Kwartierstaat Brouwer – Generatie 5

Generatie 4 <   Namenlijst   > Generatie 6


16  Jillis Brouwer, koperslager, blikslager, smid, schilder, zoon van Coenraad Pieters Brouwer en Maria van der Kleij, geboren 16 december 1843 te Utrecht (#), overleden 1 september 1917 te Utrecht (#/#), begraven 5 september 1917 op het RK kerkhof te Utrecht

Gehuwd op 30 januari 1867 te Utrecht (#/#/#) met

17  Alida Johanna Houtkamp, naaister, dochter van Adrianus Houtkamp en Maria Elisabetta Verhoeven, geboren 6 september 1829 te Utrecht (#), overleden 22 februari 1906 te Utrecht (#)

Jillis groeit op in Wijk C in Utrecht. Deze wijk is in die tijd de armste wijk van de stad en bestaat uit zeer kleine huisjes. In 1849 wordt de stad getroffen door een cholera epidemie. De epidemie maakt veel slachtoffers in de stad. In Wijk C waar veel mensen in ongezonde omstandigheden boven op elkaar wonen, kan de ziekte gemakkelijk om zich heen grijpen. Jillis verliest zijn vader en broertje Willem. Na het overlijden van zijn moeder, in 1858, komt Jillis samen met zijn jongste broertje Arjen terecht in het Rooms Katholiek Oude Mannen en Weeshuis aan de Donkerstraat in Utrecht (zie foto rechts). In 1863 is hij ingeschreven in het militieregister te Utrecht. Hij wordt vrijgesteld van de dienstplicht vanwege broederdienst (#). Jillis verlaat op 4 juni 1865 het weeshuis als blikslager en vertrekt naar Kamerik. Twee maanden later, op 14 augustus 1865 verhuist hij naar Zuilen om een half jaar later weer terug te keren in Utrecht. Hij gaat werken als smidsknecht bij de smid Frans Flantua op de Nauwe Watersteeg 510 in Utrecht. Hij woont daar ook in (#).

Alida groeit verder op in het Rooms-Katholiek Weeshuis aan de Minrebroederstraat. Als Alida het weeshuis verlaat, gaat ze werken als naaister op de Korte Viesteeg 719 en woont daar ook. Volgens de overlevering is Alida verlooft met Pieter Coenraad, broer van Jillis. Als Pieter Coenraad naar Nederland-Indië vertrekt, trouwte ze met diens broer Jillis.

Jillis en Alida gaan na hun huwelijk wonen aan de Koestraat 483 in Wijk C. Jillis werkt aanvankelijk nog als smid, maar begint rond 1872 voor zichzelf als schilder. Rond 1880 woont het gezin nog kort op de Koningstraat 25, voorheen ’t Zand waar Jillis is geboren en zijn jeugd heeft doorgebracht. Op 2 augustus 1881 verhuizen ze naar de Lange Smeestraat 25. In 1884 verlaat hun dochter Alida het huis om als dienstbode te gaan werken en wonen bij Gerrit Willem Gutterink op de Korte Nieuwstraat. Vervolgens verhuizen ze meerdere keren in korte tijd. Op 17 juli 1885 verhuizen ze naar het Abstederzandpad 97 en ruim een jaar later, op 17 november 1886 naar de Groenstraat 43. Daar wonen ze tot 17 maart 1890. Jillis’ zoon Jillis Adrianus helpt zijn vader bij zijn werkzaamheden als huisschilder.

Ze verhuizen terug naar het Abstederzandpad, ofwel Abstederdijk (zoals het vanaf 1893 heet, zie foto boven). Ze gaan wonen op de Abstederdijk 117. In 1899 verlaat hun zoon Jillis Adrianus het ouderlijk huis. In 1906 overlijdt Alida op 76-jarige leeftijd. Jillis gaat een maand na het overlijden inwonen bij zijn zoon Jillis Adrianus en diens gezin aan de Hazelaarstraat 85 (#). Op 11 april 1910 verhuist Jillis naar het Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedengesticht aan de Maliesingel 77 (foto rechts). Daar overlijdt hij in 1917 op 73-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1  Alida Johanna Sophia Brouwer, geboren 5 december 1867 te Utrecht (#), overleden 14 februari 1920 te Utrecht (#/#), begraven 17 februari 1920 op het RK kerkhof te Utrecht. Gehuwd op 28 april 1909 te Utrecht (#/#) met Pieter Vermeulen, meubelmaker, geboren 16 februari 1867 te Arnhem, overleden 2 maart 1936 te Utrecht (#)

2  Johanna Maria Brouwer, geboren 20 november 1870 te Utrecht (#), overleden 13 mei 1871 te Utrecht (#)

3  Jillis Adrianus Brouwer


18  Dirk van Vessum, stoomwasser, bleker, zoon van Hendricus van Vessem en Maria Elisabeth Gubbels, geboren 20 november 1847 te Heemstede (#), overleden 24 februari 1931 te Utrecht (#)

Gehuwd op 15 mei 1872 te Heemstede (#/#) met

19  Maartje Nunnink, blekersdienstbode, dochter van Gerrit Nunnink en Guurtje Blank, geboren 29 augustus 1843 te Assendelft (#), overleden 13 september 1927 te Utrecht (#)

Dirk is geboren in Heemstede maar verhuist tijdens zijn jeugd naar Bennenbroek. Dirk heeft nooit leren schrijven. In 1866 wordt hij ingeschreven voor de lichting van het jaar 1867 van de Nationale Militie, maar hij wordt vrijgesteld van dienst ‘uit hoofde van gemis der gevorderde lengte’. Hij gaat werken als blekerknecht. Daarbij leert hij Maartje Nunnink kennen, die daar werkt als blekerdienstbode, en inwoont bij Dirk en zijn moeder.

Dirk en Maartje gaan aanvankelijk in Hillegom wonen, maar verhuizen in 1875 alweer naar Heemstede. Op 5 april 1893 verhuist het gehele gezin naar Oudenrijn, naar huis nummer 1i. Dirk werkt daar als klerenbleker of ‘stoomwasscher’, zie bevolkingsregister (#). Als alle kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten, verhuizen Dirk en Maartje op 19 juli 1901 naar Utrecht, naar de Van den Boschstraat 18 in de wijk Lombok. De daaropvolgende jaren verhuizen ze maar liefst zeven keer binnen Utrecht. In 1903 verhuizen ze naar de Daendelstraat 27, in 1906 naar de Van den Boschstraat 28, in 1908 naar de Bankastraat 5, op 7 februari 1910 naar de Mariastraat 9, op 28 februari 1918 naar Achter Clarenburg 27, op 18 februari 1919 naar de Zakkendragerssteeg 17bis en op 1 december 1920 naar de Zakkendragerssteeg 15. Na het overlijden van Maartje, verlaat Dirk op 21 december 1927 zijn huis op de Zakkendragerssteeg en trekt in bij zijn dochter Geertruida en haar man Jillis Brouwer op de Catharijnesteeg.

Uit dit huwelijk:

1  Hendrikus Theodorus van Vessum, musicus, geboren 31 mei 1872 te Hillegom, overleden 2 augustus 1954 te Utrecht. Gehuwd op 4 september 1895 te Utrecht met Bertha van der Kleij, geboren 20 januari 1871 te Utrecht, overleden 27 augustus 1919 te Utrecht. Gehuwd op 7 januari 1920 te Utrecht met Maria Catharina Langenberg, geboren 20 februari 1885 te Bergen op Zoom, overleden 13 maart 1957 te Utrecht

2  Gerardus Leonardus van Vessum, geboren 26 juli 1873 te Heemstede, overleden 13 april 1874 te Heemstede

3  Geertruida Elisabeth van Vessum

4  Theodorus Leonardus van Vessum, geboren 17 februari 1877 te Heemstede, overleden 26 april 1878 te Heemstede

5  Elisabeth Johanna van Vessum, geboren 18 februari 1879 te Heemstede, overleden 8 juli 1951 te Utrecht (#), begraven 12 juli 1951 op het RK kerkhof te Utrecht. Gehuwd op 23 mei 1900 te Utrecht (#) met Petrus Jacobus de Coo, machinist, geboren 16 september 1875 te Utrecht, overleden 24 december 1951 te Utrecht, begraven 28 december 1951 op het RK kerkhof te Utrecht (#)


20  Jan van Heerden, militair, stalknecht, metselaar, stucadoor, zoon van Johannes van Heerden en Johanna Wilhemina Dons, geboren 15 maart 1852 te Utrecht (#), overleden 10 januari 1923 te Haarlem (#)

Gehuwd op 21 augustus 1878 te Haarlem (#/#/#) met

21  Maartje Koning, dochter van Arend Koning en Trijntje Keur, geboren 21 september 1854 te Zandvoort (#), overleden 17 januari 1935 te Haarlem (#)

Jan groeit op in Utrecht. De eerste drie jaar van zijn leven wonen ze aan het Nicolaikerkhof, daarna aan de Spinderspoort. De laatste jaren van zijn jeugd, vanaf 1866, wonen ze aan het Lange Roozendaal. Op 13 oktober 1870 vertrekt Jan naar Haarlem, mogelijk om daar zijn dienstplicht te vervullen. Maartje wordt geboren in Zandvoort, maar groeit op in Haarlem. Mogelijk dat Jan en Maartje elkaar in Haarlem hebben ontmoet. Jan is in 1872 ingeschreven in het Militieregister maar vrijgesteld van militaire dienst omdat hij al militair is (#). 

Na hun huwelijk gaan ze wonen aan de Cousebantlaan 14 in Haarlem. Jan gaat werkt eerst als stalknecht en later als stucadoor. Twee jaar later, in 1880, verhuizen ze naar de Bakkumstraat 20. In 1888 verhuizen ze naar de Lange Annastraat 12e en in 1891 naar de Vogelkoopsteeg 6. In 1923 wonen Jan en Maartje op de Gasthuisvest 47 in Haarlem, waar ze beiden overlijden.

In januari 1885 is Jan van Heerden veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf en 5 gulden boete voor het, op 1 december 1884, zich ‘in kennelijken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevinden, en het plegen van geweldadigheden tegen eenen bedrevene beambte onder het waarnemen van zijnen dienst’. Op 1 december 1884 liepen Jan van Heerden en Willem Koning ‘gezamentlijk en in eeniging van elkander in de Wijde Appelaarsteeg te Haarlem den agent van politie Albertus Klerk, die aldaar in de waarneming van zijn bediening was, moedwillig hebben aangeslagen en gestompt geschopt en getrapt en de zij in bovengenoemde namiddag zich hebben bevonden in de Lange Begijnenstraat te Haarlem in staat van dronkenschap kennelijk aan hun zwaaijenden en waggelenden gang en rieken naar den sterken drank’ (#).

Uit dit huwelijk:

1  Maria Catharina Johanna van Heerden, geboren 15 maart 1874 te Haarlem, overleden 2 mei 1956 te Haarlem. Gehuwd op 6 december 1893 te Haarlem met Hendrik Soellaart, timmernan, geboren 22 maart 1870 te Haarlem, overleden 21 april 1909 te Schoten. Gehuwd op 13 januari 1915 te Haarlem met Antoon Müller, stucadoor, geboren 16 maart 1875 te Haarlem, overleden 30 november 1945 te Haarlem

2  Jansje van Heerden, geboren 4 juni 1876 te Haarlem, overleden 31 mei 1931 te Haarlem. Gehuwd op 27 april 1898 te Leiden met Bastiaan van Leeuwen, handelsreiziger, geboren 16 april 1874  te Alkemade, overleden 10 juni 1924 te Leiden

3  Arend van Heerden, polderwerker, geboren 31 augustus 1878 te Haarlem, overleden 12 februari 1943 te Breda. Gehuwd op 6 oktober 1909 te Amsterdam met Petronella van Halteren, geboren 4 december 1880 te Dongen, overleden 13 december 1957 te Etten-Leur

4  Cornelis Johannes van Heerden

5  Leendert van Heerden, geboren 4 januari 1883 te Haarlem, overleden 20 mei 1960 te Bordeaux (F)

6  Mietje van Heerden, geboren 12 juli 1885 te Haarlem, overleden 7 mei 1888 te Haarlem

7  Mina Catharina van Heerden, geboren 10 juli 1887 te Haarlem, overleden 7 oktober 1887 te Haarlem

8  Jan van Heerden, stucadoor, geboren 13 januari 1889 te Haarlem, overleden 15 december 1960 te Haarlem. Gehuwd op 25 augustus 1920 te Haarlem (#) met Elisabeth Florusse, geboren 20 mei 1896 te Vlissingen

9  Volkert van Heerden, werkman, geboren 27 mei 1891 te Haarlem. Gehuwd op 17 juni 1914 te Haarlem (#) met Maria Cornelia Bijster, geboren 13 september 1892 te Haarlem

10  Adriana van Heerden, geboren 21 juni 1894 te Haarlem. Gehuwd op 10 juni 1914 (#) en gescheiden op 13 september 1917 te Haarlem met Wijnand Versteeg, machinedrijver, geboren 7 oktober 1891 te Jutphaas. Gehuwd op 23 augustus 1922 te Haarlem (#) met Jacob van Duijn, grondwerker, geboren 21 juli 1888 te Zandvoort, overleden 27 december 1949 te Haarlem

11  Pieter van Heerden, marktkoopman, geboren 26 februari 1897 te Haarlem, overleden 25 februari 1955 te Haarlem. Gehuwd op 22 september 1920 met (#) en gescheiden op 21 juli 1925 te Haarlem van Lena Anna Stevens, geboren 11 oktober 1899 te Rotterdam, overleden 9 juli 1959 te Haarlem. Gehuwd op 28 augustus 1929 te Haarlem met Katharine Ott, geboren 29 juli 1905 te Ruhrort (D), overleden 23 oktober 1939 te Nieuwveen. Gehuwd met Francisca Berendina Lammegina Smit, geboren 1908 te Amsterdam

12  Willem van Heerden, geboren 27 oktober 1899 te Haarlem, overleden 4 december 1899 te Haarlem


22  Cornelis van Meeteren, smid, draaier, spoorwegbeambte, zoon van Johannes van Meeteren en Barbara Thomasse, geboren 2 juni 1855 te Amersfoort (#), overleden 2 oktober 1933 te Baarn (#). Gehuwd op 24 november 1926 te Baarn met Johanna Beke, geboren 30 januari 1874 te IJsselstein, overleden 2 augustus 1955 te Stoutenburg

Gehuwd op 4 november 1885 te Utrecht (#) met

23  Helena de Haart, dochter van Pieternella Wilhemina de Haart, geboren 12 juni 1850 te Utrecht (#), overleden 25 september 1925 te Utrecht (#)

Cornelis wordt Rooms Katholiek opgevoed en groeit op in de Slijkstraat in Amersfoort. In 1874 wordt Cornelis ingeschreven voor de lichting van 1875 van de Nationale Militie, maar vervolgens vrijgesteld uit hoofde van ’te klein te zijn’. Hij is 1,485 meter en heeft lichtbruin haar (#). Hij gaat wonen in Soest en later in Leusden. Op 16 april 1881 verhuist hij naar de Wijde Watersteeg 12 in Wijk C in Utrecht. Hij gaat daar werken als moerenmaker bij de firma Heukelom & Verweij. Op 16 juli 1883 treedt Cornelis in losse dienst als voorslager bij de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij voor 1,20 gulden daggeld. Van 23 augustus 1883 tot 11 januari 1884 woont hij samen met enkele collega’s op de Schutstraat 11 in Utrecht. Van 11 januari 1884 tot 25 september 1885 woont Cornelis op de Haverstraat 23. Daarna verhuist hij naar het Sterrenhof 9boven.

Lena wordt geboren als buitenechtelijk kind van Pieternella Wilhelmina de Haart. Haar vader is niet bekend. Mogelijk is dit Jacobus Bijdevier (1827-1914), omdat hij op dat moment op het hetzelfde adres woont als Pieternella. Hiervoor is echter geen bewijs. Lena wordt niet opgevoed door haar moeder, maar door de baker Cornelia van Nieuwenhuijzen-Hutjes. Ze woont bij haar en haar twee dochters aan de Bakkerspoort. Op 19 februari 1874 verhuist Lena naar de Froijestraat B292, waar ze werkt als dienstbode. Ze woont en werkt vervolgens enige tijd in Antwerpen, om op 1 oktober 1885 terug te keren naar Utrecht, naar de Moreelselaan 19.

Op 20 december 1888 verhuizen ze van het Sterrenhof naar de Walsteeg 18 in Utrecht. Nog geen jaar later, op 10 oktober 1889, verhuizen ze naar de Dorstige Hartsteeg (Dorstige Harthof) 37. De jaren daarop volgen nog enkele verhuizingen, op 1 september 1891 naar de Mariaplaats 47, op 30 december 1891 naar de Annastraat 6, op 8 maart 1892 naar Buurkerkhof 1 en op 28 september 1892 naar Buurkerkhof 3 (zie foto links). Hun adres wordt op 6 januari 1906 gewijzigd van Buurkerkhof 3 naar 3e Buurkerksteeg 1. Ze krijgen dan ook telefoon met nummer 257. In 1906 bevalt hun inwonende dochter Barbara Helena van een buitenechtelijke dochter.

Tussen 1909 en 1913 verhuizen ze nogmaals vier keer. Op 14 oktober 1909 verhuizen naar Achter Clarenburg 5. Als het dochter Barbara in 1910 trouwt met Martinus Schoots, trekt haar man bij hun in. Op 20 juli 1911 vertrekken dochter en schoonzoon naar Amersfoort en blijven Cornelis en Lena achter. Ze verhuizen op 5 juni 1912 naar het Sterrenhof 10, op 30 novmember 1912 naar de Vleutenscheweg 99 en op 18 februari 1913 naar de Leerstraat 11.

In 15 oktober 1890 komt Cornelis in vaste dienst bij de Nederlandse Spoorwegen als draadsnijder . Daar blijft hij tot zijn penioen in 1920. Gedurende zijn 30-jarig dienstverband stijgt zijn salaris 12 cent per uur naar 49 cent per uur. Dat gebeurt in verschillende stappen, van oorspronkelijk 12 cent (15 oktober 1890), 13 cent (27 juni 1897), 14 cent (27 augustus 1903), 15 cent (26 september 1907), 16 cent (1 april 1909), 17 cent (28 maart 1912), 18 cent (1 oktober 1914), 21 cent (30 september 1915) en 49 cent (27 april 1919). Vanaf 30 september 1915 krijgt Cornelis een jaarlijkse toelage van 5, 34 gulden uit het pensioenfonds. Op 1 oktober 1920 krijgt hij eervol ontslag met toekenning van pensioen van 289 gulden wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Als Cornelis met pensioen gaat in 1920, verhuizen ze naar Zeist. Vier jaar later keren ze al weer terug naar Utrecht, ze gaan wonen in de Kogelstraat 5, alwaar Helena in 1925 overlijdt.

Op 30 juli 1926 wordt de memorie van aangifte ter berekening van het recht van successie opgesteld op de nalatenschap van Helena de Haart. Daarin is verwezen naar het testament van 10 maart 1920 opgesteld voor notaris Sivane (#). Daarin is haar echtgenoot Cornelis van Meeteren enig erfgenaam indien zij overlijdt zonder wettige afstammelingen achter te laten. In geval er wel wettige afstammelingen zijn, dan is haar echtgenoot legataris van het vruchtgebruik. Voorzover niet in strijd met bovenstaande beschikkingen, benoemt zij tot enige erfgenamen haar kleinkinderen Barbara Margaretha Schoots en Constantia Helena Barbara Schoots waarbij zij haar schoonzoon Marinus Schoots uitsluit. De nalatenschap omvat de helft van de algehele gemeenschap van goederen tussen Cornelis van Meeteren en Helena de Haart, welke omvat aan actief f 2560,64 en het huis met plaatsje en straat aan de Kogelstraat 5 te Utrecht.

Cornelis hertrouwt in 1926 met Johanna Beke. Ze gaan wonen op de Johannalaan 29 in Baarn, alwaar Cornelis in 1933 overlijdt.

Uit dit huwelijk:

1  Barbara Helena van Meeteren

2  Cornelis Johannes van Meeteren, geboren 21 april 1894 te Utrecht, overleden 12 mei 1895 te Utrecht


24  Geurt Gaasbeek, boerenknecht, dagloner, zoon van Hendrik Gaasenbeek en Geertje de Groot, geboren 5 oktober 1829 te Woudenberg (#), overleden 7 november 1907 te De Bilt (#)

Gehuwd op 31 oktober 1856 te De Bilt (#/#) met

25  Willemijntje Emans, boerenmeid, dochter van Hendrik Emans en Gerrigje van der Berg, geboren 12 september 1822 te De Bilt (#), overleden 10 december 1891 te De Bilt (#)

Geurt groeit op in Woudenberg. Hij gaat waarschijnlijk niet naar school, want hij leert niet schrijven. Willemijntje groeit op in De Bilt. In 1848 wordt Geurt ingeschreven voor de Nationale Militie. In 1849 wordt hij hiervoor vrijgesteld uit hoofde van ‘ligchaamsbgebreken’. Zijn signalement luidt dan: lengte 1 el 5 palmen 9 duim (= ca 159 cm), aangezigt plat, voorhoofd smal, oogen grijs, neus plat, mond ordinair, kin plat, haar bruin, wenkbrauwen idem, merkbare teekenen pokdalig’.

Geurt vertrekt naar De Bilt in 1850 (#). Het is waarschijnlijk dat Geurt en Willemijntje elkaar daar in het boerenleven tegenkomen. Na hun huwelijk gaat ze wonen in De Bilt. In 1861 wordt het gezin mogelijk getroffen door een besmettelijke ziekte, want twee jonge kinderen overlijden een dag na elkaar. Dit is mogelijk weer aanleiding voor een verhuizing.

Uit dit huwelijk:

1  Gerrigje Gaasbeek, geboren 23 september 1857 te De Bilt (#), overleden 20 november 1931 te Utrecht. Gehuwd op 21 maart 1884 te Maartensdijk met Renger Knopper, arbeider, geboren 20 juli 1858 te Maartensdijk, overleden 16 januari 1923 te De Bilt

2  Geertje Gaasbeek, geboren 16 januari 1859 te De Bilt (#) , overleden 22 juli 1861 te De Bilt

3  Hendrik Gaasbeek, geboren 26 maart 1860 te De Bilt, overleden 21 juli 1861 te De Bilt (#)

4  Geertje Gaasbeek, geboren 3 juli 1862 te De Bilt (#), overleden 30 januari 1933 te De Bilt. Gehuwd op 30 juli 1886 te De Bilt (#) met Gijsbert Knopper, geboren 17 juli 1864 te Maartensdijk, overleden 6 augustus 1935 te De Bilt

5  Hendrik Gaasbeek


26  Bernardus Kool, manden- en hoepelmaker, zoon van Nicolaas Kool en Gerarda Massop, geboren 24 november 1834 te Vianen (#), overleden 28 augustus 1907 te Vianen (#)

Gehuwd op 11 juni 1858 te Vianen (#/#/#) met

27  Pieternella Coppier, dochter van Maagje Coppier, geboren 16 januari 1837 te Vianen (#), overleden 4 mei 1923 te Zeist (#)

Barend vervult van 1853 tot 1858 zijn dienstplicht. Hij is op 6 mei 1853 ingeschreven onder nummer 41714 bij het 3e Regiment Infanterie als reserve (#).  Zijn signalement luidt: lang 1 ellen, 6 palmen, 9 duimen, 0 strepen (= ca. 169 cm), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond gewoon, kin spits, haar blond, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen geene. Op 12 mei 1854 is hij in actieve dienst gekomen om vervolgens op 3 juli 1855 met groot verlof te gaan. Op 15 mei 1858 is hij gepasporteerd wegens ‘werkelijk volbragte dienst’. Hij werkt na zijn diensttijd als manden- en hoepelmaker, een vak dat hij van zijn vader heeft geleerd.

Pietje groeit aanvankelijk op bij haar grootouders (zie bevolkingsregister 1845 #). Waarschijnlijk als Pietje’s grootvader in 1848 overlijdt, komt haart moeder terug naar Vianen. In 1850 wonen moeder Maagje en dochter Pietje in huis no 72 te Vianen (zie bevolkingsregister Vianen 1850 #).

Ze wonen op het Walsland in Vianen, zie bevolkingsregister 1860-1900 (#/#). Na Barend’s overlijden in 1907, verlaat Pietje Vianen en gaat bij haar dochter Geertruida in Zeist wonen.

Uit dit huwelijk:

1  Nicolaas Kool, geboren 5 september 1858 te Vianen, overleden 27 september 1858 te Vianen

2  Nicolaas Kool, hoepelmaker, geboren 11 september 1859 te Vianen (#), overleden 3 januari 1944 te Vianen. Gehuwd op 14 mei 1886 te Hagestein (#) met Hermijntje de Jong, geboren 19 mei 1867 te Hagestein, overleden 23 mei 1917 te Vianen. Gehuwd op 8 maart 1918 te Vianen met Johanna Catharina Mark, geboren 4 mei 1870 te Ede, overleden 10 januari 1957 te Amersfoort

3  Hermanus Kool, geboren 18 februari 1861 te Vianen, overleden 26 juli 1861 te Vianen

4  Gerardus Kool, geboren 11 juli 1862 te Vianen, overleden 27 juli 1863 te Vianen

5  Gerarda Geertruida Kool

6  Maagje Kool, geboren 25 mei 1865 te Vianen, overleden 9 maart 1866 te Vianen

7  Engelina Kool, geboren 8 september 1866 te Vianen, overleden 1 mei 1867 te Vianen

8  Bernardus Kool, geboren 18 oktober 1867 te Vianen, overleden 31 maart 1868 te Vianen

9  Pieternella Kool, geboren 22 november 1868 te Vianen, overleden 2 april 1869 te Vianen

10  Engelina Kool, geboren 25 november 1869 te Vianen, overleden 4 september 1875 te Vianen

11  Bernardus Kool, geboren 23 november 1871 te Vianen, overleden 8 januari 1872 te Vianen

12  Bernardina Pieternella Kool, geboren 9 november 1872 te Vianen, overleden 13 januari 1873 te Vianen

13  Geertruida Kool

14  Maagje Kool (zie foto links), geboren 20 juni 1875 te Vianen (#), overleden 21 juni 1965, begraven te Hagestein. Gehuwd op 15 december 1893 te Vianen (#) met Teunis Zijderveld, bakker, geboren 31 januari 1873 te Hei- en Boeikop, overleden 6 augustus 1947 te Hagestein, begraven te Hagestein

15  Bernardus Kool, geboren 17 juni 1876 te Vianen, overleden 8 juli 1876 te Vianen

16  Engelina Kool, geboren 8 juli 1877 te Vianen, overleden 18 november 1877 te Vianen

17  Bernardus Kool, hoepelmaker, geboren 13 februari 1879 te Vianen, overleden 22 februari 1924 te Vianen

18  Maria Kool, geboren 14 juni 1880 te Vianen, overleden 8 maart 1881 te Vianen

19 Pieternella Kool, dienstbode, geboren 12 maart 1883 te Vianen (#), overleden 26 juni 1968 te Heerlen. Gehuwd op 25 september 1903 te Vianen (#) en gescheiden met Aart den Besten, zoon van Jan den Besten en Jannigje Bouwman, geboren 24 april 1884 te Lexmond, overleden 11 augustus 1948 te Rotterdam. Gehuwd op 22 april 1914 te Bussum met Maarten Visser (zie foto rechts), zoon van Maarten Visser en Elizabeth Maria Naerebout, los werkman, mijnwerker, geboren 3 februari 1878 te Amsterdam, overleden 22 januari 1968 te Valkenburg-Houthem


28  Gijsbert Kuus, dagloner, daggelder, arbeider, zoon van Bart Kuus en Geertrui van Dijk, geboren 26 september 1833 te Maartensdijk (#), overleden 25 februari 1902 te Zeist (#). Gehuwd op 31 maart 1876 te Maartensdijk (#) met Marretje Elberse, dochter van Jan Lammertse en Willemijntje van Ee, geboren 4 augustus 1833 te Soest, overleden 11 januari 1904 te Zeist

Gehuwd op 29 december 1859 te Zeist (#/#) met

29  Wilhelmina Lammertse, dochter van Jan Lammertse en Willemijntje van Ee, geboren 21 november 1834 te Soest (#), overleden 3 december 1875 te Zeist (#)

Gijsbert groeit op in Maartensdijk en Soest en Wilhelmina in Soest. Gijsbert wordt in 1852 ingeschreven voor de Nationale Militie, maar is nooit voor dienst opgeroepen. Zijn signalement luidt: lengte 1 el 6 palmen 3 duimen 5 strepen (= ca 163 cm), aangezigt ovaal, voorhoofd breed, oogen blaauw, neus dik, mond klein, kin spits, haar blond, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen —. Hij werkt dat jaar als knecht bij W. Floor op no 160 in Maartensdijk (#).

Gijsbert verdient de kost vanaf 1860 als daggelder. Ze wonen op de Dijnselweg 19 in Zeist (wijk G no 25a), zie bevolkingsregister 1860-1864 (#), later omgenummerd naar wijk G no 56, , zie bevolkingsregister 1865-1880 (#). In 1875 wonen ze in wijk D no 400c. Wilhelmina overlijdt kort na de geboorte van hun laatste kind, mogelijk als gevolg van complicaties bij de bevalling. Gijsbert hertrouwt met Marretje Elberse, weduwe van Cornelis Larekamp en zus van zijn eerste vrouw. Ze gaan wonen in Zeist in wijk D no 233, zie bevolkingsregister 1880-1890 (#) en 1890-1900 (#).

Uit dit huwelijk:

1  Geertruida Kuus (foto links), geboren 27 april 1860 te Zeist, overleden 27 mei 1932 te Zeist. Gehuwd op 18 december 1884 te Zeist met Rijk van Geijtenbeek (foto links), gemeente arbeider, geboren 16 december 1856 te Woudenberg, overleden 24 december 1907 te Zeist

2  Jan Kuus, oppasser, geboren 3 juni 1861 te Zeist, overleden 15 september 1889 te Zeist

3  Bart Kuus, metselaar, koopman, geboren 8 oktober 1863 te Zeist, overleden 16 januari 1930 te Zeist. Gehuwd op 5 juni 1885 te Linschoten met Maria Middelman, geboren 4 augustus 1858 te Zegveld, overleden 20 oktober 1907 te Zeist. Gehuwd op 14 december 1910 te Utrecht en gescheiden op 28 mei 1914 te Zeist met Hendrika Jacobina Dumortier, geboren 5 december 1880 te Zeist, overleden > 1935. Gehuwd op 18 februari 1915 te Zeist met Gerrigje van Bekkum, geboren 26 november 1864 te Wijk bij Duurstede, overleden 16 juni 1953 te Zeist

4  Gijsbert Kuus

5  Rijk Kuus, arbeider, geboren 4 september 1871 te Zeist, overleden 31 december 1924 te Zeist. Gehuwd op 9 december 1897 te Zeist met Everarda Boshuizen, geboren 29 november 1872 te Zeist, overleden 19 februari 1929 te Zeist

6  Hendrik Kuus, geboren 26 november 1875 te Zeist, overleden 14 oktober 1882 te Zeist