoopt 18 september 1788 te Vianen

6  Jasper Kool, mandenmaker, gedoopt 8 april 1792 te Vianen, overleden 15 januari 1868 te Vianen (#). Gehuwd op 14 maart 1815 te Polsbroek met Aartje Stout, geboren 1778 te Cabauw, overleden 17 januari 1821 te Polsbroek-Noord. Gehuwd op 27 april 1823 te Meerkerk (#) met Metje Paerel, geboren 1779 te Sliedrecht, overleden 13 februari 1836 te Langerak. Gehuwd op 10 september 1836 (#) te Streefkerk met Willempje van den Herik, geboren 1789-1790 te Streefkerk, overleden 29 november 1867 te Vianen


106  Barent Massop, zoon van Dirk Massop en Jannigje Berents, gedoopt 25 april 1750 RK te Arnhem (get: Wighman Beerentse, Catharina Massop) (#), overleden 12 september 1815 te Vianen (#)

Gehuwd op 8 februari 1778 RK te Vianen (#) met

107  Johanna Citers, dochter van Hendrik Sweeren Sieters en Maria van de Wurff, gedoopt 12 mei 1753 RK te Vianen (get: Magtildis Boerboom) (#), overleden 17 juli 1817 te Vianen (#)

Zij wonen op de Kleine Dijk No 189 in Vianen met Hermanus Dusink, klompenmaker. Buurman is Willem Dilthy, timmerman (No 188).

Uit dit huwelijk:

1  Joanna Massop, dienstbode, gedoopt 18 april 1779 RK te Vianen, overleden 22 april 1823 te Vianen (#)

2  Maria Massop, gedoopt 13 december 1780 RK te Vianen, overleden 20 juni 1817 te Vreeswijk. Gehuwd op 27 april 1806 RK te Vianen met Wouter Goedgeluk, geboren 1757-1758 te Emmerich (D), overleden 14 januari 1818 te Vianen

3  Theodorus Massop, gedoopt 18 februari 1782 RK te Vianen, overleden 13 januari 1854 te Ruwiel. Gehuwd op 27 november 1808 te Portengen met Aaltje Versteeg, geboren 1776-1777, overleden 29 december 1854 te Ruwiel

4  Henricus Massop, gedoopt 23 februari 1784 RK te Vianen, overleden 17 februari 1845 te Loenersloot. Gehuwd op 11 november 1819 te Laagnieuwkoop met Wijntje Copier, gedoopt 15 mei 1790 te Utrecht, overleden 6 oktober 1865 te Loenersloot

5  Richarda (Rijkje) Massop, werkster, gedoopt 20 juni 1785 RK te Vianen, overleden 2 augustus 1843 te Vianen (#). Gehuwd op 25 februari 1813 te Vianen (#) met Johan Herman Hendrik Duzink, klompenmaker, geboren 24 mei 1778 te Ankum, overleden 3 februari 1829 te Vianen. Gehuwd op 29 december 1833 te Vianen met Antonius Binnenvelt, gedoopt 19 december 1767 RK te Vianen, overleden 15 april 1846 te Vianen

6  Gerardus Massop, gedoopt 16 juli 1787 RK te Vianen

7  Gerardus Massop, gedoopt 20 mei 1789 RK te Vianen

8  Gerrigje Massop


110  Willem Coppier, arbeider, zoon van Reijer Willemse Copier en Jannigje van Sinderen, gedoopt 20 oktober 1781 te Everdingen (#), overleden 27 januari 1848 te Vianen (#)

Ondertrouwd op 10 april 1804 en gehuwd op 1 mei 1804 voor het gerecht te Everdingen (#) met

111  Petronella van Loon, dochter van Pieter van Loon en Maagje de Stigter, gedoopt 19 januari 1783 te Hei- en Boeikop (#), overleden 4 december 1861 te Vianen (#)

Zij wonen in de Ganse Campen (1815-1817) en in de Tweede Westagterstraat No 437 (1820) te Vianen, in de Polder Bolgerij (1822 en 1829, zie volkstelling: #) en in 1845 in huis D482 (zie bevolkingsregister: #). Hun kleindochter Pieternella woont in 1845 bij hen in.

Uit dit huwelijk:

1  Reyn Coppier, geboren 4 augustus 1804 te Everdingen

2  Reyn Coppier, geboren 21 april 1806 te Everdingen, begraven 19 december 1806 te Everdingen

3  Maagje Coppier

4  Jannetje Coppier, geboren 7 juli 1810 te Vianen, overleden 6 april 1887 te Vianen (#). Gehuwd op 14 juli 1836 te Benschop met Arie Hazendonk, geboren 1804 te Hei- en Boeikop, overleden 27 februari 1853 te Vianen

5  Christina Coppier, geboren 24 januari 1813 te Vianen (#), overleden 16 februari 1881 te Vianen (#). Gehuwd op 26 juli 1835 te Vianen (#) met Pieter van den Bosch, voermansknecht, geboren 6 november 1809 en gedoopt 18 november 1809 te Lexmond, overleden 19 november 1840 te Vianen. Gehuwd op 20 augustus 1846 te Vianen (#) met Gerrit de Weijer, gedoopt 31 maart 1808 te Vianen, overleden 1 januari 1848 te Vianen

6  Reyer Coppier, arbeider, geboren 26 april 1815 te Vianen (#), overleden 13 februari 1900 te Vianen. Gehuwd op 6 juni 1844 (#) te Vianen met Catharina Willemina van Burk, geboren 12 juli 1822 te Buren, overleden 21 augustus 1903 te Vianen

7  Antonia Coppier, geboren 14 december 1817 te Vianen (#), overleden 2 mei 1895 te Vianen

8  Wijntje Coppier, geboren 19 april 1820 te Vianen (#), overleden 20 september 1873 te Vianen

9  Pieter Coppier, geboren 15 oktober 1822 te Vianen (#), overleden 7 juni 1847 te Vianen

10  Christiaan Coppier, geboren 29 oktober 1824 te Vianen, overleden 2 november 1824 te Vianen

11  Christiaan Coppier, arbeider, geboren 11 januari 1828 te Vianen (#), overleden 14 juni 1904 te Vianen. Gehuwd op 13 mei 1859 te Vianen (#) met Adriana Lakerveld, dienstbode, geboren 27 november 1831 te Vianen, overleden 29 december 1903 te Vianen


112  Hendrik Dirkse Kuus, zoon van Derck Theunisse Kuus en Breunisje Peterze, gedoopt 25 maart 1749 te Lunteren (#), begraven 14 april 1808 te Leusden (#)

Ondertrouwd 2 januari 1789 en gehuwd op 25 januari 1789 te Woudenberg (#) met

113 Jannigje Barten van Lunteren, landbouwster, dochter van Bart Teunisse van Lunteren en Neeltje Jans van Geitenbeek, gedoopt 20 november 1761 te Renswoude (#), overleden 16 maart 1839 te Scherpenzeel (#)

Op 16 oktober 1789 is te Leusden een akte van indemniteit opgesteld voor Jannitje Bartsen, ingekomen van Renswoude en vertrokken naar de provincie Utrecht. Zij is te Renswoude geboren, dochter van het echtpaart Bart Teunisse en Neeltje Janse. “Dit is d’acte van de vrouw en man Keus”.

Uit dit huwelijk:

1  Dirk Kuus, geboren 30 maart 1790 te Leusden en gedoopt 9 mei 1790 te Woudenberg (get: Janna Kuus), overleden 25 december 1853 te De Bilt. Gehuwd op 8 september 1830 te Utrecht met Margarita Jannitje van Dijk, gedoopt 21 september 1794 te Rhenen, overleden 21 oktober 1870 te De Bilt

2  Neeltje Kuus, geboren 2 juli 1791 te Leusden en gedoopt 17 juli 1791 te Woudenberg (get: Ida Barten), overleden 20 maart 1850 te Scherpenzeel. Gehuwd op 23 mei 1812 te Woudenberg met Klaas Heikamp, geboren 1784 te Scherpenzeel, overleden 22 november 1858 te Scherpenzeel

3  NN Kuus, begraven 10 juni 1793 te Woudenberg

4  Breunisje Kuus, geboren 29 juli 1794 te Leusden en gedoopt 3 augustus 1794 te Woudenberg (get: Janna Kuus), overleden 12 december 1876 te Amersfoort. Gehuwd op 5 januari 1831 te Leusden met Hendrik Horresveld, geboren 1790 te Leusden, overleden 22 februari 1871 te Leusden

5  Bart Kuus

6  Janna Kuus, gedoopt 12 mei 1799 te Amersfoort, overleden 14 maart 1876 te Leusden. Gehuwd op 18 november 1826 te Woudenberg met Lammert Buurman, gedoopt 4 februari 1801 te Leersum, overleden 13 oktober 1848 te Woudenberg

7  Willempje Kuus, gedoopt 26 april 1801 te Amersfoort, overleden 20 augustus 1883 te Amersfoort. Gehuwd op 15 juni 1831 te De Bilt met Harmen Gijsberts Klok, geboren 1 november 1802 te Ede, overleden 3 juni 1861 te Amersfoort

8  Gijsbert Kuus, gedoopt 10 juli 1803 te Leusden


114  Bart van Dijk, landbouwer, zoon van Cornelis van Dijk en Geertruij Grootveld, gedoopt 16 juni 1765 te Maartensdijk (get: Maria van Dijk) (#), overleden 31 augustus 1834 te De Bilt (#)

Ondertrouwd op 13 augustus 1791 en gehuwd op 28 augustus 1791 te Maartensdijk (#) met

115  Hendrikje Beerschoten, dochter van Hendrik van Beerschoten en Gerrigje van Dijk, gedoopt 11 februari 1760 te De Vuursche (get: Hendrikje Beerschoten) (#), begraven 14 september 1804 te Maartensdijk (#). Gehuwd op 7 december 1783 te De Vuursche met Roelof Dirkse van de Middag, gedoopt 9 juli 1752 te De Vuursche, begraven 23 oktober 1789 te Maartensdijk

Op 1 oktober 1785 sluiten Hendrikje van Beerschoten en haar toenmalige echtgenoot Roelof Dirkse van de Middag een huurovereenkomst voor een ‘huizinge cum annex en hofstede met landerijen groot 10 mergen’ genaamd De Middag en Groote Vogelaar. Daarnaast huren zij een ‘hofstede met schapenhok en landerijen, waar voorheen een huis heeft gestaan’ genaamd Drogesteijn (#). Op 19 augustus 1797 wordt dezelfde overeenkomst nogmaals gesloten maar nu met Bart van Dijk (#). Bart van Dijk verlengt het huurcontract op 17 april 1804 (#)

In december 1834 laten de erfgenamen van Bart van Dijk het memorie der nalatenschap opstellen waarin zij verklaren ‘dat door het overlijden geen fidei commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is, en dat door niemand, buiten de ondergeteekenden, iets uit deze nalatenschap wordt genoten’ (#).

Uit dit huwelijk:

1  Geertrui van Dijk, geboren 12 januari 1792 en gedoopt 15 januari 1792 te Maartensdijk (get: Geertrui Grootveld), begraven 8 april 1793 te Maartensdijk

2  Cornelis van Dijk, geboren 28 mei 1794 en gedoopt 1 juni 1794 te Maartensdijk (get: Geertrui Grootveld), begraven 15 februari 1799 te Maartensdijk

3  Hendrik van Dijk, geboren 17 april 1796 en gedoopt 24 april 1796 te Maartensdijk (get: Maria Roelen), overleden 1 december 1869 te Maartensdijk. Gehuwd op 24 maart 1824 te Maartensdijk met Kornelia van Voorst, geboren 27 september 1796 en gedoopt 9 oktober 1796 te Maartensdijk, overleden 17 juli 1870 te Maartensdijk

4  Roelof van Dijk, winkelier, geboren 1797 te Maartensdijk, overleden 22 januari 1881 te De Bilt. Gehuwd op 20 april 1830 te De Bilt met Gerritje van Manen, geboren 21 juli 1798 te Scherpenzeel, overleden 18 december 1863 te De Bilt

5  Geertrui van Dijk, geboren 31 december 1798 en gedoopt 6 januari 1799 te Maartensdijk (get: Maria Dirkze), begraven 24 juni 1799 te Maartensdijk

6  Geertrui van Dijk

7  Kornelia van Dijk, geboren 1 januari 1802 en gedoopt 10 januari 1802 te Maartensdijk (get: Maria Dirkze), overleden 10 maart 1875 te Maartensdijk. Gehuwd op 7 november 1827 te De Bilt met Willem Floor, gedoopt 14 september 1800 te Blauwkapel, overleden 28 september 1882 te Maartensdijk

8  Jannigje van Dijk, geboren 25 februari 1804 en gedoop 4 maart 1804 te Maartensdijk (get: Maria Roele), overleden 22 maart 1844 te De Bilt. Gehuwd op 17 februari 1826 te De Bilt met Hermanus Zwaan, geboren 8 augustus 1799 en gedoopt 11 augustus 1799 te Lexmond, overleden 24 februari 1883 te Maartensdijk


116  Lambert Elbertsen, zoon van (?) Elbert Petersen en Rikje Morren, geboren ca. 1755, overleden 23 augustus 1806 te Voorthuizen (#)

Ondertrouwd op 28 september 1781 en gehuwd op 21 oktober 1781 te Nijkerk (#) met

117  Marritje Jans, daggeldster, dochter van Jan Evertsz en Marritje Cornelis, gedoopt 9 april 1758 te Barneveld (#), overleden 9 mei 1828 te Hoevelaken (#)

Uit dit huwelijk:

1  Elbert Lammertse, geboren 10 maart 1783 en gedoopt 12 maart 1783 te Voorthuizen (get: Aaltje Cornelis), overleden 25 april 1785 te Voorthuizen

2  Marritje Lammertse, geboren 12 augustus 1784 en gedoopt 15 augustus 1784 te Voorthuizen (get: Grietje Elberts)

3  Elbert Lammertse, geboren 7 februari 1786 en gedoopt 12 februari 1786 te Voorthuizen, overleden 10 maart 1786 te Voorthuizen

4  Elbert Lammertse, geboren 12 mei 1787 en gedoopt 17 mei 1787 te Voorthuizen (get: Rikje Jans), overleden 15 november 1789 te Voorthuizen

5  Jan Lammertse, geboren 27 november 1790 en gedoopt 5 december 1790 te Voorthuizen, overleden 4 augustus 1792 te Voorthuizen

6  Elbert Lammertse, geboren 13 november 1792 en gedoopt 18 november 1792 te Voorthuizen, overleden 13 december 1866 te Soest. Gehuwd met Aaltje Rijks van der Hoeven, geboren 1785-1786 te Putten, overleden 10 maart 1867 te Soest

7  Rikje Lammertse, dienstmeid, geboren 30 maart 1794 en gedoopt 19 april 1794 te Voorthuizen, overleden 8 juli 1834 te Renswoude. Gehuwd op 3 mei 1826 te Hoevelaken met Gerrit van den Burg, tuinknecht, geboren 13 december 1802 te Hoevelaken

8   Jan Lammertse

9  Gerrit Elbersen, schaapsherder te Soest, geboren 8 oktober 1800 en gedoopt 26 oktober 1800 te Voorthuizen. Gehuwd op 22 februari 1829 te Soest met Margaretha van ’t Klooster, werkster te Utrecht, gedoopt 24 januari 1810 RK te Soest, overleden 13 november 1897 te Soest


118  Jan Cornelisse van Ee, zoon van Cornelis Rijkse van Ee en Maagje Gerrits, gedoopt 24 december 1741 te Maartensdijk (get: Aaltje Dirkse) (#), overleden november 1812 te Westbroek (#)

Gehuwd op 18 juli 1773 te Westbroek (#) met

119  Willemijntje Cornelisse (Mijntje) Snellenbergh, dochter van Cornelis Bastiaan van Snellenberg en Lijsbeth Jans van Sporenburgh, gedoopt 22 december 1754 te Westbroek (get: Willemijntje) (#), overleden 30 april 1829 te Maarsseveen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Kornelis van Ee, gedoopt 4 september 1774 te Maartensdijk (get: Lijsje Jans van Sporenburg), overleden 4 juni 1851 te Westbroek. Gehuwd op 4 maart 1798 te Tienhoven met Jannetje Johannesse Pot, gedoopt 10 februari 1765 te Tienhoven, begraven 5 april 1805 te Tienhoven. Gehuwd op 13 oktober 1805 te Tienhoven met Aartje Schouten, gedoopt 15 november 1772 te Tienhoven, overleden 15 januari 1839 te Westbroek

2  Lijsje van Ee, gedoopt 19 mei 1776 te Westbroek (get: Lijsje Snellenberg), overleden 27 oktober 1860 te Achttienhoven. Gehuwd op 13 mei 1798 te Blauwkapel met Teunis Gerritsen Verbeek, geboren 1765-1766, overleden 12 februari 1840 te Maartensdijk

3  Willem van Ee, gedoopt 28 maart 1779 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst)

4  Maaijgje van Ee, gedoopt 6 augustus 1780 te Westbroek (get: Lijsje Jans Sporenburg), overleden 6 augustus 1849 te Maarsseveen. Gehuwd met Zeger Schouten, geboren 1774-1775, overleden 20 mei 1847 te Maarsseveen

5  Willem van Ee, geboren 22 januari 1782 en gedoopt 27 januari 1782 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst)

6  Cornelis van Ee, geboren 17 augustus 1783 en gedoopt 24 augustus 1783 te Westbroek (get: Lijsje Jans Sporenburg), overleden 13 januari 1836 te Westbroek. Gehuwd op 3 augustus 1826 te Westbroek met Elisabeth Overeem, gedoopt 3 juli 1774 te Driebergen, overleden 15 januari 1839 te Westbroek

7  Hendrik van Ee, geboren 8 november 1784 en gedoopt 14 november 1784 te Westbroek (get: Lijsje Janse van Sporenburg), overleden 13 september 1847 te Kockengen. Gehuwd op 1 augustus 1811 te Ter Aa met Christina van Beek, geboren 1779-1780, overleden 22 september 1841 te Kockengen. Gehuwd op 2 februari 1845 te Kockengen met Willempje Hogendoorn, geboren 7 september 1816 te Woerden, overleden 15 februari 1886 te Ruwiel

8  Aaltje van Ee, geboren 31 maart 1786 en gedoopt 2 april 1786 te Westbroek (get: Lijsje Sporenburg)

9  Aaltje van Ee, geboren 18 november 1787 te Westbroek (get: Lijsje Sporenburg), begraven 1 april 1788 te Westbroek

10  Johannes van Ee, gedoopt 25 januari 1789 te Westbroek (get: Lijsje Jansze Sporenburg)

11  Jan van Ee, geboren 12 februari 1791 en gedoopt 13 februari 1791 te Westbroek (get: Johanna Snellenberg), overleden 24 januari 1823 te Westbroek

12  Jannigje van Ee, geboren 13 december 1792 en gedoopt 16 december 1792 te Westbroek (get: Johanna Snellenberg), overleden 4 maart 1867 te Westbroek. Gehuwd op 12 maart 1815 te Breukelen-Nijenrode met Paulus van Rijn, geboren 1791-1792 te Breukelen, overleden 1 augustus 1832 te Westbroek

13  Willemijntje van Ee

14  Willem van Ee, geboren 8 december 1799 en gedoopt 15 december 1799 te Westbroek (get: Lijsje Janse Sporenburg), overleden 18 mei 1839 te Achttienhoven. Gehuwd op 6 december 1822 te Achttienhoven met Jannigje van Es, gedoopt 5 november 1797 te Overlangbroek, overleden 24 januari 1853 te De Vuursche